Dân ca Khơ mú - lời cổ

 

 

Bài hát do Giáo sư Tô Ngọc Thanh và Văn Nhu sưu tầm

Thể hiện: NSUT Thu Phương và Tốp nữ

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao