Cập nhật ngày: 2/1/2018

VOV4.VN - Năm 2017, các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.

 

Tính chung 3 năm, từ 2015 đến hết năm 2017, Kon Tum đã đầu tư 472 tỷ đồng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, riêng chương trình 135 đầu tư xây dựng hàng trăm công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt; hỗ trợ hơn 4,2 triệu giống cây công nghiệp, trên 1 triệu con giống gia cầm cho đồng bào phát triển sản xuất.

Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho trên 2.300 hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Chính quyền các địa phương thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán cho hơn 14.300 lượt hộ nghèo; tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất cho gần 1.000 lượt hộ.

Hỗ trợ giống gia cầm cho người dân. Ảnh: baomoi.com

Ông Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, cho biết, việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

“Năm 2017, tỷ lệ nghèo đã giảm đạt chỉ tiêu đề ra, giảm từ 23% xuống còn 20%. Các chương trình, chính sách đem lại cuộc sống ấm no và bà con có điều kiện trong việc phát triển sản xuất. Bà con từng bước hình thành kỹ năng lao động, kiến thức về chăm sóc cây trồng, vật nuôi và từng bước hình thành ý thức về sản xuất kinh doanh mang tính chất hàng hóa, mang tính chất thị trường. Giao lưu buôn bán với những vùng thuận lợi hơn giúp cho bà con có ý thức lựa chọn phương thức sản xuất cũng như lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương”.
Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao