Cập nhật ngày: 10/10/2016

 

Tác giả: Nhạc sĩ Nguyễn Cường

 

Thể hiện: Ca sĩ Siu Black

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao