Cập nhật ngày: 20/11/2017

VOV4.VN - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận định, tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội ở Tây Nguyên so với lực lượng lao động vẫn còn thấp. Số người tham gia Bảo hiểm y tế, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số chủ yếu thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng.

 

Tính đến cuối tháng 9/2017, khu vực Tây Nguyên có gần 336 nghìn người tham gia Bảo hiểm xã hội, chiếm 12% lực lượng lao động; 4 triệu 700 nghìn người tham gia Bảo hiểm Y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 83% dân số khu vực. Đáng chú ý, kết quả 5 năm (2013-2017) cho thấy, tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hàng năm của khu vực Tây Nguyên đều cao hơn với bình quân cả nước.

 Hội thảo “Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tham gia  Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình” diễn ra sáng 18/11, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, do Ủy ban Dân tộc và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức.

Mặc dù đạt những kết quả khả quan, song Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận định, tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội ở Tây Nguyên so với lực lượng lao động vẫn còn thấp. Số người tham gia Bảo hiểm y tế, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số chủ yếu thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng. Do đó, thiếu tính bền vững.

Việc tuyên truyền, vận động để đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là rất cần thiết. Đặc biệt, để làm tốt công tác này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như Ủy ban Dân tộc xác định, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở các buôn làng có vai trò đặc biệt quan trọng.

 

 

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao