Thể hiện: Hoàng Văn Thuỵ (DT Tày, ở Lào Cai)

 


Nội dung trích đoạn: Thuở xa xưa, cây hương có nguồn gốc từ đất Hán đất Ngô. Hương được làm kỳ công bằng sức người và lòng thành kính. Đốt hương lên động lên thánh, thánh lặn nước ba năm ăn sắt ăn gang. Thánh nào còn cao cả, ngựa nào còn cao công, bắc bảy bậc thang lên trời xin gặp...

 

 

Đây là một đoạn trích trong một màn hát lễ của thầy then người Tày.

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao