Cập nhật ngày: 19/1/2018

VOV4.VN - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi vừa triển khai thí điểm chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững tại 2 huyện Sơn Tây và Tây Trà.

 

90 hộ nghèo ở 18 xã của 2 huyện Sơn Tây và Tây Trà sẽ được hỗ trợ. Đến cuối năm nay, những hộ này có mức thu nhập cao hơn trong số hộ nghèo của xã thì được hỗ trợ 15 triệu đồng.

Hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí để phát triển kinh tế

Ông Đỗ Tiến Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, việc hỗ trợ cho người nghèo nhằm tạo động lực cho hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững: "Tôi hy vọng triển khai một cách tích cực thì một bộ phận người nghèo thay đổi nhận thức và tích cực hơn trong việc tổ chức sản xuất cho hộ gia đình, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại trong 1 bộ phận người nghèo".


 

 

CTV Anh Vinh

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao