Mời rượu (Hô pan) là bài dân ca Cờ Lao lời cổ, được Đài TNVN thu tại Hà Giang. Dân ca Cờ Lao thường hát không có nhạc đệm, hoặc được đệm đơn giản bằng sáo.

 

Thể hiện: Vương Thị Thảo (xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang)

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao