VOV4.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, công tác phòng chống dịch đã và đang được đẩy mạnh, nhằm đưa thông tin kịp thời để bà con nắm được tình hình cũng như có các biện pháp phòng tránh hiệu quả. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 13/5/2021)

Loa truyền thanh lưu động tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 cũng được nhiều địa phương triển khai để nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến người dân. Ảnh: baodaklak.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao