Dân ca Cơ tu - lời mới

 

Soạn giả: Huy Hoàng
Bliu Thị Oóc trình bày

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao