Cập nhật ngày: 16/3/2018

 

Bà cụ Cơ Tu (Nam Giang, Quảng Nam) đang ăn bánh - một shot hình phóng viên Hải Sơn chớp được trên đường tác nghiệp

 

 

 

Hải Sơn/VOV-Miền Trung

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao