Cập nhật ngày: 18/12/2017

VOV4.VN - Tây Bắc, gồm 14 tỉnh, sở hữu rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Những năm gần đây, tại Tây Bắc đã bắt đầu hình thành một số vùng liên kết du lịch. Nhiều tỉnh trong vùng đã thực hiện các chương trình liên kết, hợp tác nội vùng và với các tỉnh trong ngoài nước, liên kết giữa nhà nước với tư nhân, doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa các hiệp hội doanh nghiệp với nhau đã góp phần đáng kể trong phát triển du lịch.

 

Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế của vùng thì kết quả đạt được trong phát triển du lịch của Tây Bắc còn chưa tương xứng. Sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn các tỉnh, giữa các cơ quan, ban ngành địa phương còn thiếu sự gắn kết chặt chẽ. Hoạt động hợp tác phát triển du lịch  nói chung và việc liên kết quảng bá du lịch nói riêng vẫn mang tính tự phát, hình thức, manh mún, dàn trải, thiếu đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội nghị  

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động gắn với sự kiện bế mạc Năm du lịch Quóc gia 2017, sáng 16/12, Hội nghị Quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc đã diễn ra tại Lào Cai.

Hội nghị tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách để để xuất các giải pháp; thảo luận, thống nhất xây dựng phát triển một số sản phẩm du lịch mới đặc trưng của vùng, kết nối sản phẩm sẵn có để hình thành sản phẩm liên kết mang bản sắc riêng; đề xuất các mô hình và cơ chế phối hợp giữa các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội nhằm tạo sự thống nhất cao, tạo được tiếng nói chung giữa các bên; thảo luận việc thành lập mô hình Ban Chỉ đạo điều phối du lịch vùng Tây Bắc, Ban Chỉ đạo tiểu vùng du lịch, cơ chế hợp tác liên kết đảm bảo hiệu quả…

Trong khuôn khổ Hội nghị diễn ra Lễ ký cam kết xúc tiến sản phẩm du lịch giữa 3 doanh nghiệp với 14 tỉnh trong toàn vùng Tây Bắc; khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích trong liên kết phát triển du lịch...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, để du lịch Tây Bắc phát triển bền vững, thành kinh tế mũi nhọn thì trước hết cần có các cơ chế chính sách đẩy mạnh. Tiếp đến cần có những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ để khắc phục. Đó là vấn đề hợp tác, liên kết trong phát triển du lịch Tây Bắc, cần sớm hình thành được không gian liên kết trên phạm vi toàn vùng và từng tiểu vùng. Phải đưa du lịch trở thành ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên kết rộng rãi trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của vùng Tây Bắc.

 

 

 

 

An Kiên/VOV-Tây Bắc

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao