Cập nhật ngày: 14/12/2017

VOV4.VN - Dự kiến đến năm 2020, tỉnh Điện Biên phấn đấu nâng độ che phủ rừng cả tỉnh lên 42%, giảm 10% số vụ phá rừng làm nương bình quân/năm trở lên so với giai đoạn 2010 - 2016. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của tỉnh Điện Biên trong kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cacbon rừng” (gọi tắt là REDD+) do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ các tỉnh miền núi Việt Nam thực hiện, thông qua Dự án hợp tác Quản lý rừng bền vững vùng đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM- NOW).

 

Theo kế hoạch này, tỉnh Điện Biên sẽ phải bảo vệ tốt hơn 360.000 ha rừng hiện có và những diện tích rừng tăng thêm hàng năm. Phấn đấu đến năm 2020 nâng độ che phủ rừng cả tỉnh đạt 42%. Số vụ phá rừng, cháy rừng do làm nương bình quân/năm giảm 10% trở lên so với giai đoạn 2010 - 2016. Cùng với đó là đảm bảo việc chuyển đổi rừng sang mục đích khác tác động tối thiểu lên tài nguyên rừng. Nâng cao hiệu quả của hệ thống theo dõi diễn biến rừng. Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, cải thiện sinh kế nông thôn, bảo tồn đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái rừng…

Ông Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Trong giai đoạn từ năm 2017 - 2020, kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh Điện Biên sẽ tập trung vào triển khai các hợp phần như bảo vệ, phát triển rừng, trồng 2 triệu cây phân tán, kiểm soát hành vi phá rừng làm nương, tuyên truyền, vận động sử dụng các loại nguyên liệu thay thế gỗ... với 2 hợp phần chính quan trọng là các hoạt động bảo vệ rừng và các hoạt động bổ sung với tổng nhu cầu vốn thực hiện trên 900 tỷ đồng.

 

 

 

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao