Cập nhật ngày: 8/2/2018

VOV4.VN - Qquyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, biên giới, tỉnh Điện Biên đã giảm được hơn 3.500 hộ nghèo trong năm 2017.

 

Các hộ nghèo đã được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập; hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được đầu tư và cải thiện. Đến hết năm 2017, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đạt trên 24 triệu đồng/người/năm (tăng gần 10% so với năm 2016). Số hộ nghèo chỉ còn khoảng 51.100 hộ, giảm hơn 3.500 hộ so với cùng kỳ năm 2016.

Số hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên đã giảm đáng kể trong năm 2017

Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết, tỉnh đã xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm và 10 giải pháp chỉ đạo điều hành để các cấp, các ngành triển khai thực hiện, góp phần vào thành công chung khi thực hiện tốt đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

 

 

 

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao