VOV4.VN - Tan máu bẩm sinh là căn bệnh mang tính di truyền, ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài tới chất lượng cuộc sống và giống nòi. Căn bệnh này không chỉ gây ra nhưng hệ lụỵ cho người mang gen bệnh, mà cho cả gia đình họ và cộng đồng. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 8/5/2020)


Một buổi tư vấn về căn bệnh tan máu bẩm sinh tại Viện huyết học TƯ. Ảnh VP

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao