Then Tày cổ

 

Thể hiện: Hoàng Đức Thăng (xã Cao Bồ, Vị Xuyên, Hà Giang)

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao