VOV4.VN - Nhờ chuyển hướng sang trồng rau hoa, thu nhập của bà con dân tộc ở Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng nâng lên với hàng trăm triệu đồng mỗi năm. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 22/5/2020)


Đạ Sar chú trọng chuyển đổi sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: baolamdong.vn

 

Hoàng Minh/VOV4

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao