VOV4.VN - Năm học 2019, ngành giáo dục đào tạo các địa phương miền núi, vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt những vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai đã rốt ráo triển khai nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, đầu tư kinh phí, tập hợp học sinh. (Chương trình ngày 5/9/2019)


Tạo điều kiện tốt nhất để con em đồng bào Khmer học tập. Ảnh: TTXVN

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao