Cập nhật ngày: 5/7/2021

VOV4.VN - Đến thời điểm này, các phương án đảm bảo các công trình hồ chứa trong mùa mưa bão năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được hoàn tất.

 

Lạng Sơn có 143 đập, hồ chứa được phê duyệt danh mục, trong đó có 128 đập, hồ chứa giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi quản lý, các hồ chứa còn lại do UBND các huyện, tổ hợp tác quản lý.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã nâng cấp, sửa chữa 3 hồ, đập lớn gồm: hồ Kéo Quân (huyện Tràng Định), hồ Cốc Lùng (huyện Hữu Lũng) và hồ Bình Thái (huyện Đình Lập). Các hạng mục nâng cấp, sửa chữa đã hoàn thành, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Ông Trần Đức Tuân, Giám đốc Xí nghiệp khai thác Công trình Thủy lợi Đình Lập (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn) cho biết: “Các hồ trên địa bàn đều xây dựng từ trước năm 1980, đến giờ thì chưa cái nào được sửa chữa, cả tỉnh chỉ có mỗi huyện Đình Lập là hồ chưa được nâng cấp an toàn do dung tích, lưu vực nhỏ. Xí nghiệp bố trí anh em quản lý trực tiếp ở công trình, thường xuyên túc trực, điều tiết vận hành và đi kiểm tra cả trước, trong và sau mùa mưa bão. Hiện tại, qua kiểm tra, cơ bản các hồ trên địa bàn đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

Hiện trên địa bàn có khoảng 25 hồ đã xuống cấp, hư hỏng, trong đó 1 số hư hỏng nặng đã được tỉnh bố trí nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp, tuy nhiên 1 số hồ chứa cần có phương án để quản lý vận hành kịp thời trong mùa mưa lũ năm nay.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có khoảng 25 hồ đã xuống cấp, hư hỏng

Ông Nguyễn Phúc Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hằng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tăng cường đảm bảo công tác an toàn thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa bão; Trên cơ sở rà soát hằng năm, đã đề xuất với tỉnh, TW các biện pháp để sửa chữa, nâng cấp; Chỉ đạo địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân về các chính sách pháp luật của nhà nước về thủy lợi, cũng như ích lợi mà công trình thủy lợi mang lại để góp phần khuyến khích người dân cùng tham gia vào công tác quản lý, vận hành công trìn./.


Duy Thái
/VOV Đông Bắc

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao