Cập nhật ngày: 22/11/2019

VOV4.VN - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III tỉnh Hậu Giang đề ra mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc.

 

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành nhiều chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu với tổng kinh phí hơn 105 tỷ đồng.

Riêng Chương trình 135 đã hỗ trợ hơn 60 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời, hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho bà con. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn hơn 18%, giảm 13% so với năm 2016.

(Ảnh minh họa- Nguồn: Internet)

Tỉnh cũng luôn quan tâm đến công tác đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ dân trí cho bà con thông qua việc kiên cố hóa trường lớp, duy trì và phát triển việc dạy chữ Khmer, giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của bà con.

Từ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, đoàn kết gắn bó để cùng nhau phát triển.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Hậu Giang tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc, tạo bước chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội cũng đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng quê hương Hậu Giang giàu đẹp, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”      

(Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng quê hương Hậu Giang giàu đẹp - Ảnh: VOV)

Đại hội đã hiệp thương giới thiệu và chọn cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

(Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng - Ảnh: VOV)

Dịp này, có 28 cá nhân được Ủy ban Dân tộc trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc; 5 tập thể và 19 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, 3 tập thể và 20 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua./.

 

Tấn Phong/VOV ĐB Sông Cửu Long

 

  

 

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao