Cập nhật ngày: 25/1/2018

VOV4.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa công bố kết quả phân tích mẫu nước của Nhà máy chế biến tinh bột sắn, Công ty Cổ phần Tinh bột Hồng Diệp, tỉnh Điện Biên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các ngày 14 và 15/1.

 

Mẫu nước thải tại ao chứa tạm bị vỡ có giá trị hàm lượng các chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn hơn 58 lần, nhu cầu oxi hóa (COD) vượt quy chuẩn 8,16 lần, xianua vượt quy chuẩn 3 lần. Nước mặt tại hạ lưu suối Nậm Núa, cách nhà máy 6km, thuộc địa phận bản Loong Sọt, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt 5,2 lần, nhu cầu oxi hóa (COD) vượt quy chuẩn 22 lần, xianua vượt 1,24 lần.

Mẫu nước thải tại ao chứa tạm bị vỡ có giá trị hàm lượng các chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn hơn 58 lần, nhu cầu oxi hóa (COD) vượt quy chuẩn 8,16 lần, xianua vượt quy chuẩn 3 lần

Để có căn cứ đầy đủ xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định pháp luật của công ty này, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cùng các sở, ngành liên quan, lực lượng công an, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên và xã Hẹ Muông kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình về hồ sơ, thủ tục đầu tư của Dự án nhà máy chế biến tinh bột sắn, Công ty Cổ phần Tinh bột Hồng Diệp, tỉnh Điện Biên, báo cáo kết quả trước ngày 30/1/2018.

 

 

 

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao