Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm từ ngày Đến ngày
Hệ thống tìm thấy 829 kết quả

Pok pơhai tơlơi jơnum prong pơ plông khăp kơ lon ia tar [ar dêh ]ar ta tal 9, [ơi plơi prong jưh jom Hà Nội. Mơguah hrơi 1, lơ 7-12-2015

Pok pơhai tơlơi jơnum prong pơ plông khăp kơ lon ia tar [ar dêh ]ar ta tal 9, [ơi plơi prong jưh jom Hà Nội. Mơguah hrơi 1, lơ 7-12-2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 361

Mphu\n po\k klei k[^n bi lông ktưn kha\p c\ia\ng kơ la\n c\ar kluôm ala tal 9 ti [uôn pro\ng phu\n Hà Nội – kna\m 1 hruê 07.12.2015.

Mphu\n po\k klei k[^n bi lông ktưn kha\p c\ia\ng kơ la\n c\ar kluôm ala tal 9 ti [uôn pro\ng phu\n Hà Nội – kna\m 1 hruê 07.12.2015.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 433

Jơnau tơnggit dơ\ 7, ngai 24-05-2014

Jơnau tơnggit dơ\ 7, ngai 24-05-2014

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1024

khai tin ilamu

khai tin ilamu

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 869

Pô ngă bruă ba mđung êlan mđung asa\p blu\ - knăm 1 hruê 07.09.2015.

Pô ngă bruă ba mđung êlan mđung asa\p blu\ - knăm 1 hruê 07.09.2015.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 604

Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á g’lúh 5- “Tr’ang tr’clá Đại dương”

Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á g’lúh 5- “Tr’ang tr’clá Đại dương”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1473

Tơợ t’ngay 24/9 tước t’ngay 3/10 đhị thành phố Đà Nẵng ta bhrợ Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á g’lúh 5 (ABG5)...

Ban Dân tộc (VOV4)

Ban Dân tộc (VOV4)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 420

Ban Dân tộc (VOV4) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là đầu mối tổ chức, quản lý điều hành các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số của Đài.

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1147

Pa lứih Trạm sóng FM âng Đài P’rá Việt Nam đhị chr’hoong đảo Lý Sơn

Pa lứih Trạm sóng FM âng Đài P’rá Việt Nam đhị chr’hoong đảo Lý Sơn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 436

Bh’nơơn âng bh’rợ tr’thi x’rặ: đợ manuýh vêy pr’ắt bh’rợ liêm chr’nắp. g’lúh 5

Bh’nơơn âng bh’rợ tr’thi x’rặ: đợ manuýh vêy pr’ắt bh’rợ liêm chr’nắp. g’lúh 5

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 778

Kah dùl tơngai Tây Nguyên ( Dơ\ 3, ngai 30-6-2015).

Kah dùl tơngai Tây Nguyên ( Dơ\ 3, ngai 30-6-2015).

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 900

Rađiô nơ\r pơma Việt Nam io\k yua kmăi rapor FM pran 20KW tơ\ dêh char Vĩnh Phúc - ‘năr 6 năr 25-7-2015

Rađiô nơ\r pơma Việt Nam io\k yua kmăi rapor FM pran 20KW tơ\ dêh char Vĩnh Phúc - ‘năr 6 năr 25-7-2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 599

Go\ng phun jua pơhiăp Việt Nam s^t nik pok pơhai măi FM jua ktang 20 KW [ơi tơring ]ar Vĩnh Phúc . Pôr mguah hrơi 6, lơ 25-7-2015

Go\ng phun jua pơhiăp Việt Nam s^t nik pok pơhai măi FM jua ktang 20 KW [ơi tơring ]ar Vĩnh Phúc . Pôr mguah hrơi 6, lơ 25-7-2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 365

Za nươu tợơp pa dứah lêy đoọng zêl Ebola cóh Bhọt xooi ếp ơy lêy n’léh liêm choom

Za nươu tợơp pa dứah lêy đoọng zêl Ebola cóh Bhọt xooi ếp ơy lêy n’léh liêm choom

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 790

Cóh zr’lụ ch’ngai bha dắh vêy Đài nắc pr’zớc lướt đh’rứah

Cóh zr’lụ ch’ngai bha dắh vêy Đài nắc pr’zớc lướt đh’rứah

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1042

Truền thống chắp hơnh- nhâm mâng bhr’dang lướt ooy ha y chroo.

Truền thống chắp hơnh- nhâm mâng bhr’dang lướt ooy ha y chroo.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 682

labik tasik atah hu rayo lac ayut nao gam

labik tasik atah hu rayo lac ayut nao gam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 618

Xay moon bh’rợ tr’nêng âng Chính phủ đoọng đhanuôr đương ch’mêết lêy​

Xay moon bh’rợ tr’nêng âng Chính phủ đoọng đhanuôr đương ch’mêết lêy​

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 475

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu người DTTS

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu người DTTS

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 687

(VOV) - Chiều 28/7, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV là người dân tộc thiểu số.

Padưr t’bấc phủ sóng VOV đhị vel đông tỉnh Kon Tum

Padưr t’bấc phủ sóng VOV đhị vel đông tỉnh Kon Tum

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 737

Khaw tin pagaiy harei 18-11 -2014

Khaw tin pagaiy harei 18-11 -2014

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 688

Cau lơh broă pờ tơlik jơnau đơs (Dơ\ 2, 07- 09- 2015)

Cau lơh broă pờ tơlik jơnau đơs (Dơ\ 2, 07- 09- 2015)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 593

Mu\t pơrjum dơ\ 2, Gơnoar ala mat dà lơgar kơnă XIV. (Dơ\ 5, 20- 10- 2016)

Mu\t pơrjum dơ\ 2, Gơnoar ala mat dà lơgar kơnă XIV. (Dơ\ 5, 20- 10- 2016)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 461

Mphu\n po\k klei bi k[^n tal 2 Quốc hội gưl XIV – kna\m pa\, hruê 20/10/2016.

Mphu\n po\k klei bi k[^n tal 2 Quốc hội gưl XIV – kna\m pa\, hruê 20/10/2016.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 459

{lo\k dơ\ng 1 khei ‘năr kơ Tây Nguyên – Năr [ar, ‘năr 30-6-2015

{lo\k dơ\ng 1 khei ‘năr kơ Tây Nguyên – Năr [ar, ‘năr 30-6-2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 948

Pâ tơdroăng roh mê nah a Tây Nguyên – Hâi 2 lơ 30.06.2015

 Pâ tơdroăng roh mê nah a Tây Nguyên – Hâi 2 lơ 30.06.2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 572

Anih lơh broa\ jơnau đơs Việt Nam ngan ngồn geh mut ngui ma\y pờ tơlik FM pràn 20 KW tàm Vĩnh Phúc (Dơ\ 7, ngai 25-07-2015).

Anih lơh broa\ jơnau đơs Việt Nam ngan ngồn geh mut ngui ma\y pờ tơlik FM pràn 20 KW tàm Vĩnh Phúc (Dơ\ 7, ngai 25-07-2015).

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 571

Hồ Chí Minh lướt chơớc lêy c’lâng trông dấc k’tiếc:G’lúh lướt clá tr’ang

Hồ Chí Minh lướt chơớc lêy c’lâng trông dấc k’tiếc:G’lúh lướt clá tr’ang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 616

Pơ gơ\r hop ako\m mă 2, Kuo#k ho#i jăl XIV – Năr 4, ‘năr 20-10-2016

Pơ gơ\r hop ako\m mă 2, Kuo#k ho#i jăl XIV – Năr 4, ‘năr 20-10-2016

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 601

Pơ gơ\r blu\ng Hop ako\m pơ jei băl ‘mêm kơ te\h đak lơ\m te\h đak ‘măng mă 9 tơ\ an^h tơm Hà Nội - Năr mônh, ‘năr 07-12-2015

Pơ gơ\r blu\ng Hop ako\m pơ jei băl ‘mêm kơ te\h đak lơ\m te\h đak ‘măng mă 9 tơ\ an^h tơm Hà Nội - Năr mônh, ‘năr 07-12-2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 523

Ntơm [ư Đại hội tâm rlong ro\ng dak lam dak rơh tal 9 ta thủ đô Hà Nội (Nar nar ngoay, lơ 7/12/2015)

Ntơm [ư Đại hội tâm rlong ro\ng dak lam dak rơh tal 9 ta thủ đô Hà Nội (Nar nar ngoay, lơ 7/12/2015)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 486

Nét khác biệt của người Thái trắng ở Hòa Bình

Nét khác biệt của người Thái trắng ở Hòa Bình

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 7295

(VOV4) - Người Thái ở huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) thuộc nhóm Thái trắng. Sống giữa xứ Mường, nhưng người Thái vẫn giữ được những phong tục truyền thống, mang nhiều nét khác biệt so với các nhóm Thái khác ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Hdơr kơ sa wưng ti Dap kngư – knăm 2 hruê 30.06.2015.

Hdơr kơ sa wưng ti Dap kngư – knăm 2 hruê 30.06.2015.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 695

Hdor glăi sa rơnuk pơ kual }ư\ Siang. Hrơi 2, lơ 30-6-2015

  Hdor glăi sa rơnuk pơ kual }ư\ Siang. Hrơi 2, lơ 30-6-2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1108

Sang mđung asa\p blu\ Việt Nam mphu\n ba yua măi mđung asa\p FM ho\ng ai ktang 20Kw ti ]ar Vĩnh Phúc - knăm 6 hruê 25.07.2015.

Sang mđung asa\p blu\ Việt Nam mphu\n ba yua măi mđung asa\p FM ho\ng ai ktang 20Kw ti ]ar Vĩnh Phúc - knăm 6 hruê 25.07.2015.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 602

Xay moon pazêng tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung g’lúh 10- c’moo 2015

Xay moon pazêng tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung g’lúh 10- c’moo 2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 535

Quốc hội tâm nchră mpeh wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h

Quốc hội tâm nchră mpeh wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 419

Po\k pơhai Tal jơnum lok 2, Khoa GGWLPA m[s dêh ]ar ta tal XIV – Pôr hrơi 4, lơ 20-10-2016.

Po\k pơhai Tal jơnum lok 2, Khoa GGWLPA m[s dêh ]ar ta tal XIV – Pôr hrơi 4, lơ 20-10-2016.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 302

Nkah du rơh Tây Nguyên - Nar bar, lơ 30-6-2015

Nkah du rơh Tây Nguyên - Nar bar, lơ 30-6-2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 571

Đài Tiếng nói Việt Nam ntơm lăp do\ng máy phát FM nău dăng 20 KW ta n’gor Vĩnh Phúc. (Nar prao, lơ 25-7-2015)

Đài Tiếng nói Việt Nam ntơm lăp do\ng máy phát FM nău dăng 20 KW ta n’gor Vĩnh Phúc. (Nar prao, lơ 25-7-2015)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 515

Rơ’jiu xiâm Việt Nam pơxiâm xúa kơmăi ‘no hyôh FM ivá 20KW a kong pơlê Vĩnh Phúc – Hâi 6 lơ 25.07.2015

Rơ’jiu xiâm Việt Nam pơxiâm xúa kơmăi ‘no hyôh FM ivá 20KW a kong pơlê Vĩnh Phúc – Hâi 6 lơ 25.07.2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 600

Chất lượng apêê tác phẩm âng VOV ting t’ngay ting ha dưr dal

Chất lượng apêê tác phẩm âng VOV ting t’ngay ting ha dưr dal

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 789

Khoa GGWLPA m[s dêh ]ar ta bơkơtuai kơ tơlơi bơwih [ong – mơnuih mơnam

Khoa GGWLPA m[s dêh ]ar ta bơkơtuai kơ tơlơi bơwih [ong – mơnuih mơnam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 482

Mu\t pơrjum dờng pơlòng kờ` gơboh mờ dà lơgar gùt lơgar dơ\ 9 bơyai lơh tàm càr lơgar Hà Nội (Dơ\ 2, ngai 07-12-2015)

Mu\t pơrjum dờng pơlòng kờ` gơboh mờ dà lơgar gùt lơgar dơ\ 9 bơyai lơh tàm càr lơgar Hà Nội (Dơ\ 2, ngai 07-12-2015)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 672

Hội nghị báo chí prang k’tiếc k’ruung k’rong xay bh’rợ c’moo 2015

Hội nghị báo chí prang k’tiếc k’ruung k’rong xay bh’rợ c’moo 2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 743

Người Sán Dìu sáng tạo chữ viết cho mình

Người Sán Dìu sáng tạo chữ viết cho mình

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 5196

(VOV4) - Theo giới nghiên cứu ngôn ngữ học, ngôn ngữ của người Sán Dìu thuộc nhóm Hán ngữ. Tiếng nói mang âm hưởng, ngữ nghĩa Hán và chữ viết cũng xuất phát từ chữ Hán. Họ dựa vào chữ Hán để tạo ra chữ Hán - Nôm Sán Dìu.

Quốc hội bi trông kơ brua\ duh mkra yang [uôn

Quốc hội bi trông kơ brua\ duh mkra yang [uôn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 435

Người dân tộc thiểu số đói nghèo một phần do “đói thông tin” *

Người dân tộc thiểu số đói nghèo một phần do “đói thông tin” *

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1743

VOV4.VN – Vì sao phải phát thanh tiếng dân tộc? Theo ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, với đặc điểm nước ta có 53 dân tộc thiểu số, “một bộ phận không biết tiếng Việt, do vậy phải phát thanh tiếng dân tộc để họ nghe, hiểu, tiếp cận với chủ trương của Đảng và Nhà nước; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, văn hóa; làm đa dạng không gian giao tiếp, tăng cường giao lưu…”. VOV4.VN trân trọng trích phát biểu của ông Đỗ Văn Chiến tại Hội thảo “Định hướng phát triển tiếng dân tộc thiểu số trên sóng Đài TNVN” (5/2017).

Chính thức phát sóng FM Kênh phát thanh Dân tộc Quốc gia

Chính thức phát sóng FM Kênh phát thanh Dân tộc Quốc gia

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 834

(VOV) - Trạm phát sóng FM đầu tiên của Kênh phát thanh Dân tộc Quốc gia được đặt tại Quản Bạ, Hà Giang, độ cao 1.100m so với mực nước biển.

Kuo#k ho#i hôp ‘na tơdroăng cheăng kâ rêh ối pơlê pơla

Kuo#k ho#i hôp ‘na tơdroăng cheăng kâ rêh ối pơlê pơla

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 450

Pơxiâm po hneăng hôp tơ’noăng pâ nhoa#m tơnêi têa roh má 9 a pơlê kong xiâm Hà Nội – Hâi 1 lơ 07.12.2015

Pơxiâm po hneăng hôp tơ’noăng pâ nhoa#m tơnêi têa roh má 9 a pơlê kong xiâm Hà Nội – Hâi 1 lơ 07.12.2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 497

Uống rượu ghè cùng người Ba na K'riêm

Uống rượu ghè cùng người Ba na K'riêm

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 2275

(VOV4) - Thật vinh dự nếu bạn được làm khách của các gia đình người Bana K’riêm. Bạn sẽ được mời vít cần để thưởng thức những ghè rượu ngon nhất. Thế nhưng, bạn chú ý, luôn có những quy tắc mà bà con rất tôn trọng và chấp hành nghiêm ngặt. Và bạn thì có lẽ cũng không muốn thất lễ!

Quốc hội cribơyai bè lơh sa- mpồl bơtiàn

Quốc hội cribơyai bè lơh sa- mpồl bơtiàn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 426

Danakdak paparsap Cam – uyut sahabat randap di urang Cam

Danakdak paparsap Cam – uyut sahabat randap di urang Cam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 839

Khaw tin biar harei 30-6-2014

Khaw tin biar harei 30-6-2014

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1054

Khaw tin tuk 10g30 saong 14g30 harei 21/9/2015

Khaw tin tuk 10g30 saong 14g30 harei 21/9/2015

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 563

Tục thờ thành hoàng của người Thổ

Tục thờ thành hoàng của người Thổ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 2708

(VOV4) - Người Thổ quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”. Hiện nay, nhiều làng người Thổ ở Quỳ Hợp còn duy trì lễ cúng thành hoàng. Đây là một trong những lễ cúng quan trọng nhất của cộng đồng.

Kuo#k ho#i pơ ma nuh găh mu\k drăm, tơ pôl​

Kuo#k ho#i pơ ma nuh găh mu\k drăm, tơ pôl​

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 471

Quốc hội moót ooy t’ngay ta’moóh tr’nơợp

Quốc hội moót ooy t’ngay ta’moóh tr’nơợp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 523

Bạc Liêu khai mạc giải đua ghe Ngo

Bạc Liêu khai mạc giải đua ghe Ngo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1206

VOV4.VN - Trong khuôn khổ "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ” lần thứ 7, hôm nay (17/11), tỉnh Bạc Liêu đã khai mạc giải đua ghe Ngo tại huyện Phước Long.

Bh’cộ Đài P’rá Việt Nam đương hơnh C’bhúh cán bộ Bh’cộ, K’đhơợng lêy báo chí Lào

Bh’cộ Đài P’rá Việt Nam đương hơnh C’bhúh cán bộ Bh’cộ, K’đhơợng lêy báo chí Lào

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 591

Khaw tin 19H harei 28/4 saong 6h30 harei 29/4

Khaw tin 19H harei 28/4 saong 6h30 harei 29/4

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 591

Đài P’rá Việt Nam-nắc xay moon zập zêng xa nay đắh Apêê t’ngay cấp dal APEC

Đài P’rá Việt Nam-nắc xay moon zập zêng xa nay đắh Apêê t’ngay cấp dal APEC

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 844

Cóh Apêê t’ngay cấp dal APEC 2017, Đài P’rá Việt Nam bơơn pay dua nắc Hãng phát thanh nền kinh tế c’la đong (host radio). Apêê t’ngay nâu ta bhrợ têng tợơ 6-11/11 đhị thành phố Đà Nẵng, k’ha riêng cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên âng Đài P’rá Việt Nam trực tiếp pa bhrợ cóh bh’rợ nâu, xay moon bấc râu xa nay tước đhanuôr cóh k’tiếc k’ruung hêê lâng đăh k’tiếc k’ruung lơơng cóh zập đăh c’lâng xa nay âng Đài P’rá Việt Nam.

Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 670

VOV4.VN - Chiều nay, tại Nhà Quốc hội diễn ra “Hội thảo về tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số”. Tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số còn thấp, chưa tương xứng với tỷ lệ dân số nữ, người dân tộc thiểu số; số lượng cán bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt chưa cao, cơ cấu không đồng đều, nhiều nơi mất cân đối nghiêm trọng.

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1032

Đài p’rá VN bơơn ch’ner Báo chí VN đắh HIV/AIDS g’lúh 4.

Đài p’rá VN bơơn ch’ner Báo chí VN đắh HIV/AIDS g’lúh 4.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 792

T’pấh k’rong bhrợ pr’đợơ padưr pa’xớc du lịch ĐBSCL

T’pấh k’rong bhrợ pr’đợơ padưr pa’xớc du lịch ĐBSCL

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 468

Quốc hội ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Quốc hội ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 882

VOV4.VN - Chiều qua, Văn phòng Quốc hội tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân vùng thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên.

Không để bà con Nậm Nhùn khổ sau khi hiến đất

Không để bà con Nậm Nhùn khổ sau khi hiến đất

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 753

VOV4.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác các tỉnh miền núi phía Bắc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo huyện Nậm Nhùn. Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo lãnh đạo huyện Nậm Nhùn nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung về việc đã “tích thủy” được, nhưng cần hướng tới “sinh thủy” bằng cách bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn.

Tợơp bhrợ têng cha ner Futsal Vô địch Đông Nam Á-cup HDBank 2017

Tợơp bhrợ têng cha ner Futsal Vô địch Đông Nam Á-cup HDBank 2017

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 545

Pơxiâm po hneăng hôp rôh má péa, Kuo#k ho#i hneăng 14 – Hâi 4 lơ 20.10.2016​

Pơxiâm po hneăng hôp rôh má péa, Kuo#k ho#i hneăng 14 – Hâi 4 lơ 20.10.2016​

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 466

Khánh thành công trình Nhà lớp học - Điểm trường Nà Nọi

Khánh thành công trình Nhà lớp học - Điểm trường Nà Nọi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 906

VOV4.VN - Công ty Điện lực Lai Châu, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vừa tổ chức khánh thành và bàn giao Công trình Nhà lớp học - Điểm trường Nà Nọi - Trường tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên.

Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại Đắc Nông

Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại Đắc Nông

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 593

VOV4.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nguyên, sáng nay, tại huyện Đắc Song, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc Tết, trao 300 suất quà, trong đó có 100 suất quà của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, và nạn nhân chất độc da cam.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi huyện Sơn Dương

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi huyện Sơn Dương

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 999

VOV4.VN - Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Quốc hội đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang; thăm, trồng cây tại khu di tích Quốc hội; thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi ở huyên Sơn Dương nhân dịp Trung Thu.

Thủ tướng tham dự sự kiện Không gian văn hóa-du lịch Hà Giang

Thủ tướng tham dự sự kiện Không gian văn hóa-du lịch Hà Giang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1190

VOV4.VN - Tối 26/11, tại Quảng trường 26/3, thành phố Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự sự kiện Không gian văn hóa-du lịch gắn với trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Giang.

Chương trình Khát vọng khởi nghiệp- Bừng sáng bản làng

Chương trình Khát vọng khởi nghiệp- Bừng sáng bản làng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 673

Ting xơợng bhrợ cơnh cr'nọo xa nay tơớp bhrợ cha k'tiếc k'ruung âng Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc lâng ta đhâm c'mor- đợ manuýh xoọc k'đhơợng lêy pr'ắt tr'mông ha y chroo âng k'tiếc k'ruung, ha dum t'ngay 23/5, đhị Đong hát Ga mắc Hà Hội, Uỷ ban Acoon cóh pazum đh'rứah lâng Đài P'rá Việt Nam bhrợ têng bh'rợ nghệ thuật: Rau cr'nọo cr'niêng bhrợ cha- Bhrư tr'clá tr'ang bhươl cr'noon. Bh'rợ nắc haanh déh đợ cha nắc manuýh, c'bhúh đhanuôr acoon cóh zr'lụ n'đắh Bắc t'bhlâng xay bhrợ cóh bh'rợ bhrợ cha lâng chrooi đoọng pa dưr xa nay bh'rợ bhrợ cha zr'lụ đhanuôr acoon cóh cóh cr'chăl ahay nắc la lua ta níh lâng liêm choom lấh mơ, chr'va cr'nọo xa nay bhrợ cha cóh pazêêng đhanuôr acoon cóh prang k'tiếc k'ruung.

Yên Bái: Zooi zúp khoai tây m’ma đoọng ha đhanuôr chóh bhrợ xang g’lúh túh cóh Văn Yên

Yên Bái: Zooi zúp khoai tây m’ma đoọng ha đhanuôr chóh bhrợ xang g’lúh túh cóh Văn Yên

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 529

Thủ tướng đề nghị Hà Giang trả lời 5 câu hỏi để phát triển du lịch

Thủ tướng đề nghị Hà Giang trả lời 5 câu hỏi để phát triển du lịch

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1304

VOV4.VN - "Làm sao để khách đến đông hơn? Làm sao để khách ở lại lâu hơn? Làm sao để khách tiêu nhiều tiền hơn? Làm sao để khách quay trở lại nhiều lần nữa? Làm sao để khách kể về những câu chuyện của Hà Giang trong thời đại internet và mạng xã hội có sức lan tỏa rất nhanh trên toàn cầu? - Đây là bài toán Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra với Hà Giang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Cạn

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Cạn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 811

VOV4.VN - Trong chuyến công tác tại Bắc Cạn, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017) của Khu dân cư thôn Tân Thành – thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sống, thuộc xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn.

Ntơm pơk rơh họp tâl bar, Quốc hội khoá XIV- Nar poăn, lơ 20-10-2016

Ntơm pơk rơh họp tâl bar, Quốc hội khoá XIV- Nar poăn, lơ 20-10-2016

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 685

Tổng giám đốc Đài p’rá Việt Nam bhrợ bhiệc đhị Bình Định

Tổng giám đốc Đài p’rá Việt Nam bhrợ bhiệc đhị Bình Định

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 758

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh ăn tết cùng người dân vùng biên

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh ăn tết cùng người dân vùng biên

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 774

VOV4.VN - Năm nay là năm thứ 3 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” nhằm phát động phong trào chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo nơi biên giới vui Xuân, đón Tết. Đây cũng là dịp kêu gọi nguồn lực đầu tư phát triển, hướng về đồng bào biên giới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đại biểu tham gia Liên hoan Thiếu nhi Dân tộc Toàn quốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đại biểu tham gia Liên hoan Thiếu nhi Dân tộc Toàn quốc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 421

VOV4.VN - Gặp mặt đoàn Đại biểu tham gia Liên hoan Thiếu nhi Dân tộc toàn quốc lần thứ III năm 2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu các bộ, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức thực hiện đúng chính sách, pháp luật đã ban hành về giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em; dành nguồn lực thỏa đáng cho thiếu nhi dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bình Định: 20 c’la bhuông n’căr nam nợ lấh mơ cr’chăl t’ngay k’noọ 13 tỷ đồng

Bình Định: 20 c’la bhuông n’căr nam nợ lấh mơ cr’chăl t’ngay k’noọ 13 tỷ đồng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 645

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 676

​VOV4.VN - Nhân chuyến thăm, làm việc tại Hà Giang và tham dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm lễ chào cờ cấp Quốc gia tại cột cờ Lũng Cú; thăm và trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ đồng biên phòng Lũng Cú; tặng quà cho người dân tại xã Lũng Cú, Ma Lé và Lũng Táo.

Chính phủ xrặ pa’glúh nghị định t’mêê ooy Đài p’rá Việt Nam

Chính phủ xrặ pa’glúh nghị định t’mêê ooy Đài p’rá Việt Nam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 532

Hát Chèo: Nhớ đồng đội- Quốc Phòng trình bày

Hát Chèo: Nhớ đồng đội- Quốc Phòng trình bày

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1828

Sinh năm 1988 ở đất quê chèo Thái Thụy, Thái Bình. Các thầy các cô Trường Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình đã nhận ra một kép đẹp cho chèo trong tương lại. Nghe Quốc Phòng hát, xem Quốc Phòng diễn, người yêu Chèo thực sự mừng, mừng cho Nhà hát chèo Hà Nội đã có được một kép nam đẹp, giàu sáng tạo và có một giọng hát chèo vang khỏe, đằm thắm, thiết tha. Làng chèo đương đại, sau Những Quý Bôn, Duy Thường, Khắc Tư, Văn Chương... nay có thêm một gương mặt mới có thể kế tục, gánh sự nghiệp chèo của tiền nhân.

Radio haong urang ngak

Radio haong urang ngak

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 908

Bhiệc bhuốih đác tr’dzoọt âng manứih Ja Rai

Bhiệc bhuốih đác tr’dzoọt âng manứih Ja Rai

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 985

Zâp c’moo, manứih Ja Rai buôn bhrợ têng bhiệc bhuốih đác tr’dzoọt (ch’nang đác) đoọng lêy hay k’noọ ooy đợ râu liêm chr’nắp âng a’bhô dang đác đoọng ha đhanuôr vel bhươl.

Xa’nay bh’rợ nghệ thuật “Cr’noọ bhrợ têng cha-bhưng ang vel bhươl”

Xa’nay bh’rợ nghệ thuật “Cr’noọ bhrợ têng cha-bhưng ang vel bhươl”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 448

Khai mạc chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản

Khai mạc chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 891

​VOV4.VN - Trong chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản Tết Mậu Tuất 2018, sẽ có các hoạt động: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các đơn vị đồng hành tặng 500 suất quà cho 500 gia đình chính sách, 6 căn nhà mái ấm biên cương, 30 con bò giống cho 30 hộ nghèo và nhiều phần quà “Nâng bước em đến trường”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt hương hay tước đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt hương hay tước đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 282

Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc làm 14 người chết, 11 người mất tích

Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc làm 14 người chết, 11 người mất tích

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 969

Thông tin tại cuộc họp Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay(26/6) tại Hà Nội: mưa lũ tại các tỉnh miền núi đã làm 14 người chết, 11 người mất tích.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 963

VOV4.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất, chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam và tham dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” Xuân Mậu Tuất 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam - Đồng Mô, Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1234

VOV4.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa gửi thư tới các vị sư sãi, a cha, cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây.

Hơn 13 nghìn hộ sinh sống tại những nơi có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất

Hơn 13 nghìn hộ sinh sống tại những nơi có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 838

VOV4.VN- Do tác động của biến đối khí hậu, nên tại các tỉnh miền núi phía Bắc những năm gần dây thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Hiện nay, vẫn còn hơn 13 nghìn hộ đang sinh sống tại những nơi không đảm bảo an toàn có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất.

Bấc lang p’niên tước check-n đhị poong tr’pay têy ga mắc bhlầng đhị Đà Nẵng (Giới trẻ đổ xô đến check-in tại cây cầu bàn tay khổng lồ ở Đà Nẵng)

Bấc lang p’niên tước check-n đhị poong tr’pay têy ga mắc bhlầng đhị Đà Nẵng (Giới trẻ đổ xô đến check-in tại cây cầu bàn tay khổng lồ ở Đà Nẵng)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 964

Tợơp lêy, poong rớơc lâng tr’pang têy ga mắc bhlầng cóh m’pâng pleng k’tiếc đui cơnh muy zr’lụ du lịch đhị k’tiếc k’ruung lơơng

Việt Nam lo ngại sốt rét ngoại lai

Việt Nam lo ngại sốt rét ngoại lai

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1321

VOV4.VN - Các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng sốt rét kháng thuốc từ những người đi lao động từ Lào, Cam pu chia và một số nước Châu Phi rồi mang ký sinh trùng sốt rết về nước có xu hướng gia tăng.

Bh’rợ ta luôn “Cher đoọng t’dzoọt a ham bhrôông – Cher đoọng pr’ặt tr’mông”

Bh’rợ ta luôn “Cher đoọng t’dzoọt a ham bhrôông – Cher đoọng pr’ặt tr’mông”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 623

Dóo pa tệêt lâng ra bh’nơơn đơơng chô, doó bhrợ đoọng vêy ta haanh déh, cóh 20 c’moo hay, bh’rợ cher đoọng a ham tình nguyện ơy ta bhrợ k’rơ liêm, t’pấh bấc ơl đợ manuýh ting cher đoọng. Z’lấh rau cr’pân âng c’la đay, k’ức p’lêê da dul ơy lâng xoọc ting xoọc ting đoọng a ham đay 3 c’xêê muy chu “Cher đoọng t’dzoọt a ham bhrôông – Cher đoọng pr’ặt tr’mông”, chroi k’rong bhrợ váih muy c’lâng tr’ang cóh bh’rợ thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 677

VOV4.VN - Dự chương trình giao lưu “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc chăm lo hỗ trợ người nghèo để cho mọi người dân được đảm bảo cuộc sống ở mức tối thiểu, để “không có ai bị bỏ lại phía sau” luôn là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ta’mooi du lịch chô ooy Đà Nẵng dưr bấc

Ta’mooi du lịch chô ooy Đà Nẵng dưr bấc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 545

Đài p’rá Việt Nam lâng Đại học Thuỷ lợi ký pazưm bhrợ truyền thông

Đài p’rá Việt Nam lâng Đại học Thuỷ lợi ký pazưm bhrợ truyền thông

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 508

Tơợp bhrợ bhiệc bhan vòng chung kết World Cup 2018 đhị Nga

Tơợp bhrợ bhiệc bhan vòng chung kết World Cup 2018 đhị Nga

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 535

Hộ ây can pez bez tzụ phát kếu miền màn, quấy miền màn​

Hộ ây can pez bez tzụ phát kếu miền màn, quấy miền màn​

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 394

Bhiệc bhan pa đớp ch’ner Búa liềm vàng g’lúh 2 – c’năm 2017

Bhiệc bhan pa đớp ch’ner Búa liềm vàng g’lúh 2 – c’năm 2017

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 441

Hà Giang: Đưa hơn 70 thí sinh vùng lũ đến điểm thi an toàn

Hà Giang: Đưa hơn 70 thí sinh vùng lũ đến điểm thi an toàn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 737

VOV4.VN - Tính đến trưa nay (26/6), tại tỉnh Hà Giang đã có 5 người chết do sập nhà, sạt lở đất và bị lũ cuốn trôi. Các lực lượng chức năng của địa phương đang triển khai nhiều giải pháp để người dân sớm ổn định cuộc sống. Những thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang, bị nước lũ chia cắt, được đưa đến địa điểm thi an toàn.

Nghệ An: cháy rừng do nắng nóng

Nghệ An: cháy rừng do nắng nóng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 834

VOV4.VN - Hai vụ cháy rừng liên tiếp bùng phát trên diện rộng thuộc địa bàn hai xã Nam Kim và Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Bhiệc bhan chùa tơợp c’moo-nắc râu liêm pr’hay ooy pr’ắt tr’mung ma bhưy chr’nắp manứih Việt

Bhiệc bhan chùa tơợp c’moo-nắc râu liêm pr’hay ooy pr’ắt tr’mung ma bhưy chr’nắp manứih Việt

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 395

Nắc ơy váih mưy râu liêm chr’nắp ty âng manứih Việt, đợ t’ngay tơợp c’moo t’mêê, xang zâp g’lúh giao thừa, bấc pr’loọng đông nắc ơy đh’rứah lướt bhiệc bhan chùa zước nhăn mưy c’moo t’mêê têêm ngăn lâng lưm bấc râu pr’đoọng.

Hơn 200 gia đình ở Lào Cai thoát nghèo nhờ cây Actiso

Hơn 200 gia đình ở Lào Cai thoát nghèo nhờ cây Actiso

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1352

VOV4.VN - Lễ hội Ngày mùa cắt lá, thu hoạch Atiso vừa được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai và Công ty cổ phần dược phẩm Traphaco tổ chức. Hiện nay, tại Lào Cai có hơn 200 gia đình trồng cây atiso, thoát được nghèo nhờ cây dược liệu.

105 tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung c’moo 2017

105 tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung c’moo 2017

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 434

Lầy tzìnhphát sinh ừu miền vả thứ 2 hoi 18/6/2018

Lầy tzìnhphát sinh ừu miền vả thứ 2 hoi 18/6/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 443

Nhiều gia súc chết vì thả rông trong thời tiết rét đậm, rét hại

Nhiều gia súc chết vì thả rông trong thời tiết rét đậm, rét hại

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 908

VOV4.VnN - Trong những ngày rét đậm, rét hại vừa qua, tại một số huyện miền núi Nghệ An đã có hàng trăm gia súc bị chết. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân chính là do gia súc vẫn được thả rông bất chấp thời tiết giá rét.

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ6 ꪣꪳ 29 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 6 ꪜꪲ 2018

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ6 ꪣꪳ 29 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 6 ꪜꪲ 2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 392

Vùng cao Nghệ An: Sau nắng nóng lại lo mưa lớn, sạt lở

Vùng cao Nghệ An: Sau nắng nóng lại lo mưa lớn, sạt lở

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 709

VOV4.VN - Mùa mưa kéo dài, 6 huyện vùng cao của Nghệ An là: Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn lại nơm nớp nỗi lo ngập lụt và sạt lở đất đá, đời sống, kinh tế xã hội bị ảnh hưởng.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội Hoa Đào tại Hà Giang

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội Hoa Đào tại Hà Giang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1982

VOV4.VN - Ngày 21/2, tức mùng 6 tháng Giêng, tại Trung tâm huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, diễn ra các hoạt động đầu tiên của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội Hoa Đào năm 2018.

Thừa Thiên-Huế: Zêl cha’groong liêm choom chuyên án chi’ớh bạc ooy mạng lâng pazêng zên k’noọ 100 tỷ đồng

Thừa Thiên-Huế: Zêl cha’groong liêm choom chuyên án chi’ớh bạc ooy mạng lâng pazêng zên k’noọ 100 tỷ đồng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 380

Liên hoan Hát then, đàn tính lần thứ 6 sẽ diễn ra tại tỉnh Hà Giang

Liên hoan Hát then, đàn tính lần thứ 6 sẽ diễn ra tại tỉnh Hà Giang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 8533

VOV4.VN - Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ 6 sẽ diễn ra trong hai ngày 13, 14/5 tại tỉnh Hà Giang.

Hà Giang: 25 học sinh bỏ thi môn đầu tiên

Hà Giang: 25 học sinh bỏ thi môn đầu tiên

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 834

VOV.VN - Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, hôm nay (25/6)- trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, toàn tỉnh Hà Giang có 25 học sinh không đến dự thi, trong đó, 2 em không đến được do mưa lũ.

C’bhúh quân đội zooi đha nuôr bhrợ bhr’lậ râu bil hư tu đhí a muốt 12 cóh Đắc Lắc

C’bhúh quân đội zooi đha nuôr bhrợ bhr’lậ râu bil hư tu đhí a muốt 12 cóh Đắc Lắc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 513

Nghệ An triệt phá một đường dây mua bán ma túy lớn

Nghệ An triệt phá một đường dây mua bán ma túy lớn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 999

VOV4.VN - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, qua biên giới Việt Nam - Lào về Nghệ An tiêu thụ.

Sẽ còn những đợt nắng nóng gay gắt hơn

Sẽ còn những đợt nắng nóng gay gắt hơn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 971

VOV4.VN- Trao đổi với phóng viên VOV, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn - Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo: đợt nắng nóng này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Người dân cần chủ động phòng tránh để đảm bảo sức khỏe

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-6-2018

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-6-2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 620

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ pấh hơnh déh ngai tr’haanh cóh bh’rợ p’têết pazưm bhrợ têng ha’rêê đhuốch lâng pazao đoọng ch’ner g’lúh thi báo chí xrặ ooy vel bhươl t’mêê

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ pấh hơnh déh ngai tr’haanh cóh bh’rợ p’têết pazưm bhrợ têng ha’rêê đhuốch lâng pazao đoọng ch’ner g’lúh thi báo chí xrặ ooy vel bhươl t’mêê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 417

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 28-6-2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 28-6-2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 523

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ2 ꪣꪳ 9 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 7 ꪜꪲ 2018

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ2 ꪣꪳ 9 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 7 ꪜꪲ 2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 346

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-6-2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-6-2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 468

Mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang

Mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 783

VOV4.VN - Sáng nay (6/8) Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có Công điện yêu cầu Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào lúc 11 giờ trưa nay.

Hà Tĩnh: Bắt vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Hà Tĩnh: Bắt vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1006

VOV4.VN - Tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 25kg ma túy đá, 52 bánh hê-rô-in.

Mới 1/3 số thôn, bản khó khăn có cô đỡ thôn bản

Mới 1/3 số thôn, bản khó khăn có cô đỡ thôn bản

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1247

VOV4.VN - Sáng nay, tại Phủ chủ tịch, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu tiêu biểu trong phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản. Có đội ngũ này, phụ nữ người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa không thể tiếp cận các dịch vụ khám thai được trợ giúp kịp thời.

Lấh 200 pr’loọng đông cóh Lào Cai dưr zi’lấh đha’rứt tu chóh t’nơơm Actiso

Lấh 200 pr’loọng đông cóh Lào Cai dưr zi’lấh đha’rứt tu chóh t’nơơm Actiso

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 770

VOV nắc cher đoọng 1 tỷ đồng ha Đội tuyển Olympic bóng đá pân juýh Việt Nam bơơn pay Huy chương Đồng

VOV nắc cher đoọng 1 tỷ đồng ha Đội tuyển Olympic bóng đá pân juýh Việt Nam bơơn pay Huy chương Đồng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 421

Bhiệc bhan xa’nập dal 2018: T’pấh lấh 100 r’bhâu g’lúh ta’mooi

Bhiệc bhan xa’nập dal 2018: T’pấh lấh 100 r’bhâu g’lúh ta’mooi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 469

Thanh Hóa: Xóa phòng học tạm ở miền núi Ngọc Lặc

Thanh Hóa: Xóa phòng học tạm ở miền núi Ngọc Lặc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1048

VOV4.VN - Bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, trái phiếu Chính phủ, huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa vừa đầu tư xây mới 12 công trình trường học trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí trên 55 tỷ đồng.

Miền Trung: Hr’lang k’tiếc zr’lụ da ding k’coong, k’zệt cha nắc lấh chệêt bil lâng bấc zr’lụ ta cắt cắh choom lướt ra véch

Miền Trung: Hr’lang k’tiếc zr’lụ da ding k’coong, k’zệt cha nắc lấh chệêt bil lâng bấc zr’lụ ta cắt cắh choom lướt ra véch

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 812

Họp báo bhiệc bhan phát thanh prang k’tiếc k’ruung g’lúh XIII

Họp báo bhiệc bhan phát thanh prang k’tiếc k’ruung g’lúh XIII

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 484

Lầy tzình phát sinh ừu miền vả thứ 2 hoi 7/5/2018

Lầy tzình phát sinh ừu miền vả thứ 2 hoi 7/5/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 423

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 7 hoi 6/10/2018

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 7 hoi 6/10/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 292

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 5 ꪣꪳ 10 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 9 ꪜꪲ 2018 – ꪁꪫꪲ ꪊꪙꪸ ꪚꪉꪲ ꪋꪴ ꪪꪽ ꪵꪣꪉ ꫃ꪥꪒ ꪭꪉꪰ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 5 ꪣꪳ 10 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 9 ꪜꪲ 2018 – ꪁꪫꪲ ꪊꪙꪸ ꪚꪉꪲ ꪋꪴ ꪪꪽ ꪵꪣꪉ ꫃ꪥꪒ ꪭꪉꪰ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 457

Hội thảo 10 năm Ngày văn hóa các dân tộc

Hội thảo 10 năm Ngày văn hóa các dân tộc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1179

VOV4.VN - Chiều 19/4, tại Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra Hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của thủ tướng chính phủ về “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam””.

Điện Biên tzấu mô hình tổng lình quyangz

Điện Biên tzấu mô hình tổng lình quyangz

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 471

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 6-10-2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 6-10-2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 413

Bắc Cạn: hỗ trợ 40 học sinh hoàn cảnh khó khăn

Bắc Cạn: hỗ trợ 40 học sinh hoàn cảnh khó khăn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 824

VOV4.VN - Ngày 05/08, tại tỉnh Bắc Cạn, Bộ Lao động Thương binh và xã hội phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Trung tâm tin tức VTV24 tổ chức chương trình “cặp lá yêu thương” hỗ trợ, giúp đỡ 40 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ6 ꪣꪳ 10 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 8 ꪜꪲ 2018

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ6 ꪣꪳ 10 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 8 ꪜꪲ 2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 368

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 13.8.2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 13.8.2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 330

Bêl Đài P’rá Việt Nam dưr váih nắc pr’zợc liêm ta níh

Bêl Đài P’rá Việt Nam dưr váih nắc pr’zợc liêm ta níh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 398

73 c’moo hay, bêl 11h30 phút t’ngay 7/9/1945, Đài P’rá Việt Nam nắc tợơp pa xưl, tợơp lâng boóp p’rá “Nâu đoo P’rá Việt Nam, pa xưl tợơ Hà Nội, thủ đô k’tiếc k’ruung Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Lấh 70 c’moo ơy z’lấh, Đài P’rá Việt Nam r’dợ nắc váih ma nuýh pr’zợc liêm ta níh, ơy mọoy loom âng k’zức đhanuôr Việt Nam ặt ma mông cóh zập zr’lụ chr’hoong âng k’tiếc k’ruung hêê lâng cóh k’tiếc k’ruung lơơng.

VOV bhrợ têng bh’rợ déh hơnh apêê vận động viên vêy bh’nơơn dal cóh Asiad

VOV bhrợ têng bh’rợ déh hơnh apêê vận động viên vêy bh’nơơn dal cóh Asiad

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 473

Hoang tàn "rốn" lũ Mường Lát- Thanh Hóa

Hoang tàn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1018

VOV4.VN - Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là địa phương bị thiệt hại nhất trong mưa lũ vừa qua. Người dân vùng cao vốn lam lũ, giờ lại trắng tay.

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 3-9-2018

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 3-9-2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 463

Bảo vệ rừng- gắn với sinh kế của người dân

Bảo vệ rừng- gắn với sinh kế của người dân

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1606

Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt được giao quản lý gần 86.000 ha rừng, phân bố trên địa bàn thuộc 9 xã giáp biên giới Việt -Lào thuộc huyện Quế Phong, Nghệ An. Với hình thức giao khoán rừng cho người dân , Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt đã góp phần hạn chế tình trạng cháy rừng hoặc đốt rừng làm nương rẫy.

Khai hội Lễ hội Đền chín gian

Khai hội Lễ hội Đền chín gian

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1537

VOV4.VN - Lễ hội đền chín gian - lễ hội lớn nhất miền Tây Nghệ đã khai hội sáng 31/3, ngày 15/2 năm Mậu Tuất, tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Hàng ngàn bà con các dân tộc trên khắp mọi miền đã về tham dự.

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz xiêz 3-9-2018

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz xiêz 3-9-2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 444

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ5 ꪣꪳ 06 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 9 ꪜꪲ 2018

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ5 ꪣꪳ 06 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 9 ꪜꪲ 2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 338

Thanh Hóa: Quốc lộ 15C đi Mường Lát chính thức thông toàn tuyến

Thanh Hóa: Quốc lộ 15C đi Mường Lát chính thức thông toàn tuyến

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 996

VOV4.VN - Sau 12 ngày bị cô lập do mưa lũ gây sạt lở, tối qua Quốc lộ 15C (tuyến đường huyết mạch lên huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) đã được thông toàn tuyến.

Miền núi Nghệ An mòn mỏi mong mưa

Miền núi Nghệ An mòn mỏi mong mưa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1200

VOV4.VN - Những ngày nắng nóng cao điểm này, tại các huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An đang lâm vào nguy cơ hạn hán nặng. Người dân nơi đây đang từng giờ từng phút mong mỏi những trận mưa rào

Rà soát toàn bộ khâu chấm thi của Hà Giang

Rà soát toàn bộ khâu chấm thi của Hà Giang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 817

VOV4.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ khâu chấm thi tại tỉnh này.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2, hnoi 05/11/2018

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2, hnoi 05/11/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 319

Phênhv nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz xiêz 09.8.2018

Phênhv nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz xiêz 09.8.2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 547

Cấp gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Lai Châu gặp thiên tai

Cấp gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Lai Châu gặp thiên tai

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 966

VOV4.VN - Sáng nay 10/8, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký Quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu.

Đắk Lắk: Tr’xăl đhị zr’lụ bhrợ têng cách mạng Cư Pơng

Đắk Lắk: Tr’xăl đhị zr’lụ bhrợ têng cách mạng Cư Pơng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 423

Ooy g’lúh zêl a’rập a’bhưy, chr’val Cư Pơng, chr’hoong Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk nắc đhị zr’lụ bhrợ têng nhâm mâng, quân lâng đhanuôr đh’rứah ting pấh bhrợ cách mạng, grơơ nhool zêl lêệng a’rập a’bhưy tước t’ngay bơơn pa chô k’tiếc k’ruung. Xoọc đâu, ooy pr’ắt bh’rợ padưr k’tiếc k’ruung, đhanuôr zâp acoon cóh chr’val Cư Pơng nắc t’bhlâng padưr bh’rợ ty chr’nắp, đoàn kết k’chứt lơi ha ul đha’rứt, j’niêng cr’bưn cắh liêm crêê, pazưm têy padưr pa’xớc pr’ắt tr’mung, padưr vel bhươl t’mêê.

Phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh phát thanh dân tộc VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh phát thanh dân tộc VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 3109

VOV4.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam và UBDN tỉnh Tuyên Quang công bố Quyết định phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh phát thanh dân tộc VOV4 của Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tuyên Quang và các tỉnh lân cận.

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ7 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 7 ꪜꪲ 2018

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ7 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 7 ꪜꪲ 2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 379

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ 2 ꪣꪳ 5 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 11 ꪜꪲ 2018

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ 2 ꪣꪳ 5 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 11 ꪜꪲ 2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 277

Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào"

Ngày hội

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 939

VOV4.VN - Chương trình “Ngày hội Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào” sẽ diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vào ngày 4 và 5/12.

Mường Lát-Thanh Hóa: thiệt hại 1000 tỷ đồng do mưa lũ

Mường Lát-Thanh Hóa: thiệt hại 1000 tỷ đồng do mưa lũ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1200

VOV4.VN - Theo UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng của người dân. Ước tÍnh tổng thiệt hại lên tới hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Phát sóng kênh VOV1, VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Phát sóng kênh VOV1, VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 2570

VOV4.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố quyết định phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh chương trình phát thanh tiếng dân tộc VOV4 tại tỉnh Tuyên Quang và khu vực lân cận. (Chương trình ngày 12/10/2018)

T'RUÍH PA XƯL T'NGAY 22/10/2018

T'RUÍH PA XƯL T'NGAY 22/10/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 611

Tợơ lấh t’nooi bha ar xrặ “Pa dưr đảng viên: Cram griing răng, a băng cắh âi pậ” âng k’bhúh Phóng viên Đài P’rá Việt Nam đhị zr’lụ miền Trung pa xưl cóh VOV1 lâng đhị t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu, ơy bơơn đớp bấc rau boóp p’rá âng apêê xợơng đài, t’nooi bha ar xrặ xay moon đăh xa nay thời sự cóh bh’rợ bhrợ pa dưr Đảng cung cơnh bh’rợ cán bộ xoọc đâu bơơn xã hội k’rang tước.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 11/9/2018

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 11/9/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 350

Sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia: đập bỏ để làm lại?

Sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia: đập bỏ để làm lại?

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 732

VOV4.VN - Từ những gian lận trong chấm thi ở Hà Giang và Sơn La trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, dư luận đang đặt câu hỏi: có nên tiếp tục tổ chức kỳ thi "2 chung" nữa hay không?

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ 3 ꪣꪳ 6 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 11 ꪜꪲ 2018

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ 3 ꪣꪳ 6 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 11 ꪜꪲ 2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 322

Kuo#k ho#i tơpui ‘na Tơdroăng tơkêa bro Luât Hnê hriâm ‘mâi rơnêu

Kuo#k ho#i tơpui ‘na Tơdroăng tơkêa bro Luât Hnê hriâm ‘mâi rơnêu

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 452

VOV4.Sêdang - Măng t^ng hiăng luâ, Kuo#k ho#i tơpui tơno a hngêi hôp kân ‘na tơdroăng pơkâ Luât Hnê hriâm ki ‘mâi hơ’lêh. Tối ‘na tơdroăng ki hnê hriâm, hlá mơ-éa hriâm, hơ’lêh tung hnê hriâm, tơ’noăng, kiêm tra, mâu thái cô rơkê tiô pơkâ [ă hên ki ê cho mâu tơdroăng ki xiâm châ hên ngế kăn tơku\m tơpui tơno. Minh Hường prếi Lại Hoa, prế ki chêh hlá tơbeăng ai chêh tối.

Cơ quan TT Đài TNVN khu vực Tây Bắc góp phần xây dựng cuộc sống đồng bào các dân tộc

Cơ quan TT Đài TNVN khu vực Tây Bắc góp phần xây dựng cuộc sống đồng bào các dân tộc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 10089

VOV4.VN - CTQH Tòng Thị Phóng: Một vấn đề rất quan trọng mà Đài làm được đó là phát được các thứ tiếng dân tộc, cho nên Đài Tiếng nói Việt Nam là bạn của các dân tộc thiểu số, góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Người thầy miệt mài với con chữ của dân tộc Thái

 Người thầy miệt mài với con chữ của dân tộc Thái

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1221

VOV4.VN - Thầy Sầm Văn Bình ở Nghệ an là người có nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn cho ra đời nhiều tập tài liệu, giáo trình quý về chữ Thái. Ông còn tham gia giảng dạy ở nhiều lớp học chữ Thái.

Ngế ngăn vâi kơdrâi mơhum kuăn a thôn pơlê - cho tíu kơnôm tơngah dêi vâi nôu [ă vâi ‘ne\ng kot mâ a kơpong xahpá

Ngế ngăn vâi kơdrâi mơhum kuăn a thôn pơlê - cho tíu kơnôm tơngah dêi vâi nôu [ă vâi ‘ne\ng kot mâ a kơpong xahpá

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 270

VOV4.Sêdang - A mâu thôn, pơlê kơpong hngế hngo, tơdroăng ki rak ngăn ivá châ chăn ăm kuăn pơlê tối tơdjuôm [ă ivá ăm vâi kơdrâi [ă vâi hdrêng tối krê đi đo trâm hên tơdroăng xơpá. Sap ing hơnăm 2010 nah troh nôkố, rơtế [ă ivá mơ-eăm dêi kơvâ ngăn pơkeăng Việt Nam [ă mâu khu tơru\m kong têa ê, tung mê ai Khu tơru\m châu Âu, khu ki ngăn ‘na rơneh kuăn a pơlê, cheăm hiăng châ hnê tơniăn. Kố cho mâu ngế kum veăng kum kơhnâ khât tung rak vế ivá mâu ngế nôu [ă ngế kuăn ki nếo mơhum a hên pơlê, cheăm ki xơpá tung lâp tơnêi têa. Môi tơdroăng pơtih cho a kong pơlê Kon Tum, kô kum pó vâi krâ nho\ng o ‘nâi nhên tâ ‘na tơdroăng mê.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 31/07/2018

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 31/07/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 349

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 09.8.2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 09.8.2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 318

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ2 ꪣꪳ 13 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 8 ꪜꪲ 2018

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ ꪳ2 ꪣꪳ 13 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 8 ꪜꪲ 2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 306

Khau tin 10g30-14g30 harei 22/8

Khau tin 10g30-14g30 harei 22/8

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 301

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 5-11-2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 5-11-2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 373

Bộ đội biên phòng triệt phá chuyên án vận chuyển ma túy lớn tại Sơn La

Bộ đội biên phòng triệt phá chuyên án vận chuyển ma túy lớn tại Sơn La

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 2660

VOV4.VN - Bộ đội Biên phòng vừa triệt phá một chuyên án vận chuyển ma túy lớn tại khu vực biên giới xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2, hnoi 15/10/2018

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2, hnoi 15/10/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 360

Râu xay moon âng apêê xơợng đài ooy c’bhúh bha ar xrắ: “Pa dưr đảng viên: Gram griing răng, a băng cắh âi pậ”

Râu xay moon âng apêê xơợng đài ooy c’bhúh bha ar xrắ: “Pa dưr đảng viên: Gram griing răng, a băng cắh âi pậ”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 441

Nắc đhị cr’chăl pa xul, c’bhúh bha ar xrắ n’nâu âi bơơn đớp bấc boóp p’rá âng ma nứih xơợng đài xay moon, c’bhúh bha ar xrắ n’nâu xay moon crêê xa nay thời sự cóh bh’rợ Pa dưr Đảng công cơnh bh’rợ cán bộ xoọc đâu xoọc bơơn zấp ngai k’rang tước.

VOV pa xul FM 88Mhz đhị tỉnh Tuyên Quang lâng zr’lụ đăn đêếc

VOV pa xul FM 88Mhz đhị tỉnh Tuyên Quang lâng zr’lụ đăn đêếc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 541

Phàn mảng duốn dủn họp Trung ương 8: Tìu xieng ziêm hít tzùn cán bộ, đảng viên nhây xỉ tào tzấu zói

Phàn mảng duốn dủn họp Trung ương 8: Tìu xieng ziêm hít tzùn cán bộ, đảng viên nhây xỉ tào tzấu zói

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 361

Quốc hội nắc tơợp bhrợ g’lúh ta moóh lâng ta ơơi râu ta moóh

Quốc hội nắc tơợp bhrợ g’lúh ta moóh lâng ta ơơi râu ta moóh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 445

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 2 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 12 ꪜꪲ 2018 - ꪵꪫꪙ ꪵꪏꪉ ꪹꪔꪉ ꫛ 70 ꪔꪺꪥ ꪒꪱꪉ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 2 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 12 ꪜꪲ 2018 - ꪵꪫꪙ ꪵꪏꪉ ꪹꪔꪉ ꫛ 70 ꪔꪺꪥ ꪒꪱꪉ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 422

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz xiêz 6-9-2018

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz xiêz 6-9-2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 368

Cxiv tsa Đangv hnuz 17-9-2018

Cxiv tsa Đangv hnuz 17-9-2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 487

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hoi 26/9/2018

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hoi 26/9/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 325

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3, hnoi 08/01/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3, hnoi 08/01/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 409

Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang: Chăl sơnăm bơ\ jang păng dôm tơdrong kơnăl hơ iă kơ Trần Đại Quang

Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang: Chăl sơnăm bơ\ jang păng dôm tơdrong kơnăl hơ iă kơ Trần Đại Quang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 498

Kơdroh ki hơhngế kơtăn pơla mâu ki kro [ă kơtiê a mâu kơpong

Kơdroh ki hơhngế kơtăn pơla mâu ki kro [ă kơtiê a mâu kơpong

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 476

VOV4.Sêdang - Hneăng hơnăm 2016 – 2020, troh mơ’nui hơnăm 2018, kơxo# rơpo\ng kơtiê tung lâp tơnêi têa ối dâng 6%, kơdroh 1 troh 1,3% tâng pơchông [ă 2017, hiăng ai 8 tơrting hluăn ing kơtiê tung tâi tâng 64 tơring kơtiê tiô pơkâ 30a, 14 tơring châ kâ tiô tơdroăng pơkâ 30a hluăn ing tơdroăng xơpá. Laga, tơdroăng ki ôh tá tơ’mô pơla kro [ă mơdro\ng, kơxo# rơpo\ng kơtiê a mâu kong ngo kơpong hdroâng kuăn ngo xuân ối hlo hên.

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 03.12.2018

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 03.12.2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 499

Nghệ An: Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu ở vùng lũ

Nghệ An: Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu ở vùng lũ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 2141

VOV4.VN - Tỉnh đoàn Nghệ An cùng với Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các nhà tài trợ vừa tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng lũ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 27-9-2018

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 27-9-2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 408

Tsaz yenhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 10/1/2019

Tsaz yenhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 10/1/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 344

Diện tích rừng phòng hộ giảm 2% mỗi năm

Diện tích rừng phòng hộ giảm 2% mỗi năm

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 927

VOV4.VN - Công bố hiện trạng rừng toàn quốc 2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy, diện tích rừng phòng hộ đang có xu hướng giảm trung bình khoảng 2% mỗi năm.

Nghệ An: cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng cao sau lũ

Nghệ An: cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng cao sau lũ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 956

VOV4.VN - Hàng chục thầy thuốc trẻ thuộc một số Bệnh viện và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An vừa lên với bà con vùng lũ chịu thiệt hại nặng nhất sau bão số 4 của 2 huyện miền núi Kỳ Sơn và Tương Dương.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên Dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên Dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 4874

VOV4.VN - Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh Đảng, nhà nước ta luôn chăm lo phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc miền núi.

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 17-9-2018

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 17-9-2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 324

Tơdrong jang oe\i sa tơ je# hăm kon pơlei đơ\ng Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang

Tơdrong jang oe\i sa tơ je# hăm kon pơlei đơ\ng Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 452

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 08.1.2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 08.1.2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 319

Tơ iung pơjing tơring tơrang ‘nao – Lơ trong tơle\ch jang vă pơro\ đe\ch

Tơ iung pơjing tơring tơrang ‘nao – Lơ trong tơle\ch jang vă pơro\ đe\ch

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 391

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 14-1-2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 14-1-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 370

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ 5 ꪣꪳ 10 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2019

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖ 5 ꪣꪳ 10 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 251

Ông Cao Văn Thống: Tìu xỉ cha mảng, kỷ luật cáp puổn pịa tìu xỉ thấy liệp Đảng

Ông Cao Văn Thống: Tìu xỉ cha mảng, kỷ luật cáp puổn pịa tìu xỉ thấy liệp Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 381

Tiền Giang: Bấc ơl bh’rợ đoọng vặ zên lất xa nay

Tiền Giang: Bấc ơl bh’rợ đoọng vặ zên lất xa nay

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 423

Ton đươi ooy cr’noọ kiêng vêy zên đoọng pa bhrợ âng đhanuôr đhị zr’lụ tỉnh Tiền Giang, bấc c’bhúh, cha nắc manuýh ơy đoọng vặ zên lâng đợ zên lãi bấc cắh cậ dzợ ng’đớc nắc đoọng vặ zên lất xa nay. Manuýh vặ zên lãi suất bấc bêl đươi dua zên cắh crêê cơnh, bhrợ cha cắh lấh liêm choom nắc cắh mặ chroót zên lãi, zên bha lâng crêê t’ngay c’xêê, nắc manuýh đoọng vặ vêy bh’rợ vey z’nắh, pa hư cr’van, bhrợ t’bhrêy, bhrợ bil rau têêm ngăn đhị vel đong.

2 kein laba meng bruk pala sâm Ngọc Linh ala halui glai di Kon Tum

2 kein laba meng bruk pala sâm Ngọc Linh ala halui glai di Kon Tum

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 338

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 03/12/2018

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 03/12/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 409

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 03.12.2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 03.12.2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 409

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 24/12/2018

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 24/12/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 343

Hùng panh 91 nháng miền

Hùng panh 91 nháng miền

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 369

Hiệu quả xuất khẩu lao động ở huyện nghèo

	Hiệu quả xuất khẩu lao động ở huyện nghèo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 951

VOV4.VN - Nhờ được hưởng thụ các ưu đãi của chính sách xuất khẩu lao động dành cho huyện nghèo, trong những năm qua, hàng chục ngàn lượt lao động vùng khó khăn đã đi làm việc ở nước ngoài với thu nhập tốt. Cuộc sống của nhiều gia đình nhờ vậy đã thay đổi, thoát nghèo bền vững.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5 hnoi 10/01/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5 hnoi 10/01/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 364

Tsôngv box thiêz côx hôiv hnuz 14-1-2019

Tsôngv box thiêz côx hôiv hnuz 14-1-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 628

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 21/01/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 21/01/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 291

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 6 hoi 8/2/2019 ( Mồng 4 Tết)

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 6 hoi 8/2/2019 ( Mồng 4 Tết)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 279

Câuz congz duốn làn bí thư chi bộ láng Cón tuz miền màn xiến miền màn hắm​

Câuz congz duốn làn bí thư chi bộ láng Cón tuz miền màn xiến miền màn hắm​

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 385

Bh’rợ tr’lưm âng apêê acoon cóh truíh da ding Trường Sơn

Bh’rợ tr’lưm âng apêê acoon cóh truíh da ding Trường Sơn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 435

Tợơ t’ngay 24 tước 26/8, đhị thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ta bhrợ têng “t’ngay bhiệc bhan văn hoá zập acoon cóh miền Trung g’lúh III, c’moo 2018” lâng rau ting pấh âng k’ha riêng nghệ nhân, đhanuôr pa căh mặt 13 tỉnh, thành phố zr’lụ miền Trung. Pazêng t’ngay đâu, Quảng Nam xoọc bhrợ ta bhứah tr’cuôl têy hơnh déh apêê pa bhrợ m’jứah chô ooy đâu bhui har hát t’nớơt, đoọng ha pazêng pr’đợơ văn hoá truyền thống âng zập acoon cóh miền Trung bơơn ha dưr tr’ang liêm.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 14/01/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 14/01/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 320

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2019 – ꪮꪫꪥꪲ ꪚꪱꪙ ꪀꪣꪸ ꪱꪊ ꪊꪉꪴ ꪹꪮꪉ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2019 – ꪮꪫꪥꪲ ꪚꪱꪙ ꪀꪣꪸ ꪱꪊ ꪊꪉꪴ ꪹꪮꪉ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 468

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 21 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2019 – ꪀꪮꪚ ꪖꪮꪥ ꪶꪭꪣ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪎ ꪩꪺꪒ ꪤꪱꪫ ꪥꪀꪴ ꪒꪱꪫ ꪔꪱꪫ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 21 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2019 – ꪀꪮꪚ ꪖꪮꪥ ꪶꪭꪣ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪎ ꪩꪺꪒ ꪤꪱꪫ ꪥꪀꪴ ꪒꪱꪫ ꪔꪱꪫ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 526

Nghệ An: tất cả hộ nghèo đều có quà Tết

Nghệ An: tất cả hộ nghèo đều có quà Tết

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 2575

VOV4.VN - Đến hôm nay (1/2, tức ngày 27 Tết)), các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đã được nhận quà Tết của trung ương, tỉnh và các nhà hảo tâm.

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-2-2019

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-2-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 520

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 25 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 02 ꪜꪲ 2019 - ꪊꪴ ꪈꪸ ꪚꪮꪣ ꪤꪉꪸ ꫃ꪥꪒ ꪻꪬ ꪠꪴ ꫛ ꪹꪚꪱ ꪒꪲ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 25 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 02 ꪜꪲ 2019 - ꪊꪴ ꪈꪸ ꪚꪮꪣ ꪤꪉꪸ ꫃ꪥꪒ ꪻꪬ ꪠꪴ ꫛ ꪹꪚꪱ ꪒꪲ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 455

Tơdroăng tơkêa tơru\m ki mơhno\ng vâ ‘na rak vế luât pêt rak ngăn kong, mơdró loăng kong kô châ xêt khât sap lơ 1/6

Tơdroăng tơkêa tơru\m ki mơhno\ng vâ ‘na rak vế luât pêt rak ngăn kong, mơdró loăng kong kô châ xêt khât sap lơ 1/6

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 351

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi 8 hơnăm hôp, Tơkêa bro tơru\m cheăng ‘na rak vế tiô luât pêt, rak ngăn kong, pơkuâ ngăn kong [ă mơdró loăng kong, dó inâi VPA/FLEGT hiăng châ k^ tơkêa [ă hiăng pơxiâm xêt khât sap ing hâi lơ 1 khế 6 hơnăm kố. Mê cho tơdroăng ki châ tối pơtâng a roh hôp tơbleăng xua Khu xiâm ngăn ‘na chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê tơku\m po a Hà Nội tung măng t^ng hiăng luâ.

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 18 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 02 ꪜꪲ 2019 - ꪔꪉꪰ ꪵꪔꪉ ꪎꪮꪣ ꪵꪜꪉ ꪒꪱꪉ: ꪩꪺꪉ ꪕꪙꪲ ꪹꪋ ꪵꪀꪉ ꪩꪱꪉ ꪣꪮꪙ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 18 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 02 ꪜꪲ 2019 - ꪔꪉꪰ ꪵꪔꪉ ꪎꪮꪣ ꪵꪜꪉ ꪒꪱꪉ: ꪩꪺꪉ ꪕꪙꪲ ꪹꪋ ꪵꪀꪉ ꪩꪱꪉ ꪣꪮꪙ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 511

Khúng hamz coz tìu lợi pun puồn xin tzấu pun làn miền nhây cồng taz mayz lống​

Khúng hamz coz tìu lợi pun puồn xin tzấu pun làn miền nhây cồng taz mayz lống​

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 292

Nắc ơy bơơn độp zanươu ARV tợơ zên lêy đoọng BHYT

Nắc ơy bơơn độp zanươu ARV tợơ zên lêy đoọng BHYT

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 403

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 3 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 5 ꪜꪲ 2019

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 3 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 5 ꪜꪲ 2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 270

Nghệ An: Khai hội lễ Đền tâm linh đồng bào Thái

Nghệ An: Khai hội lễ Đền tâm linh đồng bào Thái

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1478

VOV4.VN - Hàng ngàn du khách thập phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái miền Tây Nghệ An nô nức đến vui hội Lễ Đền Chọng năm 2019 tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Tuôr jông đas jos chiê uô nênhx hur siêz hnuz 27.3.2019

Tuôr jông đas jos chiê uô nênhx hur siêz hnuz 27.3.2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 404

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 26.3.2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 26.3.2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 292

Pambak praong bruk blei BHXH di labik urang ngak oh chính thuc daok suai damuai

Pambak praong bruk blei BHXH di labik urang ngak oh chính thuc daok suai damuai

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 312

Tui harak pathau khan birau abih di BHXH Viet Nam, tal urak ini urang blei BHXH bắt buộc lac 14 triệu 500 ribau urang; BHXH halan hatian lac 295 ribau urang. Piah patagok samar bruk blei BHXH, tukvak tapa, gah BHXH hu peih ngak rilo jaln dui pachreuihurang ngak blei BHXH. Yau nan min, urang bei BHXH di gah ini urak ini biak suai damuai. Sahaneng lac, dom jalan ngak birau tok jak ba hu urang ngak min oh ka ginup prein dui pachreih?

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5 hoi 13/12/2018

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5 hoi 13/12/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 367

Cxiv tsa Đangv hnuz 24.12.2018

Cxiv tsa Đangv hnuz 24.12.2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 425

Mâu tơdroăng ôh tá kâi piu ‘na Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Đại tươ\ng Lê Đức Anh

Mâu tơdroăng ôh tá kâi piu ‘na Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Đại tươ\ng Lê Đức Anh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 337

VOV4.Sêdang - {ă túa rêh ối têm rơpiât, ivá pơkuâ [ă tuăn tơmiât ‘na tơdroăng tung la ngiâ, Đăi tươ\ng Lê Đức Anh tơxâng cho môi ngế hok tro ki rơkê dêi pôa Hồ Chí Minh, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pin hneăng apoăng. Tung hnoăng cheăng cho kăn xiâm pho\ pơkuâ ngăn mố đo#i gâk tơkăng kong, xuân cho kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng ki mơhno\ng pleăng dêi Việt Nam a Kul, Đăi tươ\ng Lê Đức Anh hiăng pơkâ rơkê ple\ng, athế kơdê Pôl pôt troh tui lui. {ă tung hnoăng cheăng cho Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, pôa Lê Đức Anh hiăng pêi tâi ivá tơná cho kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ki Luât pơkâ, malối cho rơkê ple\ng tơdroăng ki diâp inâi ‘’jâ nôu Việt Nam khên tơnôu’’ pro chiâng tuăn hiâm hơ-ui, a chê [ă khu lêng [ă kuăn pơlê ‘na khôi hmâ ‘’ôu têa pâ kơnho\ng’’.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 6 hnoi 15/02/2018

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 6 hnoi 15/02/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 272

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 25/02/2018

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 25/02/2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 277

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25-2-2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25-2-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 286

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 14-5-2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 14-5-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 361

Hà Tĩnh: Tợơ lấh roóh cát crâng, zâng lâng đhr’năng pleng k’tiếc căh liêm đh’rứah

Hà Tĩnh: Tợơ lấh roóh cát crâng, zâng lâng đhr’năng pleng k’tiếc căh liêm đh’rứah

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 274

Họ xanh, sinh viên khuýn cáp vả congz pịa dự thảo Luật záo pủi ( tzỏ thiuz)

Họ xanh, sinh viên khuýn cáp vả congz pịa dự thảo Luật záo pủi ( tzỏ thiuz)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 481

Măt tra#n tơnêi têa tơmâng to\ng kum tơmeăm Têt ăm rơpo\ng kơtiê sôk ro Têt kuăn ngo

Măt tra#n tơnêi têa tơmâng to\ng kum tơmeăm Têt ăm rơpo\ng kơtiê sôk ro Têt kuăn ngo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 329

VOV4.Sêdang - Tơmâng to\ng kum Têt ăm mâu ngế kơtiê drêng troh Têt Lo hơnăm nếo cho tơdroăng pêi pro ki tro, veăng kum ăm mâu rơpo\ng kơtiê sôk ro Têt tiô khôi hmâ hdroâng mơngế, rơtế veăng sôk ro mê, Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam rêm râ hiăng mơ-eăm tơbleăng hên tơdroăng cheăng pêi tơmâng kum ăm mâu ai hnoăng tơnêi têa ki kơtiê, mâu ngế kơtiê hiăng pêi pro tơ-[rê khât.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 17-6-2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 17-6-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 253

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-2-2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-2-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 355

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 6 hoi 5/4/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 6 hoi 5/4/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 363

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hoi 6/2/2019 ( Mồng 2 Tết)

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hoi 6/2/2019 ( Mồng 2 Tết)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 271

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 6 hoi 7/6/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 6 hoi 7/6/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 267

Nhà báo Phan Quang: 90 c’moo nắc dzợ kiêng lalướt bấc, pa choom bấc

Nhà báo Phan Quang: 90 c’moo nắc dzợ kiêng lalướt bấc, pa choom bấc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 329

91 c’moo lang ma mông, nhà báo Phan Quang ơy vêy 71 c’moo bhrợ têng báo chí cách mạng. Đhị rúh c’moo tợơ a hay pr’hắt bơơn lêy, t’coóh nắc dzợ pa zay chếêc năl, xrặ đớc, bhrợ t’váih. Apêê lang bhrợ báo chắp bhlầng t’coóh Phan Quang đăh loom chắp kiêng bh’rợ tr’nêng, c’rơ bhriêl choom, mâng loom, t’coóh doó ơy đhêy lướt, đọc, xrặ. Xrặ báo tơợ bêl đhệêng 20 c’moo, tước nâu kêi đhị rúh 90 c’moo, toong xrặ âng t’coóh nắc dzợ c’rơ liêm.

Cxiv tsa Đangv hnuz 25-2-2019

Cxiv tsa Đangv hnuz 25-2-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 419

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 14/5/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 14/5/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 380

Tsôngv box thiêz Côx Hôiv hnuz 27-5-2019

Tsôngv box thiêz Côx Hôiv hnuz 27-5-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1130

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 7 hnoi 1/6/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 7 hnoi 1/6/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 296

Hà Nội: Dịch tả lợn châu Phi “phủ” khắp các quận, huyện

Hà Nội: Dịch tả lợn châu Phi “phủ” khắp các quận, huyện

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 828

VOV4.VN - Dịch tả lợn châu Phi đã lây lan khắp 24 quận, huyện chăn nuôi trên địa thành phố Hà Nội.

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 01 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 6 ꪜꪲ 2019

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 01 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 6 ꪜꪲ 2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 342

Khế lo pêi kum vâi hdrêng: Kring vế, rak ngăn vâi hdrêng-hnoăng ôh tá xê krê ngế ki lâi

Khế lo pêi kum vâi hdrêng: Kring vế, rak ngăn vâi hdrêng-hnoăng ôh tá xê krê ngế ki lâi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 362

VOV4.Sêdang - Tung mâu hơnăm achê pơla kố, tơdroăng rak ngăn [ă kring vế vâi hdrêng hiăng châ chiâng hên tơdroăng pêi ki tơ-[rê, kring vế tơniăn hnoăng cheăng dêi vâi hdrêng [ă tơru\m cheăng [ă lâp plâi tơnêi. Luât Vâi ‘ne\ng hơnăm 2016 xuân hiăng pêi pro klêi tiô luât pơkâ [ă troăng hơlâ pơlê pơla ai tơdjâk troh vâi hdrêng. Mâu tơdroăng cheăng dêi tơnêi têa xua vâ to\ng kum vâi hdrêng pơla sap hơnăm 2012-2020 hiăng mơ’no hên hnoăng cheăng, mơ’no liăn kum vâi hdrêng troh a troăng hơlâ ki to\ng veăng tu\m têk ăm vâi hdrêng. Maluâ ti mê, xuân ối trâm hên tơdroăng pá puât, pơloăng mơnúa tung hnoăng cheăng kring vế, gak ngăn vâi hdrêng. Xua ti mê, kring vế, rak ngăn vâi hdrêng kal ai tơdroăng veăng kum dêi hên khu râ kơvâ cheăng [ă hnoăng cheăng dêi hên khu. Kim Thanh, Ngế chêh hlá tơbeăng ai chêh tối ‘na tơdroăng kố.

Bha ar xrặ pr’lứch: Cắh liêm crêê đắh chính sách zooi zúp

Bha ar xrặ pr’lứch: Cắh liêm crêê đắh chính sách zooi zúp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 332

​Đhị đhr’năng pr’lúh cr’ay lêy cha mêết cắh liêm, bhrợ bilhư hi lêệng đắh kinh tế, t’ngay 27/6 t’mêê đâu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định pa glúh cơ chế, chính sách, đợ mơ zên zooi zúp đắh bhiệc zêl cha groong pr’lúh pa zrúah a’ọc châu Phi. Ting đêếc, nhà nước nắc zooi zúp 25.000 đồng đhị 1 ký lâng lêệ a’ọc zâp râu lâng 30.000 đồng đhị 1 ký lâng a’ọc căn, a’ọc conh. L’lăm đêếc, Chính phủ cung ơy pa glúh Nghị quyết 42 đắh bhiệc xay bhrợ 2, 3 c’lâng bh’rợ pr’hân đắh bhiệc zêl cha groong pr’lúh pa zrúah a’ọc châu Phi lâng bấc cơ chế liêm buôn, pa xiêr đợ mơ bil hư bấc bhlâng ha đhanuôr b’băn. Hân đhơ cơnh đêếc, tu cắh lêy cha mêết liêm gít pr’lúh, đợ mơ a’ọc crêê pr’lúh ta lêệng tập lơi bấc bhlâng, nắc bhrợ 2, 3 vel đông cắh năl cơnh bhrợ têng đắh bhiệc lêy t’mơ zên zooi zúp đoọng.

Người bỏ phố lên núi đánh thức vùng dược liệu

Người bỏ phố lên núi đánh thức vùng dược liệu

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 2487

VOV4.VN - Gần 10 năm lên Sa Pa và Bắc Hà (Lào Cai) xây dựng vùng trồng dược liệu Actiso, anh Đỗ Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty Traphaco Sa Pa đã “đánh thức” tiềm năng của vùng đất này và giúp người dân xóa đói, giảm nghèo từ nghề trồng cây dược liệu.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 24.12.2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 24.12.2018

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 392

P’căn Trương Thị Mai: Xay moon ghít nắc bhrợ t’váih rau liêm crêê, ma mơ mr’cơnh lâng apêê pân đil manuýh acoon cóh

P’căn Trương Thị Mai: Xay moon ghít nắc bhrợ t’váih rau liêm crêê, ma mơ mr’cơnh lâng apêê pân đil manuýh acoon cóh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 371

Đà Nẵng k’rang đăh công nghệ oóch n’nóh đhị Quảng Nam

Đà Nẵng k’rang đăh công nghệ oóch n’nóh đhị Quảng Nam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 311

Đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc

Đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1108

VOV4.VN - Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, mưa lớn kèm theo giông lốc đã xảy ra tại một số địa phương gây thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Pr’lứch, pa đớp ch’ner Liên hoan Truyền hình, phát thanh Công an Nhân dân g’luh XII

Pr’lứch, pa đớp ch’ner Liên hoan Truyền hình, phát thanh Công an Nhân dân g’luh XII

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 283

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 27-5-2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 27-5-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 436

G'lúh pa cắh pháo pô bấc râu liêm t'mêê âng c'bhúh Việt Nam đhị DIFF 2019

 G'lúh pa cắh pháo pô bấc râu liêm t'mêê âng c'bhúh Việt Nam đhị DIFF 2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 702

C'bhúh Việt Nam pay pr'đớc xa nay " Mị n'đắh toor pr'hay ma bhuy" đhị pr'đơợ xa nul pa zum bhlưa Việt Nam lâng bha lang k'tiếc, trúih t'rúih dưr tr'xăl k'rơ đơơh âng thành phố Đà Nẵng

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 9 ꪜꪲ 2019

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 9 ꪜꪲ 2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 225

Tsaz yênhx nta suôz Luk Hmôngz hnuz 16-9-2019

Tsaz yênhx nta suôz Luk Hmôngz hnuz 16-9-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 276

Tsôngv box têx mênhx cxưx thiêz côx hôiv hnuz 17-6-2019

Tsôngv box têx mênhx cxưx thiêz côx hôiv hnuz 17-6-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 985

Hơnăm 2020 pêi pro tiô pơkâ ‘na liăn ngân kơtăng tâ, hlối kơd^ng

Hơnăm 2020 pêi pro tiô pơkâ ‘na liăn ngân kơtăng tâ, hlối kơd^ng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 389

VOV4.Sêdang - Hbrâ ăm hneăng hôp Kuo#k ho#i a roh hôp má 38, Vi [an pơkuâ ngăn Kuo#k ho#i hiăng mơdoh chôu phut tơpui tối ‘na mâu tơdroăng tối tơbleăng mơnhên ki tơ-[rê dêi tơdroăng pơkâ mơnhông pêi cheăng kâ-rêh ối pơlê pơla [ă liăn ngân dêi tơnêi têa hơnăm 2019 [ă troăng hơlâ ki vâ xing xoăng liăn ngân tung pêi cheăng hơnăm 2020. Mâu kăn hiăng tối nhên, hơnăm 2020 tơdroăng ki kal akố cho pơtối rak vế ki tơniăn tung pêi cheăng kâ. Tơdrêng amê, pơtối rak vế, pêi pro ‘na xúa kơxo# liăn tơniăn, kơd^ng, tơ-[rê [ă tơdrăng khât.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 7 hoi 14/9/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 7 hoi 14/9/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 250

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 16/9/2019

	Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2 hoi 16/9/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 394

Hneăng hôp Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam roh má 9 – Tơku\m tâi tâng chiâng khu ru\m môi tuăn lâp hdroâng kuăn ngo

Hneăng hôp Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam roh má 9 – Tơku\m tâi tâng chiâng khu ru\m môi tuăn lâp hdroâng kuăn ngo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 343

VOV4.Sêdang - Hneăng hôp khu kăn Măt tra#n lâp Tơnêi têa Việt Nam rôh má 9, hneăng hơnăm 2019 – 2024 cho tơdroăng kal kí ki kal dêi lâp tơnêi têa hiăng po a pơlê kong xiâm Hà Nội tung pái hâi, sap ing hâi lơ 18 troh 20 khế 9. Pơxá Hneăng hôp cho ‘’Tơru\m – Tơniăn krê – Hơ’leh nếo – Mơnhông mơdêk’’, hiăng mơhno tối nhên hnoăng cheăng rêh ối pơlê pơla pơla, rak tơniăn pơlê pơla cheăm bêng, kring vế, gak ngăn [ă mơjiâng troăng hơlâ kal kí dêi tơnêi têa. Hneăng hôp hiăng mơnhên tối, tung hneăng hơnăm nếo, troăng hơlâ măt tra#n athế đi đo tơru\m, hơ’leh nếo, mơdêk tơniăn krê tung pơlê pơla pro chiâng tơdroăng ki môi tuăn tung pơlê pơla vâ mơnhông tơnêi têa re\ng [ă krá tơniăn.

Mai Trà Vinh mbang Tết Chol Chnam Thmay

Mai Trà Vinh mbang Tết Chol Chnam Thmay

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 403

Tết Chol Chnam Thmay lac Tết meng kan di bhap bini Khmer Nam bộ rah tabiak dalam dom harei 14, 15, 16 bilan 4 saka ia harei yaok thun .Kadha dom bangsa adei saai adit ni, daa mik va song tong abih gauk pang kadha vak di Sơn Nghĩa yaih khan ka dom bruk dalam dom harei Tết hu urang Khmer di Trà Vinh peih ngak di dom baha dalam bruk ilamu prong abih dalam thun di mik va

T’ngay đâu (15/8)Ủy ban Thường vụ Quốc hội ta moóh 15 Bộ trưởng, Trưởng ngành

T’ngay đâu (15/8)Ủy ban Thường vụ Quốc hội ta moóh 15 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 287

Tơbăt 74 sơnăm Ke\ch mang Khei Tơhngam: Trong hơlen găh tơmơ\t jang bơngai hơgei

Tơbăt 74 sơnăm Ke\ch mang Khei Tơhngam: Trong hơlen găh tơmơ\t jang bơngai hơgei

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 233

P’căn Trương Thị Mai pấh bhiệc bhan Hơnh déh Hội ma nứih k’bang pưa Việt Nam

P’căn Trương Thị Mai pấh bhiệc bhan Hơnh déh Hội ma nứih k’bang pưa Việt Nam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 384

Xa’nay bh’rợ Liêm bấc râu chắp kiêng, ta lưm hay k’noọ 50 c’moo bhrợ têng Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xa’nay bh’rợ Liêm bấc râu chắp kiêng, ta lưm hay k’noọ 50 c’moo bhrợ têng Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 370

Leh tơbâ 74 hơnăm Kăch măng khế Tơheăm: Xo vế túa rơkê ‘na rah xo mơngế rơkê

Leh tơbâ 74 hơnăm Kăch măng khế Tơheăm: Xo vế túa rơkê ‘na rah xo mơngế rơkê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 264

VOV4.Sêdang - Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ki apoăng cho ngế ki nhuo#m kơ khu ngế ki rơkê. Klêi kơ’nâi Kăch măng khế 8/1945, ai hên mâu ngế ki rơkê, mơngế ki kơnía, tung mê ai tá mâu khu ki pêi cheăng ăm chal ton hdrối nah, thăm nếo tá troh pôa pơtáu Bảo Đại ki hiăng pơtê cheăng hiăng châ Pôa Hồ hnê tối [ă mơhnhôk veăng pêi pro hnoăng cheăng dêi kăch măng. Túa ki xúa mơngế cheăng dêi Pôa Hồ vâ mơhno tơdroăng ki nhuo#m kơ mơngế, hvái ngăn tro tơdroăng, hiâm tuăn ‘nâi hơ-ui pâ kân ke\ng [ă tuăn hiâm ki tơru\m krá kâk, mê tung 74 hơnăm hiăng luâ, mâu [ai hriâm ‘na tơdroăng xúa mơngế rơkê dêi Pôa Hồ Chí Minh xuân ối rak vế tơtro tiô tơdroăng ki tơ’ló khât. Koh tơbâ 74 hơnăm hâi Kăch măng khế 8 [lêi trâng [ă hâi Mơjiâng tơnêi têa lơ 2/9, pó vâi krâ-nho\ng o kô tơmâng [ai chêh dêi Lại Hoa: ‘’Kăch măng khế 8 [ă [ai hriâm ‘na xúa mơngế rơkê dêi Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng hdrối’’.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 14-9-2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 14-9-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 258

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hmo 16-9-2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hmo 16-9-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 256

Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tối thế mơnhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm

Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tối thế mơnhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 338

VOV4.Sêdang - Tung rôh po hneăng hôp má 37, Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i hiăng ăm mâu kăn, kuăn pơlê veăng tơpui tối ‘na kơxop hlá mơéa Luât Droh rơtăm ki ‘mâi rơnêu. A rôh hôp tơpui tơno, mâu kăn pơkâ thế pêi pro nhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm, mâu tơdroăng rak tơniăn vâ droh rơtăm châ pêi pro hnoăng cheăng dêi tơná a ngiâ pơlê pơla tiô Luât pơkâ. Tơdroăng tơpui hâi kố ai tối tơbleăng ‘na tơdroăng mê.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 26/3/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 26/3/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 314

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 27.3.2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 27.3.2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 303

Dủn loz hiuz miền khuz kếu pieoz ziêm tzấu can dịch vụ trực tuyến

Dủn loz hiuz miền khuz kếu pieoz ziêm tzấu can dịch vụ trực tuyến

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 466

Tuyên Quang: Áp dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng.

Tuyên Quang: Áp dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 215

VOV4.VN - Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt được nhiều kết quả tích cực, diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt, giảm dần việc cháy rừng, góp phần giữ tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất cả nước, đạt gần 65%. Kết quả này là do Tuyên Quang áp dụng thành công công nghệ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan trong quản lý rừng.

Nghệ An: Ơy bhrợ têng liêm xang bhiệc ra văng đoọng ha bh’rợ nghệ thuật chr’nắp bhlầng “Bấc ơl loom luônh k’er da dô”

Nghệ An: Ơy bhrợ têng liêm xang bhiệc ra văng đoọng ha bh’rợ nghệ thuật chr’nắp bhlầng “Bấc ơl loom luônh k’er da dô”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 304

Hay tước 50 c’moo a va Hồ ơy ting a bhô dang, 50 c’moo prang Đảng, pazêng đhanuôr, pazêng quân hê bhrợ têng cơnh Di chúc chr’nắp ma bhuy âng a va Hồ, Đài P’rá Việt Nam pazưm lâng UBND tỉnh Nghệ An – vel đong a va Hồ lâng thành phố Hồ Chí Minh - thành phố đơơng đh’nớc âng a va Hồ, bhrợ têng cầu phát thanh, truyền hình đơơng đh’nớc: “Bấc ơl loom luônh k’er da dô” mọot t’ngay bhrương (21/8).

Kal pro tơ’lêi hlâu vâ pôi tá pơrah pơla vâi kơdrâi hdroâng kuăn ngo

Kal pro tơ’lêi hlâu vâ pôi tá pơrah pơla vâi kơdrâi hdroâng kuăn ngo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 303

VOV4.Sêdang - Tung pơla hdrối kố nah, maluâ châ Đảng [ă Tơnêi têa tơmâng ngăn khât, la [ă mâu tơdroăng ki pơrah [ă ôh tá vâ môi tuăn dêi pơlê pơla hiăng hlo a hên rơxông, vâi kơdrâi [ă vâi hdrêng cho kơdrâi hdroâng kuăn ngo dế trâm [ă hên tơdroăng ki tro pơrah pơla kơdrâi [ă kơnốu tung hdroâng kuăn ngo. Tơdroăng kố chiâng tơdjâk troh tơdroăng ki châ achê, veăng pêi [ă châ pơxúa sap ing troăng hơlâ mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla kơpong hdroâng kuăn ngo, peăng kong ngo [ă kơpong cheăng kâ rêh ối pơlê pơla ki malối xơpá. Tiah mê, tơdroăng ki ôh tá tơdâng mê cho klâi? Ôh tá tơdâng pơla kơnốu [ă kơdrâi tơdjâk môi tiah lâi troh vâi kơdrâi hdroâng kuăn ngo? Troăng hơlâ ki lâi mơdât tơdroăng ôh tá pơrah pơla kơnốu [ă kơdrâi a kơpong hdroâng kuăn ngo.

50 sơnăm pơm kiơ\ Nơ\r pơkă pơtă pơtăn: Jơhngơ\m ‘long kơ yuơ kon bơngai lơ\m Nơ\r pơkă pơtă pơtăn kơ {ok Hô

50 sơnăm pơm kiơ\ Nơ\r pơkă pơtă pơtăn: Jơhngơ\m ‘long kơ yuơ kon bơngai lơ\m Nơ\r pơkă pơtă pơtăn kơ {ok Hô

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 259

VOV đươi dua bản quyền apêê g’lúh tr’thi vêy C’bhúh tuyển Việt Nam cóh vòng loại World Cup 2022

VOV đươi dua bản quyền apêê g’lúh tr’thi vêy C’bhúh tuyển Việt Nam cóh vòng loại World Cup 2022

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 324

50 hơnăm pêi pro tiô Rơkong tối pơchân: Mâu tơdroăng Đảng hiăng pêi [a\ tá hâi pêi tiô Rơkong tối pơchân

50 hơnăm pêi pro tiô Rơkong tối pơchân: Mâu tơdroăng Đảng hiăng pêi [a\ tá hâi pêi tiô Rơkong tối pơchân

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 351

VOV4. Sêdang - 50 hơnăm hdrối nah, tung hâi tơbâ hnoăng dêi Pôa Hồ Chí Minh, pôa Lê Duẩn, kăn xiâm pơkuâ ngăn Đảng hiăng pơchuât 5 rơkong tơhrâ pêi klêi Rơkong tối pơchân dêi Pôa Hồ Chí Minh. Tung mê, ki rơhêng vâ tối, tơdroăng ki tơhrâ mê dêi Đảng cho: ‘’Rak vế tơru\m, môi tuăn tung Đảng môi tiah rak vế kuăn ngé tung mâ tơná’’. 50 hơnăm hiăng luâ, Đảng hiăng pêi pro tiô rơkong tơhrâ kố [ă châ hên ki tơ-[rê tơdroăng ki kal. Laga, tung tơdroăng tơpui nôkố, tơdroăng ki mơjiâng ‘mâi rơnêu Đảng xuân ăm hlo tơdroăng ki Đảng tá hâi pêi pro klêi, kal pơtối ‘mâi rơnêu, tơru\m vâ pêi pro tiô Rơkong tối pơchân dêi Pôa.

Thôn pơlê nếo, pơlê nếo, kuăn mơngế nếo

Thôn pơlê nếo, pơlê nếo, kuăn mơngế nếo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 306

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi vâ chê 10 hơnăm tối tơbleăng, mơjiâng thôn pơlê nếo hiăng chiâng tơdroăng tơ’noăng mơnhông tung lâp lu, pêi pro klêi hdrối 1 hơnăm 6 khế [ă lối 4 rơpâu 500 to cheăm pêi klêi tiô pơkâ. Ing tơdroăng ki mơjiâng thôn pơlê nếo, mơjiâng pro kế tơmeăm châ ngăn nhuo#m [ă hlo hơ’lêh khât, veăng kum mơdêk pêi lo liăn ăm kuăn pơlê; ngiâ méa thôn pơlê xuân hiăng chiâng krip le\m, hiăng hlê ple\ng tâ hdrối nah hên ‘nâng. Laga, hvái ngăn klêi kơ’nâi 10 hơnăm pêi pro, tơdroăng mơjiâng thôn pơlê la hiăng mơhno ôh ti iâ mâu tơdroăng ki tá teăm tro, ối ‘ro, ôh tá ai troăng pơkâ, kal hlê ple\ng ăm xo ah hmôi vâ pêi pro châ tơ-[rê tâ nếo tung túa pêi pro ki pơtối.

Xor xưv faz Baz hnuz xiêz 05.11.2019

Xor xưv faz Baz hnuz xiêz 05.11.2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 245

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 29.8.2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 29.8.2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 295

Tuăn hiâm Hồ Chí Minh ‘na Hnê hriâm: Hriâm prôk tơdrêng [ă pêi pro!

Tuăn hiâm Hồ Chí Minh ‘na Hnê hriâm: Hriâm prôk tơdrêng [ă pêi pro!

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 292

VOV4.Sêdang - Tung dế ối rêh nah, Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng apoăng ai to\ng kum ngăn khât ‘nâng hnoăng cheăng ki hnê mơjiâng mơngế rơkê. Pak^ng mâu roh tơpui tơno a mâu hngêi trung, Pôa hiăng chêh 23 kơtâ hlá kơthô pơtroh ăm kơvâ hnê hriâm. Tung mê, Pôa to\ng kum păng ‘nâng ‘’hriâm prôk tơdrêng [ă pêi pro’’, [ă hnoăng cheăng ki kal dêi mơngế thái cô tung hnoăng hnê [ă hriâm. [ă chôu phut kố, tuăn mơno ki kân dêi Pôa Hồ Chí Minh dế châ Đảng, Tơnêi têa, kơvâ hnê hriâm hiăng pơkâ pêi pro [ă tơdroăng ki hơ’lêh nhên [ă hên kơvâ cheăng, ki xiâm dêi tơdroăng mê cho vâ mơjiâng tơdroăng cheăng xiâm ‘’hnê hriâm kuăn mơngế Việt Nam rơkê tu\m têk kơvâ cheăng’’.

Kuo#k ho#i hôp tơpui tơno ‘na tơdroăng tơkêa luât pêi cheăng (‘mâi hơ’lêh)

Kuo#k ho#i hôp tơpui tơno ‘na tơdroăng tơkêa luât pêi cheăng (‘mâi hơ’lêh)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 307

VOV4.Sêdang - Măng t^ng luâ, kuăn pơlê tơmâng ngăn khât troh tơdroăng cheăng tơpui tơno dêi Kuo#k ho#i ‘na mâu tơdroăng ki xiâm ối ai rơkong mâu kăn tơpui tối pơrá phá tơ-ê dêi pó tung Tơdroăng tơkêa kơxop hlá mơéa Luât pêi cheăng ki ‘mâi rơnêu. Môi tung mâu tơdroăng ki ối châ tơpui tơno khât, cho tơdroăng ki po rơdâ túa tơkêa chôu phut pêi cheăng tơ’nôm. Mâu kăn Kuo#k ho#i xuân veăng tơpui tối ‘na mâu tơdroăng ki ê môi tiah: Kơdroh chôu pêi cheăng sap ing 48 chôu 1 măng t^ng chu ối 44 chôu 1 măng t^ng, tơdroăng ki mơdêk hơnăm pơtê cheăng [ă mơdêk tơ’nôm hâi pơtê tung hơnăm.

Mơdât, pơxâu mâu ki hle\ng pơloi tung internet​

Mơdât, pơxâu mâu ki hle\ng pơloi tung internet​

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 254

VOV4.Sêdang - Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh nếo hnê mơhno mâu Khu xiâm, kơvâ cheăng, kong pơlê mơdêk hbrâ mơdât, pơxâu phâk mâu tơdroăng ki hêak pơloi tung pơlê pơla, malối, cho tơdroăng ki hêak pơloi ing măng internet. Tơpui tơno [ă khu chêh hlá tơbeăng a hang lơng hngêi hôp Kuo#k ho#i, mâu kăn tối tiah kố: hnoăng cheăng hbrâ, tơplâ mơdât mâu ngế ki pro xôi ‘na xúa kơmăi kơmok chal nếo ôh ti xê cho hnoăng cheăng krê dêi khu Ko\ng an mê kal ai tơdroăng ki veăng hbrâ, tơplâ mơdât kơhnâ dêi mâu kơ koan ki ai tơdjâk troh, malối cho ngế ki xúa ing tơdroăng ki pơtroh, xo liăn ing hngêi rak liăn, ngế xúa troăng hyôh, măng internet, măng pơlê pơla.

Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tối thế mơnhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm

Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tối thế mơnhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 338

VOV4.Sêdang - Tung rôh po hneăng hôp má 37, Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i hiăng ăm mâu kăn, kuăn pơlê veăng tơpui tối ‘na kơxop hlá mơéa Luât Droh rơtăm ki ‘mâi rơnêu. A rôh hôp tơpui tơno, mâu kăn pơkâ thế pêi pro nhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm, mâu tơdroăng rak tơniăn vâ droh rơtăm châ pêi pro hnoăng cheăng dêi tơná a ngiâ pơlê pơla tiô Luât pơkâ. Tơdroăng tơpui hâi kố ai tối tơbleăng ‘na tơdroăng mê.

Mơnhông mơdêk {aoh hiêm khăm pơlât ăm tâi tâng kuăn pơlê – Xuân kal pơkâ troăng hơlâ krá tơniăn

Mơnhông mơdêk {aoh hiêm khăm pơlât ăm tâi tâng kuăn pơlê – Xuân kal pơkâ troăng hơlâ krá tơniăn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 315

VOV4.Sêdang - Mâu hơnăm achê kố, kơxo#mơ ngế ki roê [aoh hiêm khăm pơlât tâk re\ng troh vâ chê 89% pơ’leăng mâ mơngế, tơkâ luâ tơdroăng pơkâ mơ’no, malối sap ing Luât ‘mâi rơnêu, ‘mot tơ’nôm mâu tơdroăng dêi Luât [aoh hiêm khăm pơlât châ xêt khât. Laga, hên ngế pêi cheăng ôh tá veăng đi đo, xua mê, hnoăng cheăng mơnhông [ao hiêm khăm pơlât kal hên troăng hơlâ vâ kơxo# ngế kuăn pơlê veăng roê [aoh hiêm khăm pơlât châ tơniăn, châ tiô pơkâ tâi tâng dêi [aoh hiêm khăm pơlât tung tâi tâng kuăn pơlê ai 90% a hơnăm 2020.

Lâm Đồng: Rklaih ach o tâm nkuăl neh mô jêng

Lâm Đồng: Rklaih ach o tâm nkuăl neh mô jêng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 216

Khaw tin page harei 17.9

Khaw tin page harei 17.9

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 258

Hop ako\m Mặt trận tổ quốc Việt Nam ‘măng mă 9 – Ako\m rim khu\l jang jing gru\p tơ goăt tơ goăl đ^ đăng hơ dre\ch hơ dru\ng

Hop ako\m Mặt trận tổ quốc Việt Nam ‘măng mă 9 – Ako\m rim khu\l jang jing gru\p tơ goăt tơ goăl đ^ đăng hơ dre\ch hơ dru\ng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 261

Nơi hội tụ của những họa sĩ nhí vùng cao

Nơi hội tụ của những họa sĩ nhí vùng cao

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 3731

VOV4.VN - Triển lãm “Sáu độ” đang diễn ra tại nhà Triển lãm 29 Hàng Bài- Hà Nội là hoạt động thường niên kỷ niệm 6 năm dự án “Ngôi sao miền núi” – một dự án mang hội họa đến với trẻ em ở những vùng khó khăn.

Hôp tối mơnhên tơdroăng pêi pro tiô pơkâ kơjo kum tơnêi ối, tơnêi pê kâ

Hôp tối mơnhên tơdroăng pêi pro tiô pơkâ kơjo kum tơnêi ối, tơnêi pê kâ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 316

VOV4.Sêdang - Ho#i đong hdroâng kuăn ngo dêi Kuo#k ho#i hiăng tơku\m po rôh hôp tối tơbleăng ‘’Tơdroăng ki pêi pro tiô troăng hơlâ to\ng kum ‘na tơnêi ối, tơnêi pêi kâ, têa ôu kâ hum roh ăm hdroâng kuăn ngo kơtiê [ă rơpo\ng kơtiê a cheăm, thôn, pơlê ki malối xơpá hơnăm 2012 – 2018. A rôh hôp tối tơbleăng, môi tung mâu tơdroăng ki châ mâu kăn mơhno tối mê cho ai 1 tơdroăng ki ôh tá ku\n, tơnêi ki châ mâu ngế ki ai hnoăng pơcháu tá hâi tơtro luât. Mâu kơvâ cheăng xuân pôu râng dêi hnoăng cheăng ai tơdjâk troh mâu tơdroăng ki tá hâi pơkâ tơleăng tung tơdroăng ki ôh tá ai tơnêi ối, tơnêi pêi kâ, têa ôu kâ hum roh tung pơla hdrối kố nah.

Môi tuăn păng ‘nâng, ki tơtro dêi Luât hbrâ mơdât ki ‘mêi dêi drôu bier

Môi tuăn păng ‘nâng, ki tơtro dêi Luât hbrâ mơdât ki ‘mêi dêi drôu bier

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 334

VOV4.Sêdang - Sap ing hâi lơ 1/1/2020, Luât hbrâ mơdât ki ‘mêi dêi drôu, [ie\r hiăng châ xêt khât. Tiah mê, mâu ngế ki vê rơxế a troăng kô athế rah xo: hiăng ôu drôu, [ie\r ôh tá chiâng vê rơxế; tâng ai têa pló drôu tung hyôh lơ tung mơheăm mê bu chiâng prôk chêng lơ ối a ro\ng lôi ngế ki ê vê. Tơdroăng pêi pro kố ôh tá tơ’lêi hlâu la hên ngế tối tiah kố, kố cho mâu tơdroăng pơkâ ki kơtăng khât [ă rơkê ple\ng vâ mơdât pôu ôu drôu tro tiô tơdroăng ki hiăng pơkâ.

VOV halan hatian saong bruk ngak " Bilan Dam dara "

VOV halan hatian saong bruk ngak

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 285

Pachreih tui bilan dam dara ngan saong kadha “ Dam dara halan hatian daong bhap bini”, dalam bilan 3 ini, Kapol dam dara Rayo sap ndem VN hu peih ngak rilo bruk lagiah haong bruk di yaok đơn vị.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hoi 3/4/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hoi 3/4/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 305

Lâm Đồng: Trêng nti ch^ng gong ta thị trấn Đạ Tẻh

Lâm Đồng: Trêng nti ch^ng gong ta thị trấn Đạ Tẻh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 435

{ai 1: Tơdroăng ki ôh tá tro dêi mơngế pêi chiâk che\n a tơnêi hơpok

{ai 1: Tơdroăng ki ôh tá tro dêi mơngế pêi chiâk che\n a tơnêi hơpok

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 313

VOV4.Sêdang - Tung hên hơnăm hiăng hluâ, mâu loăng plâi ton hâi môi tiah kơphế, kơxu, tiu, plâi hôt [a\ hía hé hiăng [a\ dế châ mâu kong pơlê Tây Nguyên ngăn cho loăng plâi ki pêi lo liăn xiâm xua ai tơnêi khêi hơpok le\m bazan. Laga nôkố, tâi tâng mâu loăng plâi kố pơrá ôh tá kơnâ. Thăm nếo hiăng ai hên kuăn pơlê pêi chiâk deăng ôh tá kâi chêl che\n drêng hiăng pêt mâu loăng plâi kố. Pin rơtế tơmâng [ai má 1 dó inâi: ‘’Tơdroăng ki ôh tá tro dêi mơngế pêi chiâk che\n a tơnêi hơpok’’ dêi ngế chêh hlá tơbeăng Lê Bình.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5 hnoi 20/6/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5 hnoi 20/6/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 271

Kuôk ho#i pơ ma dơ nu\h găh Luơ\t bơ\ jang ( hơ met ming)

Kuôk ho#i pơ ma dơ nu\h găh Luơ\t bơ\ jang ( hơ met ming)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 273

Ha bu c’lọt tước lưm ping xal bhua Minh Mạng(Chiều thu ghé thăm lăng Vua Minh Mạng)

Ha bu c’lọt tước lưm ping xal bhua Minh Mạng(Chiều thu ghé thăm lăng Vua Minh Mạng)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 704

Ping xal bhua Minh Mạng dzợ zư đớc rau chr’năp liêm ty đanh lâng đơơng pr’họom chr’năp âng Nho giáo. Lăng Vua Minh Mạng vẫn giữ nguyên cho mình nét đẹp rất truyền thống, rất cổ xưa và đậm đà màu sắc của Nho giáo.

Phênhv ndis shuôs ju lix hnuz 23.11.2019

Phênhv ndis shuôs ju lix hnuz 23.11.2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 392

Ngổn ngang khó khăn ngày tựu trường

Ngổn ngang khó khăn ngày tựu trường

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 566

VOV4.VN - Trước thềm năm học mới 2019-2020, nhưng nhiều điểm trường tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn ngổn ngang khó khăn...(Chương trình ngày 3/9/2019).

Àn^h cho\h jang sa kăl jing an^h tơm te\ch mơdro tơ\ tế\h đak đe

Àn^h cho\h jang sa kăl jing an^h tơm te\ch mơdro tơ\ tế\h đak đe

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 277

Kơphế Việt Nam mâu tơdroăng ki pá [ă mơnhông tơngah

Kơphế Việt Nam mâu tơdroăng ki pá [ă mơnhông tơngah

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 347

VOV4.Sêdang - Lâp tơnêi têa nôkố ai dâng 690 rơpâu ha kơphế [ă lối hr^ng rơtuh ngế pêi cheăng dế veăng tơdrêng lơ veăng ing hngế tung tơdroăng ki mơdró kơphế. Kơvâ kơphế Việt Nam hlo ai tơdroăng ki loi tơngah kân drêng pêi troh mâu tơdroăng tơkêa kơnía ‘na tê ngi kong têa ê châ 6 rơtal dollars a hơnăm 2030. Laga, dế nôkố, kơvâ kơphế dế trâm hên mâu tơdroăng pá puât sap ing deăng ki pêt, tơru\m tung túa ki kơnía tá troh tíu tê dêi pơ’leăng kơphế a mâu kong têa ê. Pó vâi krâ nho\ng o [ă pú hmâ hmâng khu [ai: Kơphế Việt Nam mâu tơdroăng ki xơpá [ă loi tơngah vâ ‘nâi nhên tâ ‘na tơdroăng kố. Kơ’nâi kố cho [ai má 1: ‘’Pơ’leăng hên h^n, yă rơpâ, mâu ngế ki pêt kơphế Việt Nam ôh tá ‘nâi pro tiah lâi’’.

Đon tơ che\ng đơ\ng Hồ Chí minh găh pơ tho pơ hrăm: Ho\k năm hơ dai hăm pơm kiơ\!

Đon tơ che\ng đơ\ng Hồ Chí minh găh pơ tho pơ hrăm: Ho\k năm hơ dai hăm pơm kiơ\!

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 380

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hnoi 04/09/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hnoi 04/09/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 352

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 2-1-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 2-1-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 327

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 10-1-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 10-1-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 263

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 3/12/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 3/12/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 300

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối thế droh rơtăm thế ‘’ Pêi tâi hiâm mơno tơná’’

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối thế droh rơtăm thế ‘’ Pêi tâi hiâm mơno tơná’’

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 219

VOV4.Sêdang – Pro tiah lâi vâ xúa châ tơ-[rê [ăng tơnêi pêi chiâk deăng [ă ki hên cho tơnêi khêi bazan cho tơdroăng ki kal má môi tung troăng pơkâ mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối dêi Tây Nguyên nôkố. Vâ chiâng pro [ai toăn kố kal ai môi tơdroăng tối tơbleăng hriăn ngăn tu\m, khoa hok mơnhên tối châ tơdroăng ki kơvâ pêi pêt tơmeăm khoăng a mâu kong pơlê Tây Nguyên nôkố. Sap ing mê mơjiâng tơdroăng pơkâ [ă tối tơbleăng tơdroăng ki ‘mâi pêt hdrê loăng tung tâi tâng [ăng tơnêi pêi chiâk deăng dêi Tây Nguyên tơtro [ă kơmăi kơmok uâ pơliê [ă tê tơmeăm ngi kong têa ê. Poa vâi krâ nho\ng o [ă pú hmâ rơtế hmâng [ai má 3 dêi khu [ai ‘’{ai toăn xúa tơ-[rê [ăng tơnêi khêi bazan ki kân rơdâ a Tây Nguyên’’ pơxá inâi: ‘Mâi pêt mâu hdrê loăng, tơtro kơpong pêi pêt tơmeăm [ă kơmăi kơmok uâ pơliê:

Tr’lưm học sinh, sinh viên, đha đhâm c’moor acoon cóh bhriêl ta bách

Tr’lưm học sinh, sinh viên, đha đhâm c’moor acoon cóh bhriêl ta bách

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 273

Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 29.8.2019

Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 29.8.2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 351

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 19.11.2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 19.11.2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 276

Hbrâ tí tăng ‘nâi tơdroăng ki nếo dêi Khu Luât pêi cheăng (‘mâi hơ’leh)

Hbrâ tí tăng ‘nâi tơdroăng ki nếo dêi Khu Luât pêi cheăng (‘mâi hơ’leh)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 339

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi Kuo#k ho#i hiăng têk ko\ng tơbleăng Kơxop hlá mơéa Luât pêi cheăng ki ‘mâi rơnêu, mâu kăn pơkâ thế mâu kơ koan ki ai tơdjâk troh kal hbrâ rơnáu tối tơbleăng troh mâu ngế pêi cheăng ‘na túa pơkâ ki ai tơdjâk troh hnoăng pơxúa kố drêng luât hiăng châ xêt khât. Ki rơhêng vâ tối, Tơnêi têa mơhnhôk mâu ngế ki xúa mâu ngế pêi cheăng pêi pro măng t^ng pêi cheăng 40 chôu.

Vâ tơmeăm to\ng kum ăm tro mơngế, ví tơdroăng ki vâi lơ pro pơxúa ăm tơná krê

Vâ tơmeăm to\ng kum ăm tro mơngế, ví tơdroăng ki vâi lơ pro pơxúa ăm tơná krê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 451

VOV4.Sêdang - Vâ kum kuăn pơlê ki trâm xơpá xua pơreăng Covid-19 pro, Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i hiăng môi tuăn [ă tơdroăng kal pơkâ mâu troăng hơlâ to\ng kum kuăn pơlê ki trâm xơpá xua pơreăng kân pro; môi tuăn mâu tơdroăng pơkâ to\ng kum môi tiah tối tơbleăng dêi Chin phuh hiăng mơnhên. Kơxo# liăn to\ng kum dêi Chin phuh mơ’no tối kơlo dêi liăn ngân Tơnêi têa [ă troăng hơlâ kum pơlê pơla ai 62 rơpâu rơtal liăn. Tung mê, kum hên ăm mâu ngế pêi cheăng ki pơtê cheăng xua tơdjâk dêi pơreăng. Laga, mơ’no kum kơxo# liăn kố môi tiah lâi vâ pôi tá ai tơdroăng ki pro pơxúa ăm krê tơná [ă to\ng kum tro mơngế ki pá puât păng ‘nâng cho tơdroăng ki dế kal pêi pro.

Harei ini 9-10, nyaom biai mbang ka 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII yam tapa harei ngak bruk ka klau.

Harei ini 9-10, nyaom biai mbang ka 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII yam tapa harei ngak bruk ka klau.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 280

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5, 17/10/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5, 17/10/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 289

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5 hoi 12/3/2020

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5 hoi 12/3/2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 226

An^h tơm vei lăng găh jang pơ gang pơ tho hơ met ‘lơ\ng dôm bơ ngai đei yu\h, hie\n, dui jơ hngơ\m mơ mat tơ\ hnam trưng ho\k

An^h tơm vei lăng găh jang pơ gang pơ tho hơ met ‘lơ\ng dôm bơ ngai đei yu\h, hie\n, dui jơ hngơ\m mơ mat tơ\ hnam trưng ho\k

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 217

Mùa xuân về trên quê hương cách mạng Kim Bình

Mùa xuân về trên quê hương cách mạng Kim Bình

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1808

VOV4.VN – Một mùa xuân mới đang về trên quê hương cách mạng Kim Bình - nơi ghi dấu sự kiện lịch sử trọng đại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 2 của Đảng - Đại hội đầu tiên của Đảng được tổ chức trong nước.

Pri hlá tơbeăng Búa Liềm Vàng rôh má 4: Pơxiâm mơdêk chêh hlá tơbeăng tối ‘na mơjiâng cheăng Đảng

Pri hlá tơbeăng Búa Liềm Vàng rôh má 4: Pơxiâm mơdêk chêh hlá tơbeăng tối ‘na mơjiâng cheăng Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 285

VOV4.Sêdang - Pri tơ’noăng hlá tơbeăng Búa Liềm Vàng rôh má 4 hơnăm 2019 châ diâp a Hngêi hơdruê xuâng kân Hà Nội. Kố cho tơdroăng cheăng ki kơnía drêng Koh tơbâ 90 hơnăm Hâi mơjiâng Đảng Ko\ng san Việt Nam. Hơnăm kố, Khu tơku\m po hiăng châ xo 1 rơpâu 600 [ai tơ’noăng. Pak^ng mâu tơdroăng ki tối tơbleăng tơdroăng kal tung hnoăng cheăng mơjiâng Đảng môi tiah ‘’mơdât tơdroăng ki ôh tá tro’’ lơ ‘’hnoăng cheăng kăn [o#’’ mê tơdroăng nếo ‘na mơjiâng Đảng ‘na tuăn hiâm; mơdêk hnoăng cheăng dêi kuăn pơlê veăng mơjiâng Đảng; lơ mơdêk ‘na tơpui mơjiâng Đảng châ hên [ai veăng tơ’noăng pri Búa Liềm Vàng hơnăm 2019 tơku\m tối tơbleăng.

Nriêr pâuz lok cxuo mênhx cxưx cêr nênhx vênhx huôv jông hnuz 18-4-2020

Nriêr pâuz lok cxuo mênhx cxưx cêr nênhx vênhx huôv jông hnuz 18-4-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 396

Cr’nọo ooy bh’nơơn ga mắc chr’năp ha pruốt 1975:Bh’nơơn âng c’rơ muy loom

Cr’nọo ooy bh’nơơn ga mắc chr’năp ha pruốt 1975:Bh’nơơn âng c’rơ muy loom

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 247

Coh đhr’năng prang k’tiếc k’ruung hơnh déh 45 c’moo giải phóng miền Nam, pa zưm k’tiếc k’ruung, pazêng apêê ơy ting lêy cr’chăl lịch sử đhị tỉnh Đắk Lăk ơy bơơn tr’lưm tr’lêy, giao lưu, prá xay lâng apêê lang p’niên pazêng cr’noọ pr’hay ooy bh’nơơn ga mắc chr’năp ha pruốt 1975. Bh’nơơn chr’năp Buôn Ma Thuột t’ngay 10/3/1975 ơy tợơp đơơng chô bh’nơơn ga mắc đoọng ha chiến dịch Tây Nguyên, t’vaih pr’đơợ chr’năp bhlânngf, t’bhlầng k’chụt pa đhâh âng bh’rợ grung dưr bêl ha pruốt 1975, lâng chr’năp bhlânngf nắc bh’nơơn bh’rợ âng Chiến dịch Hồ Chí Minh pa chô miền Nam, pa zưm k’tiếc k’ruung.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25.11.2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25.11.2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 292

Hlá mơ-éa Đảng –pơtối tơmâng xo tro tơdroăng ai khât [ă kâi mơhnhôk

Hlá mơ-éa Đảng –pơtối tơmâng xo tro tơdroăng ai khât [ă kâi mơhnhôk

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 259

VOV.Sêdang - Hlá mơ-éa ki kal dêi Hneăng hôp kân Đảng má 13 dêi Đảng dế châ po rơdâ troh a rêm Hneăng hôp Đảng [o# mâu râ, vâ veăng tơpui tơno, hnê mơjiâng. Tơdroăng tơmâng xo rơkong veăng hnê tối tung hlá mơ-éa ki kal. Ki rơhêng vâ tối, tơdroăng tơmâng xo thế tơniăn tu\m, tơdrăng, tơtro tiô tơpui hnê tối a hneăng hôp Đảng [o# mâu râ [a\ rơkong veăng hnê tối dêi kuăn pơlê. Ai tiah mê, klêi kơ’nâi hên xôh tơmâng xo, pêi hnoăng cheăng kố Tơnêi têa kô ai 1 kơxop hlá mơ-éa ki kal vâ tơbleăng ăm Hneăng hôp kân Đảng lâp tơnêi têa roh má 13.

Prang k’tiếc k’ruung lướt đh’rứah lâng Vĩnh Phúc zêl cha groong Covid 19

Prang k’tiếc k’ruung lướt đh’rứah lâng Vĩnh Phúc zêl cha groong Covid 19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 283

Chr’hoong Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc nắc đhị váih pr’lúh Covid 19 bấc bhlâng cóh prang k’tiếc k’ruung lâng lấh k’zệt cha nặc dương tính lâng virus bhrợ t’váih cr’ay. Lấh mơ, đhị chr’val Sơn Lôi nắc lêy đoọng ặt lalay zêng đoọng cha groong đhị zr’lụ váih pr’lúh. Cr’chăl đợ râu t’bhlâng âng vel đông nắc prang k’tiếc k’ruung ơy lướt đh’rứah, zooi zúp chr’val Sơn Lôi moon lalay, chr’hoong Bình Xuyên moon zr’nưm zêl cha groong pr’lúh ha cơnh? PV Đài p’rá Việt Nam xay moon đắh bhiệc nâu:

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 23.11.2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 23.11.2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 345

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2, hnoi 25/11/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2, hnoi 25/11/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 277

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 13-1-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 13-1-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 244

Tơmam hơpăh [ăo ch^ Búa liềm vàng ‘măng mă 4: Tơ iung jơhngơ\m pran ăn [ăo ch^ chih găh tơdrong hơmet pơ ‘lơ\ng Đảng

Tơmam hơpăh [ăo ch^ Búa liềm vàng ‘măng mă 4: Tơ iung jơhngơ\m pran ăn [ăo ch^ chih găh tơdrong hơmet pơ ‘lơ\ng Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 200

Plan International hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số trong đại dịch Covid 19.

Plan International hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số trong đại dịch Covid 19.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 981

VOV4.VN –Tổ chức Plan International Việt Nam chính thức khởi động dự án “Bảo vệ trẻ em dân tộc thiểu số trước dịch bệnh Covid-19” bắt đầu từ ngày 1/ 4 đến hết ngày 30/9/2020 tại tất cả các cộng đồng do Plan bảo trợ.

Hà Giang: Rủi ro lao động "chui" sang Trung Quốc

 Hà Giang: Rủi ro lao động

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 970

VOV4.VN - Sang Trung Quốc làm thuê theo diện tự do, vi phạm các quy định pháp luật về xuất, nhập cảnh nên những người lao động Hà Giang bị hàng trăm mối nguy hiểm rình rập.

Giải báo chí Búa liềm vàng rơh tal 4 Rdâk nsơm tay n’hâm soan an báo chí nchih mpeh trong kan ndâk njêng Đảng

                  Giải báo chí Búa liềm vàng rơh tal 4 Rdâk nsơm tay n’hâm soan an báo chí nchih mpeh trong kan ndâk njêng Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 203

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz xiêz 7-2-2020

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz xiêz 7-2-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 276

Nông sản Hà Giang có mặt tại siêu thị Big C Hà Nội

Nông sản Hà Giang có mặt tại siêu thị Big C Hà Nội

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1087

VOV4.VN - Với quy mô 24 gian hàng, những nông đặc sản như: cam sành, chè shan tuyết, mật ong bạc hà, dược liệu, thổ cẩm dân tộc, gạo già dui, miến dong…của tỉnh Hà Giang đang được giới thiệu đến người tiêu dùng Thủ đô tại siêu thị BigC.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 665

VOV4.VN - Tối 27/02, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký công văn gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19.

Mâu ngế rôe xúa tơmeăm kal kơchăng [a\ têa xếo ko\ng ki ôh tá xê khât tê hên h^n tung măng pơlê pơla

Mâu ngế rôe xúa tơmeăm kal kơchăng [a\ têa xếo ko\ng ki ôh tá xê khât tê hên h^n tung măng pơlê pơla

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 313

VOV4.Sêdang - Pro pơxúa ăm dêi tơná ing tơdroăng ki tê kơnâ kên pâng môh pơkeăng [ă têa jíu ko\ng ki hbrâ mơdât pơreăng, nôkố, kơchơ tê mơdró ai hên khu ki rơhăm vâ pro pơxúa ăm krê dêi tơná hiăng mơjiâng pro gel ki jíu ko\ng x^ng, ôh tá xê khât hên inâi ki pro phá tơ-ê dêi pó vâ heâk pơloi tê ăm mâu ngế ki roê xúa, châ xo liăn tơkâ ôh tá tro luât. Kim Thanh, ngế chêh hlá tơbeăng ai chêh tối ‘na tơdroăng kố.

Tơ jră j^ tơ so\h: tơ drong hiôk vă an^h jang mơ dro sa vang jang lơ\m kơ tă tơ mam drăm đơ\ng cho\h jang sa đei

Tơ jră j^ tơ so\h: tơ drong hiôk vă an^h jang mơ dro sa vang jang lơ\m kơ tă tơ mam drăm đơ\ng cho\h jang sa đei

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 267

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 2/5/2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 2/5/2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 219

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 12.3.2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 12.3.2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 222

Ti lâi thế séa ngăn tơnêi têa troh a hơnăm 2045?

Ti lâi thế séa ngăn tơnêi têa troh a hơnăm 2045?

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 237

VOV4.Sêdang - Hneăng hôp khu râ kăn lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng cho kal păng ‘nâng. Hneăng hôp ai hnoăng cheăng hvái ngăn tu\m tơdroăng cheăng hdrối Pơkâ Hneăng hôp 12 [a\ mơnhên tu\m têk tơdroăng hơ’leh nếo, pơkâ troăng prôk, tơdroăng vâ pêi troh, pơkâ hnoăng cheăng 5, 10 hơnăm la ngiâ [a\ troăng pêi troh hơnăm 2045. Tơdroăng Đảng ai pơkâ pêi, pơkâ vâ pro troh, troăng pêi la ngiâ tơnêi têa troh tơdế chal, drêng 100 hơnăm mơjiâng tơnêi têa ai châ tơ-[rê tiah lâi? Kố cho tơdroăng ki nếo dêi Hneăng hôp roh kố, vâ kơchuâ bro môi troăng prôk ki kal, mơ-eăm djâ tơnêi têa chiâng tơnêi têa kâi mơnhông tơtêk, tiô troăng xah ho#i chuh ngiah.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa: ‘’Ai tuăn mơ-eăm thế pêi’’ ôh tá khoh tối ‘’khéa kơtiê, hơ’muăn xahpá’’

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa: ‘’Ai tuăn mơ-eăm thế pêi’’ ôh tá khoh tối ‘’khéa kơtiê, hơ’muăn xahpá’’

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 374

VOV4.Sêdang - Hneăng hôp dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh [ă khu mơdró kâ vâ pơkâ tơleăng xơpá, mơdêk mơjiâng pro, tê mơdró, ‘mâi pơxiâm tơdroăng cheăng kâ hiăng po a mơ’nui măng kố nah. Hneăng hôp châ tơku\m po tiô túa ki ‘no tơdrêng tung um tơvi, veăng hôp ai dâng 900 rơpâu ngế a mâu tíu cheăng xiâm. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, kố ôh ti xê to rôh hôp vâ mơnhên ki xơpá mê cho rôh vâ mơdêk môi tuăn hiâm pâ nhuo#m tơnêi têa, ‘’ai tuăn hiâm mơ-eăm gá kô kâi chiâng’’ dêi hdroâng kuăn ngo Việt Nam, pơxiâm mot tung hneăng ki nếo.

Ală tiah tam gơl Pơrjum dờng Đảng nàng gơ in dipal mờ bơta kòp bơtờp

Ală tiah tam gơl Pơrjum dờng Đảng nàng gơ in dipal mờ bơta kòp bơtờp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 201

Sơnăm 2019: Yak hlo\h tơnap tap, an^h Jang cho\h jang sa hơnơ\ng to\k kơtang

Sơnăm 2019: Yak hlo\h tơnap tap, an^h Jang cho\h jang sa hơnơ\ng to\k kơtang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 309

Kuo#k ho#i: ôh tá ai túa luât kring vế tơ-[rê ăm vai ‘ne\ng

Kuo#k ho#i: ôh tá ai túa luât kring vế tơ-[rê ăm vai ‘ne\ng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 445

VOV4.Sêdang - Tung rôh hôp má 9, măng t^ng kố nah, Kuo#k ho#i hiăng mơdoh chôu hmâng Khu kăn séa ngăn [ă tơpui tơno ‘na hlá mơ-éa tối tơbleăng Klêi kơ’nâi séa ngăn ‘’Tơdroăng ki pêi pro tiô troăng hơlâ, luât ‘na hbrâ mơdât xiăn pâm, ‘nêk mơ’nêa vâi hdrêng’’. Tơpui leăng mâu tơdroăng ki ‘mêi mê dêi hnoăng cheăng hbrâ mơdât xiăn pâm, ‘nêk mơ’nêa vâi hdrêng, drêng rêm hâi ai 7 ngế vâi hdrêng tro xiăn pâm, ‘nêk mơ’nêa, 1 hơnăm ai 38 ngế vâi hdrêng tro kơdê hlâ, 133 ngế vâi hdrêng tro rong [ă 1 rơpâu 286 ngế hdrêng tro ‘nêk mơ’nêa. Tiô mâu kăn tối, kố cho ôh tá tơniăn xiâm kối ki kal cho ôh tá ai troăng hơlâ rak vế tơ-[rê.

Xor hnuz 31-1-2020

Xor hnuz 31-1-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 264

Tiếp tục lùi thời gian mở cửa các cặp chợ biên giới Việt Nam - Trung Quốc đến hết tháng 2

Tiếp tục lùi thời gian mở cửa các cặp chợ biên giới Việt Nam - Trung Quốc đến hết tháng 2

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 2208

VOV4.VN - Các cặp chợ biên giới Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục lùi thời gian mở cửa: Bộ Công Thương khuyến cáo không đưa hàng hóa nông sản lên biên giới, trừ xuất khẩu theo đường chính ngạch.

Khu xiâm ngăn pơkeăng hriăn ple\ng ‘na pơreăng Covid -19 vâ hnê tối i nhên

Khu xiâm ngăn pơkeăng hriăn ple\ng ‘na pơreăng Covid -19 vâ hnê tối i nhên

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 278

VOV4.Sêdang - Tâng tối tơbleăng a kong têa ê tiah kố, pơla pơreăng COVID - 19 hiăng tâ tú tung châ mơngế gá kô ối ton troh 24 hâi, ti xê 14 hâi môi tiah tối hdrối nah, mê Khu xiâm ngăn pơkeăng tơnêi têa pin ăm ‘nâi, mâu ki hriăn rơkê má môi dêi Khu xiâm hriăn ngăn ‘na pơreăng dế tí tăng ngăn vâ châ ’nâi, vâ tối tơbleăng mâu tơdroăng ăm tro, ai túa mơjiâng pro pơkeăng vâ kơdê túa pơreăng, khăm pơlât ivá kuăn mơngế re\ng prêi le\m.

Chin phuh pơkâ pêi kơtăng ‘na mơdât pơreăng Covid-19

Chin phuh pơkâ pêi kơtăng ‘na mơdât pơreăng Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 268

VOV4.Sêdang - A tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng pêi cheăng [ă kăn pơkuâ mâu khu xiâm, kơvâ cheăng [ă mâu khu mơdró kâ xiâm dêi Việt Nam tung mâu kơvâ cheăng kâ, ki xiâm cho khu mơdró kâ krê, vâ hmâng kăn pơkuâ mâu khu, grup ki pơkuâ, ko\ng ti xiâm ‘’to\ng kum ivá’’, tối ‘na tơdroăng ki pơkâ mơ’no kal pơkâ nhên vâ kum khu mơdró kâ tơkâ luâ xơpá tung pơla ai pơreăng Covid-19. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối ‘na túa pơkâ, pơreăng pro pin trâm xơpá mê pin athế mơ-eăm hên tâ luâ pái hdroh. Vũ Dũng, ngế chêh hlá tơbeăng dêi Rơ’jíu Việt Nam ai chêh tối.

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 4 ꪣꪳ 15 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2020

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 4 ꪣꪳ 15 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 244

Lam geh bơta pràn ai gah sră [ăo cih bè broă bơ\t bơtàu Đảng

Lam geh bơta pràn ai gah sră [ăo cih bè broă bơ\t bơtàu Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 187

90 hơnăm mơjiâng Đảng: Mâu túa ki rơkê dêi tơdroăng Đảng pơkuâ kăch măng Việt Nam

90 hơnăm mơjiâng Đảng: Mâu túa ki rơkê dêi tơdroăng Đảng pơkuâ kăch măng Việt Nam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 260

VOV.Sêdang - 90 hơnăm hdrối nah, Đảng hiăng pơkuâ [ă mơdêk ăm hnoăng cheăng Kăch măng Việt Nam prôk sap ing tơdroăng ki [lêi trâng hneăng kố troh hnoăng [lêi trâng ki ê. Sap ing mâu tơdroăng ki [lêi trâng ai pơxúa tung roh ton nah [ă nôkố hiăng chiâng pêi pro, châ Đảng tơku\m hên [ai hriâm tung pơla pơkuâ Kăch măng Việt Nam. Tung mê, ki kal vâ tối, cho hriâm [ối ing túa ki rơkê dêi kuăn pơlê; [ai mơhriâm mơdêk ivá rơdêi dêi khu tơru\m tâi tâng hdroâng mơngế. Malối, tung hneăng dế nôkố, [ai hriâm ‘na rak ngăn hnoăng mơjiâng, ‘mâi rơnêu cheăng Đảng ai pơxúa kal khât. Drêng tơbâ 90 hơnăm hâi mơjiâng Đảng, ngế chêh hlá tơbeăng cheăng tung Rơ’jiu Việt Nam ai [ai chêh: ‘’Tơbâ 90 hơnăm hâi mơjiâng Đảng: Hvái ngăn tâi tâng [ai mơhriâm tung pơla Đảng pơkuâ Kăch măng Việt Nam’’.

Rim tơring hơmet ming jơ ‘năr pơgơ\r Pơm le#h hop ako\m Đảng mă [lep hăm tơdrong đei j^ hơbu\h

Rim tơring hơmet ming jơ ‘năr pơgơ\r Pơm le#h hop ako\m Đảng mă [lep hăm tơdrong đei j^ hơbu\h

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 266

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪪꪽ ꪹꪈꪸ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 2 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 5 ꪜꪲ 2020

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪪꪽ ꪹꪈꪸ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 2 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 5 ꪜꪲ 2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 278

Đám cưới online - giải pháp thời đại dịch Covid-19

Đám cưới online - giải pháp thời đại dịch Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1821

VOV4.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều cặp đôi trên thế giới đã linh hoạt tìm cách tổ chức lễ thành hôn bằng hình thức trực tuyến - điều mà có lẽ chính họ cũng không ngờ tới.

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 11-2-2020

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 11-2-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 266

Hơnăm 2020: Mơ-eăm xăm rơpo\ng kơtiê chu ối sap ing 1 troh 1,5%

Hơnăm 2020: Mơ-eăm xăm rơpo\ng kơtiê chu ối sap ing 1 troh 1,5%

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 275

VOV4.Sêdang - Hơnăm 2020, Khu xiâm ngăn ‘na cheăng pêi mố đo#i rong [ă pơlê pơla dế mơ-eăm kơdroh kơxo# rơpo\ng kơtiê (tiô pơkâ kơlo kơtiê dêi tơnêi têa) chu ối sap ing 1 troh 1,5%; krê mâu rơpo\ng kơtiê kơdroh 4%. Hâi kố, ngin kô tơbleăng tối ‘na mâu troăng hơlâ pơkâ dêi kơvâ ngăn cheăng pêi mố đo#i rong [ă pơlê pơla pơkâ mơ’no vâ pêi pro tơdroăng kố

50 sơnăm vei lăng năng tông {ok tep

50 sơnăm vei lăng năng tông {ok tep

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 249

Khaw tin page harei 6-9

Khaw tin page harei 6-9

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 230

Trong jang ayơ vă pơm dă [iơ\ gre tơtơ\m, tơ\m, hơlu\k

Trong jang ayơ vă pơm dă [iơ\ gre tơtơ\m, tơ\m, hơlu\k

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 221

Tê kơphế nghi kong têa ê dêi Việt Nam châ 6 rơtal dolar a hơnăm 2030?

Tê kơphế nghi kong têa ê dêi Việt Nam châ 6 rơtal dolar a hơnăm 2030?

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 243

VOV4.Sêdang - Tung [ai tối hdrối kố nah, nôkố ’na tơdroăng Việt Nam tê kơphế ăm kong têa ê dế a kơlo dâng 3 rơtal dollars tung hơnăm, kơvâ pêi pêt, mơdró kơphế pơkâ a hơnăm 2030, kơphế tê ăm kong têa ê châ 6 rơtal dollars. Tung pơla yă kơphế dế chu rơpâ trâm hên tơdroăng pá môi tiah nôkố, mê kơvâ pêi pêt, tê mơdró ‘na kơphế hôm pêi châ tiô pơkâ há?

Hà Nội lại chịu dư chấn của động đất

Hà Nội lại chịu dư chấn của động đất

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 921

VOV4.VN - Đầu giờ sáng 25/11, trên các trang mạng xã hội, nhiều người dân sống, làm việc tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cho biết, họ cảm nhận rõ rung chấn, người bị chao đảo.

Tơdrong tơchơ\t Đảng-tơgoăt ‘long io\k [lep, tơpă yan au păng tro\ [lep

Tơdrong tơchơ\t Đảng-tơgoăt ‘long io\k [lep, tơpă yan au păng tro\ [lep

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 219

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-4-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-4-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 347

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 17-10-2019

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 17-10-2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 269

Cần tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Cần tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 886

VOV4.VN – Năng lực của phụ nữ nói chung và phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng không thua kém nam giới. Vì vậy, cần tạo cơ hội nhiều hơn cho phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin để phát triển bản thân, tận dụng nguồn nhân lực tiềm năng này.

Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât kô rak ngăn mâu ngế ki tro tơngê, kơ-o, phât hiâm a hngêi trung

Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât kô rak ngăn mâu ngế ki tro tơngê, kơ-o, phât hiâm a hngêi trung

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 263

VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât nếo ai pơtroh hlá mơ-éam 1244/BYT-MT pơtroh Khu xiâm ngăn ‘na hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tơdroăng rơkê, Khu xiâm ngăn ‘na cheăng pêi-mô đo#i rong [ă pơlê pơla, Vi [an hnê ngăn mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm hnê tối ‘na tơdroăng tơdah, xo pơlât mơngế ki tơngê, kơ-o, phât hiâm, ôh pá kâi hiâm a mâu hngêi trung

Tsaz yênhx luk Hmôngz hnuz 15-1-2020

Tsaz yênhx luk Hmôngz hnuz 15-1-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 210

Pri pôr pơhing Búa Liềm Vàng tal 4: Ru\ đ^ pran gơgrong kơ bruă pôr pơhing gah bruă pơdo\ng Ping gah

Pri pôr pơhing Búa Liềm Vàng tal 4:	Ru\ đ^ pran gơgrong kơ bruă pôr pơhing gah bruă pơdo\ng Ping gah

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 215

Pay đoọng pa nor boop k’gooh đoọng ha đhanuôr – pazum têy zâl cha groong pr’luh nCoV

Pay đoọng pa nor boop k’gooh đoọng ha đhanuôr – pazum têy zâl cha groong pr’luh nCoV

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 280

Đhị rau dưr vaih k’rơ pa bhlâng âng pr’luh cr’ăy nCoV, pazêng c’bhuh ch’mêệt lêy apêê ngành ơy ta luôn bơơn lêy muy bơr đong pa câl z’nươu ma pa dzooc chr’năp pa câl pa nor boop y tế. Hân đhơ cơnh đêêc, đhị pazêng vel đong ơy n’leh muy bơr zr’lụ đương đoọng k’gooh pa nor y tế lâng năc vêy bâc ngai haanh deh lâng xay moon dal âng zập ngai.

Mâu kong pơlê ‘mâi hơ’leh Hneăng hôp kân Đảng ăm tơtro vâ ví tơdroăng tâ tú pơreăng

Mâu kong pơlê ‘mâi hơ’leh Hneăng hôp kân Đảng ăm tơtro vâ ví tơdroăng tâ tú pơreăng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 222

VOV4.Sêdang - Tiô tơdroăng Pơkâ kơxo# 35 dêi Khu xiâm kal kí ‘na Hneăng hôp Đảng [o# mâu râ vâ chêh troh Hneăng hôp tâi tâng mâu kăn lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng, tung pơla tơku\m po Hneăng hôp Đảng [o# a pơlê, cheăm, tơring, kong pơlê pơxiâm sap ing khế 4 [a\ kêi đeăng ahdrối hâi lơ 30/6. Laga, nôkố hên pơlê, cheăm, tơring, kong pơlê hiăng pơtê tơku\m po Hneăng hôp Đảng [o# mâu râ tơku\m hbrâ mơdât pơrea\ng Covid 19. Tơdroăng pơtê tơku\m po hneăng hôp a rơnó kố cho kal laga mâu pơlê, cheăm, tơring, kong pơlê xuân hbrâ hơ’leh hâi khế tơku\m po Hneăng hôp ăm tơtro [a\ tơdroăng pơrea\ng xông tâ tú, ki rơhêng vâ tối cho hbrâ nhên ‘na mơ-éa [a\ mơngế vâ drêng tâi pơrea\ng, hiăng hbrâ tu\m kô tơku\m po.

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 13-2-2020

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 13-2-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 241

Hbrâ mơdât [ă êi xôu râ: Cho roh ki tơ’lêi vâ khu mơdró veăng mơdêk kơnía dêi tơmeăm pêi

Hbrâ mơdât [ă êi xôu râ: Cho roh ki tơ’lêi vâ khu mơdró veăng mơdêk kơnía dêi tơmeăm pêi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 252

VOV4.Sêdang - Tí tăng kơchơ vâ tê mơdró, mơ’no liăn rôe kơmăi pêi cheăng trâu hơngế, thăm mơdêk tơru\m cheăng ing kơpong ki pêi lo kế tơmeăm tung mơdró kâ [ă mơ’no tê dêi kế tơmeăm cho mâu troăng hơlâ ki châ mâu khu mơdró kâ mơ’no pêi pro tơdrêng [ă mâu troăng hơlâ ki tơdrêng dêi Khu xiâm ngăn ’na chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê vâ hbrâ mơdât pơreăng COVID - 19 ki nếo tâ tú.

Thủ tướng athei hơ dru\h tơ dăm hơ drin bơ\ jang mă tơ năp

Thủ tướng athei hơ dru\h tơ dăm hơ drin bơ\ jang mă tơ năp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 252

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 7 hoi 28/12/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 7 hoi 28/12/2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 305

Kuo#k ho#i hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi: Rôh ki hơ’leh nếo tơdroăng tơku\m hôp

Kuo#k ho#i hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi: Rôh ki hơ’leh nếo tơdroăng tơku\m hôp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 331

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 8/6, rôh hôp má 9, Kuo#k ho#i hneăng má 14 pơxiâm mot tung rôh hôp má 2, hôp tơku\m a pơlê kong xiâm Hà Nội. Kố cho rôh apoăng, môi rôh hôp Kuo#k ho#i châ tơku\m po tiô túa ki ‘no tơdrêng tung um tơvi [ă mơ’no tơku\m. Hvái ngăn klêi kơ’nâi 8 hâi hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi, Kuo#k ho#i hiăng pêi klêi rôh má 1 dêi hneăng hôp má 9, Kuo#k ho#i hneăng má 14. Pak^ng troăng hơlâ pơkâ dêi Kuo#k ho#i, mâu kăn tối: Tơdroăng ki pêi pro troh rôh hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi cho tơdroăng ki vâ hơ’leh nếo [ă tơdroăng ki vâ hơ’leh túa tơku\m po mâu hneăng hôp tung la ngiâ.

Tơdroăng hnê mơhno ‘’Hmiân ối môi tíu drêng tơnêi têa kal’’ [ă mâu tơdroăng ki kân

Tơdroăng hnê mơhno ‘’Hmiân ối môi tíu drêng tơnêi têa kal’’ [ă mâu tơdroăng ki kân

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 210

VOV4.Sêdang - Tung pơla rôh má 2 dêi tơdroăng tơplâ [ă pơreăng Covid-19 a tơnêi têa pin, u tâi u tá xuân ai môi um méa ki oh tá ‘nhó le\m ‘na tơdroăng tối tơbleăng dêi ivá châ chăn tơná ăm khu pơkuâ ngăn pơlê, hmuâ u ê, ôh tá vâ klâ ối krê ‘nâ hía pro chiâng oh tá tơniăn a tơraih tơ-[ai. Laga, pak^ng mê, ai hên mâu ngế ki ‘nâ, veăng tơru\m, pêi pro tro tiô pơkâ mơdât pơreăng, rak vế ivá tơná [ă kuăn pơlê. Tung pơla tơku\m klâ ối krê, hên ngế Việt Nam [ă kong têa ê xuân ai mâu tơdroăng ki tối tro drêng mot pơlât a kơpong krâ krê.

Pêi pro tiô tơdroăng: ’’Ối a hngêi xuân ro’’

Pêi pro tiô tơdroăng: ’’Ối a hngêi xuân ro’’

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 248

VOV4.Sêdang - Klăng châ 1 pơla măng t^ng kố, lâp tơnêi têa pin hiăng ăm thế klâ tung lâp pơlê pơla plâ 15 hâi vâ hbrâ mơdât tơdroăng tâ tú dêi pơreăng Covid-19. Tung mâu hâi hiăng luâ, hên ngế hiăng ‘nâi xúa chôu phut kố vâ hriâm tâp, pêi cheăng online, [ă hên kuăn pơlê athế pêi pro ki klâi vâ i ro tung dêi hngêi trăng? ’’Ối a hngêi xuân ro’’ cho tơdroăng ki hên ngế dế tơmiât [ă vâ pêi pro, xuân cho inâi dêi hnoăng cheăng ki Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât tơnêi têa hiăng tơru\m cheăng [ă Vi [an hnê ngăn Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam, Khu xiâm rak liăn kum vâi hdrêng dêi Khu lâp kong têa-UNICEF mơ’no pêi pro.

Tang găn ăn bơ ngai j^ đunh, j^ hơ lơ\k hơ le to\k bo\k pơ yan j^ CO-VID 2019

Tang găn ăn bơ ngai j^ đunh, j^ hơ lơ\k hơ le to\k bo\k pơ yan j^ CO-VID 2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 243

C’lâng bh’rợ mâng đanh n’đoo zư pa dưah apêê ca ay ngân lâng zư lêy a pêê buôn crêê Covid-19?

C’lâng bh’rợ mâng đanh n’đoo zư pa dưah apêê ca ay ngân lâng zư lêy a pêê buôn crêê Covid-19?

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 544

Ting Bộ Y tế, 80% ma nưih ca ay Covid-19 năc vêy choom ma dưah. N’đhơ cơnh đêêc, cr’ay n’nâu năc buôn dưr vaih ngân ha peê ngai t’cooh t’ha lâng apêê ngai âi crêê ca ay cơnh da dul, tiểu đường, xooh u đêệng. Đhr’năng la lua công đoọng lêy bâc apêê ca ay ngân coh Việt Nam zêng năc apêê t’cooh t’ha lâng âi vêy bâc cr’ay l’lăm. Đhị bêl đêêc, Covid-19 xooc vêy bâc dhr’năng dưr vaih k’đhap, cr’pân trơơi boọ đhị bhưah bêl k’tiêc k’ruung hêê âi xay moon ma nưih crêê boọ xang lâh 10 t’ngay đoọng ăt la lay y tế cơnh lâng 3 chu ch’mêêt lêy năc doó crêê.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hoi 13/5/2020

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hoi 13/5/2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 246

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 13-5-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 13-5-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 261

Pơrea\ng Covid 19: Khu lêng [a\ kuăn pơlê ru\m môi tuăn veăng kum, pâ hơ-ui dêi pó

Pơrea\ng Covid 19: Khu lêng [a\ kuăn pơlê ru\m môi tuăn veăng kum, pâ hơ-ui dêi pó

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 207

VOV4.Sêdang - Hên um méa le\m tro, tơdroăng ki phoih [riê tung hiâm mơno ‘na hnoăng cheăng kăn [o#, lêng ‘’Mố đo#i Pôa Hồ’’ tâi hiâm mơno xua vâ kum kơ kuăn pơlê, pêi cheăng pơla rôh ai pơreăng tâ tú ó hiăng châ tối tơbleăng troh pơlê pơla. Khu mố đo#i gak tơkăng kong, [ok thái pơkeăng lêng hiăng chiâng mâu ngế lêng a tíu xiâm, hbrâ rơnáu trâm [ă mâu tơdroăng ki ôh tá mơhúa [ă ki tơ’lêi tâ tú dêi pơreăng, vâ rak ngăn ivá châ chăn ăm kuăn pơlê môi tiah mâu nho\ng o dêi rơpo\ng hngêi tơná.

Thanh Hóa: phát hiện 4 thanh niên rời khỏi nơi cách ly đi dự sinh nhật

Thanh Hóa: phát hiện 4 thanh niên rời khỏi nơi cách ly đi dự sinh nhật

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 761

VOV4.VN - Sáng 7-4, lực lượng chức năng trực chốt phòng chống dịch Covid-19 huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa phát hiện 4 nam, nữ thanh niên, thuộc diện cách ly tại gia đình do trở về từ nơi có dịch, đã thuê xe ôtô đi dự sinh nhật bạn.

Kuôk ho#i: Ưh tam đei m^nh trong vei lăng ‘lơ\ng ăn hơ io\h

Kuôk ho#i: Ưh tam đei m^nh trong vei lăng ‘lơ\ng ăn hơ io\h

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 270

Ngăn to tơná vâ tiô lơ ôh tơdroăng khôp cho hnoăng dêi tâi tâng rêm ngế

Ngăn to tơná vâ tiô lơ ôh tơdroăng khôp cho hnoăng dêi tâi tâng rêm ngế

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 336

VOV4.Sêdang - Luât tơnêi têa mơ’no a hơnăm 2013 ai pơkâ ‘na hnoăng rêh ối ngăn bu vâ tiô xêh tơdroăng loi t^ng tiô khôp dêi kuăn pơlê. Pơtối mê, rak tơniăn ngăn bu vâ tiô tơdroăng loi t^ng, tiô khôp cho hnoăng dêi tâi tâng rêm ngế. Luât Loi t^ng tiô khôp pơkâ hơnăm 2016 ai 4 tơdroăng, ing tơdroăng má 6 troh tơdroăng má 9 xuân hiăng chêh tối nhên ‘’Ngăn to tơná vâ tiô lơ ôh tơdroăng khôp cho hnoăng dêi tâi tâng rêm ngế.

Pơxâu phak kơtăng tơdroăng ki hvât kên pâng môh pơkeăng hmâng vâ

Pơxâu phak kơtăng tơdroăng ki hvât kên pâng môh pơkeăng hmâng vâ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 211

VOV4.Sêdang - Kên pâng môh klêi kơ’nâi hiăng xúa hlo hên ngê hiăng hve\ng hvât hmâng lơ vâ a hên tíu, maluâ a mâu troăng kân dêi kơpho#, pơlê kong kân tung mâu hâi hiăng luâ ti xê to pro ‘mêi troh tơnêi tíu mê ối pro ‘mêi troh tơnêi tíu, kong kế. Tơdroăng kố ăm hlo, pro hên ngế tô tuăn ó khât, xâu pơreăng COVID - 19 lơ tơ’lêi tâ tú rế hía rế hên lâp lu. Tơdroăng ki hvât hve\ng kên pâng môh pơkeăng a tơnêi tíu ki ai kơdrâm mơngế cho tơdroăng kal athế mơdât, thăm nếo pơxâu phak kơtăng, xua ga ti xê to pro ‘mêi troh tơnêi tíu, kong kế mê ối pro ‘mêi ăm ivá kuăn mơngế.

Jang kiơ\ tơ drong jang “Oei tơ\ hnam oei chơt”

Jang kiơ\ tơ drong jang “Oei tơ\ hnam oei chơt”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 205

Dào cờ này pháp y tế ziêm thóng mày pảnh vuôn Covid 19

Dào cờ này pháp y tế ziêm thóng mày pảnh vuôn Covid 19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 435

Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng hdrối: Ngế ki mơjiâng [ă rơnêu pât hiâm mơno tung Đảng

Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng hdrối: Ngế ki mơjiâng [ă rơnêu pât hiâm mơno tung Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 220

VOV4.Sêdang - 90 hơnăm hiăng luâ, thăm rế hâk tơngăm ‘na Đảng ki eăng le\m, pin thăm rế ‘nâi koh mơnê hên kơ pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng hdrối, cho ngế ki rơkê kơnía - Mơngế mơjiâng, rơnêu pât tơdroăng cheăng Đảng ing hiâm mơno, tơdroăng cheăng kal kí, tơku\m po, tơdjâ troăng, hiâm mơno, troh a hnoăng cheăng [ă tơdroăng cheăng mơjiâng cheăng Đảng. Plâ rơxông tơná, Pôa hiăng ‘măn ăm hdroâng kuăn mơngế, ăm Đảng môi hnoăng cheăng ki kân ó, môi tơmeăm khoăng ki kơnía git, mê cho hiâm mơno Hồ Chí Minh [ă môi troăng hlâ bâ eăng, tơtro khât, plâ rơxông kơdo mơ-eăm, piu hiêt dêi tơná xua vâ kring vế, rak tơniăn ăm tơdroăng rêh ối dêi Tơnêi têa, xua ing tơdroăng ki hơniâp ro dêi kuăn pơlê. Pôa cho ngế ki djâ troăng bâ eăng ăm rêm ngế kăn [o#, đảng viên, cho ngế ki mơjiâng [ă rơnêu pât cheăng Đảng. {ai chêh dêi Lại Hoa ai mơnhên ‘na tơdroăng mê:

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz Viêk Nam hnuz 30-4-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz Viêk Nam hnuz 30-4-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 297

Xor xưv hnuz xiêz 7-5-2020

Xor xưv hnuz xiêz 7-5-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 239

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 4 ꪣꪳ 13 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 5 ꪜꪲ 2020 – ꪹꪋꪱ ꪨꪷ ꪐꪉꪲ ꪹꪐ ꪮꪲ ꫃ꪔ ꪀꪺꪉ ꪣꪺ ꪥꪀꪲ ꫃ꪛꪉ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 4 ꪣꪳ 13 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 5 ꪜꪲ 2020 – ꪹꪋꪱ ꪨꪷ ꪐꪉꪲ ꪹꪐ ꪮꪲ ꫃ꪔ ꪀꪺꪉ ꪣꪺ ꪥꪀꪲ ꫃ꪛꪉ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 372

Kơ dră Hồ Chí Minh: bơ ngai pơ jing păng pơ hrăm jơ hngơ\m đon ‘lơ\ng lơ\m Đảng

Kơ dră Hồ Chí Minh: bơ ngai pơ jing păng pơ hrăm jơ hngơ\m đon ‘lơ\ng lơ\m Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 262

Radiô Nơr Pơma Việt Nam: Tơdrong rapor g^t kăl hăm anăn "{ok Hô kơ bơ\n

Radiô Nơr Pơma Việt Nam: Tơdrong rapor g^t kăl hăm anăn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 271

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 15 ꪹꪚꪙ 6 ꪜꪲ 2020

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 15 ꪹꪚꪙ 6 ꪜꪲ 2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 271

Rơ’jiu: Djâ rơkong tơpui dêi Đảng troh kơpong hngế hngo

Rơ’jiu: Djâ rơkong tơpui dêi Đảng troh kơpong hngế hngo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 194

VOV4.Sêdang - Tung măng t^ng hdrối nah Kuo#k ho#i hiăng tơpui tơno ‘na tơdroăng pơkâ mơnhông cheăng kâ rêh ối kơpong hdroâng kuăn ngo [ă kong ngo pơla hơnăm 2021-2030. Tung tơdroăng mơnhông mơdêk tơchoâm dêi kơpong mê, mơ’no tung rơ’jiu đi đo pro xiâm ki kal tung tơdroăng djâ troăng hơlâ dêi Đảng, Luât dêi tơnêi têa, hnê mâu tơdroăng ki rơkê, mơhno túa le\m tro dêi kuăn mơngế troh achê [ă kuăn ngo ki ối a mâu pơlê cheăm hơngế hơngo má môi. Tơdroăng amê, dế kho\m thế mâu ngế ki tơpui mơ’no tung rơ’jiu thế hơ’lêh nếo rêm hâi vâ djâ rơkong hnê dêi Đảng, rơkong tơpui dêi pơlê tơná châ achê [ă hlối pơxúa ăm mâu kuăn ngo tơná. Leh tơbâ 95 hơnăm Hâi chêh hlá tơbeăng kăch măng Việt Nam lơ 21/6, tơdroăng kố ai [ai ‘’ Radio: djâ rơkong hnê dêi Đảng troh a pơlê cheăm hơngế hơngo’’

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đắk Nông

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đắk Nông

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 730

VOV4.VN – “Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân cần gần dân, sát dân hơn để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, thực hiện tốt vai trò của đại biểu dân cử, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nriêr pâuz lok cêr chei phát luật hnuz 12-6-2020

Nriêr pâuz lok cêr chei phát luật hnuz 12-6-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 409

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 15-6-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 15-6-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 236

Bruk ngak di dom urang vak di rayo sap ndom Việt Nam daok di bhum pasak jit Covid-19

Bruk ngak di dom urang vak di rayo sap ndom Việt Nam daok di bhum pasak jit Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 298

Dalam dom harei taneh ia ba gauk pacang caga jit Covid-19 saong daok pa-atah di gauk, dom bruk karei meda padeih ngak, min khau tin ka jit ruak brei gam gam khan ka bhap bini thau piah bruk pacang caga jit hu siam mekre jang. Di Rayo sao ndom Việt Nam (VOV), piah khan brei bhap bini thau cambaih saong thau njauk ka bruk daok rah tabiak di jit Covid-19, dom urang vak, dom urang biên tập njauk ngak bruk biak glaih glar, hu oh takik mbang dang anak bruk mbuan njaom ruak tuk ngak bruk.

Bộ Y tế bhrợ bhiệc lâng apêê tỉnh Tây Nguyên n’đăh t’păt pr’luh bạch hầu

Bộ Y tế bhrợ bhiệc lâng apêê tỉnh Tây Nguyên n’đăh t’păt pr’luh bạch hầu

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 249

Drêng lâi kâi châ hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk a Tây Nguyên?

Drêng lâi kâi châ hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk a Tây Nguyên?

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 271

VOV4.Sêdang - Bu lối 1 khế hiăng luâ, a kơpong Tây Nguyên hiăng mơnhên tối ai lối 70 ngế ki tro tâ pơreăng dương tính [ă vi khuân pro chiâng ếi rơtốu krôk, tung mê, ai 3 ngế hiăng hlâ. Kố cho pơreăng ki tâ tú ing troăng hiâm xua mê tiô tối hdrối mơni pơreăng kố kô pơtối tâ tú hên. Pêi pro tiô tơdroăng pơkâ thế dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ‘na tơdroăng mơdât pơreăng êi rơtốu krôk tung pơla mâu hâi ki thâ tơdrêng vâ kơ tơniăn ăm tơdroăng rêh ối kuăn pơlê, mê kơvâ ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât dêi mâu kong pơlê Gia Lai, Dak Nông, Kon Tum [ă Dak Lak dế pêi pro kơhnâ khât mâu troăng hơlâ vâ hbrâ mơdât. Ti mê, la lâi ah nếo kâi châ mơdât pơreăng ki rơ-iô kố a Tây Nguyên [ă xuân châ mơdât tơdroăng tâ tú troh a mâu kơpong ki ê?

Ban Nội Chính: VOV xay truih liêm choom ooy đhr’năng lâng pazêng bh’rợ zâl cha groong t’tông k’rooch

Ban Nội Chính: VOV xay truih liêm choom ooy đhr’năng lâng pazêng bh’rợ zâl cha groong t’tông k’rooch

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 275

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 12-6-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 12-6-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 283

Giải báo chí quốc gia nắc bơơn pazao đoọng ha 103 tác phẩm bêl hi dưm 21/6

Giải báo chí quốc gia nắc bơơn pazao đoọng ha 103 tác phẩm bêl hi dưm 21/6

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 300

Thi phát thanh trực tiếp đhị Liên hoan phát thanh prang k’tiêc g’luh XIV

Thi phát thanh trực tiếp đhị Liên hoan phát thanh prang k’tiêc g’luh XIV

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 295

Loom luônh y bác sĩ zêl pr’luh cr’ay Covid-19:“ Óo viêr k’pân a zi”

Loom luônh y bác sĩ zêl pr’luh cr’ay Covid-19:“ Óo viêr k’pân a zi”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 544

Công cơnh apêê pa bhrợ coh bh’rợ y tế dự phòng, k’noọ 1 c’xêê ha nua, bâc y, bác sĩ apêê bệnh viện coh prang k’tiêc căh vêy t’ngay đhêy ôt. Vêy ngai năc dzợ căh bơơn chô ooy đong dap tơợ Tết Nguyên đán tươc nâu câi, căh muy tu trơ vâng cơnh lâng bh’rợ zư pa dưah ma nưih ca ay Covid-19, năc dzợ tu coh xã hội dzợ vêy râu viêr điêng cơnh lâng apêê y, bác sĩ ting pâh zêl lâng cha groong pr’luh cr’ay.

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 11 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 7 ꪜꪲ 2020 – ꪎꪱꪫ ꪭꪴ ꪹꪉꪙ ꪩꪱꪉ ꪪꪽ ꪬꪫꪱ ꪄꪮꪉ ꫛ ꪖꪫꪲꪥ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 11 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 7 ꪜꪲ 2020 – ꪎꪱꪫ ꪭꪴ ꪹꪉꪙ ꪩꪱꪉ ꪪꪽ ꪬꪫꪱ ꪄꪮꪉ ꫛ ꪖꪫꪲꪥ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 561

Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar: ngă rơđah tơlơi gơgrong bruă ba mơnuih nao pơ mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao

Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar: ngă rơđah tơlơi gơgrong bruă ba mơnuih nao pơ mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 239

Vi [an Pơkuâ cheăng Kuo#k ho#i: mơnhên hnoăng cheăng rak ngăn ‘na djâ mơngế lăm pêi cheăng a kong têa ê

Vi [an Pơkuâ cheăng Kuo#k ho#i: mơnhên hnoăng cheăng rak ngăn ‘na djâ mơngế lăm pêi cheăng a kong têa ê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 263

VOV4.Sêdang - A rôh hôp má 46 dêi Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i po tung măng t^ng hdrối kố nah, mâu kăn hiăng ăm rơkong veăng tơpui tối ‘na mâu tơdroăng ki ối ai rơkong tơpui tối phá tơ-ê dêi rơpó dêi tơdroăng tơkêa Luât mâu ngế pêi cheăng Việt Nam lăm pêi cheăng a kong têa ê tiô tơkêa ki ‘mâi rơnêu. Kố cho tơdroăng ki châ kuăn pơlê rơhêng vâ tơmâng ngăn khât, xua tơdroăng ki lăm pêi cheăng a kong têa ê tung pơla hdrối kố nah hlo ai tơdroăng ki ôh tá tơniăn. Tơpui ‘na tơdroăng tơkêa Luât kố, Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i pơkâ thế pêi pro nhên hnoăng cheăng rak ngăn tơnêi têa ‘na tơdroăng ki ăm mâu ngế Việt Nam lăm pêi cheăng a kong têa ê.

Harei ni 15/6, Quốc hội ginum biai di hội trường ka bruk:tong yaom pabak bruk peih ngak sarak di Quốc hội ka bruk patagok kinh tế - xã hội song kadung jien karja thun 2019

Harei ni 15/6, Quốc hội ginum biai di hội trường ka bruk:tong yaom pabak bruk peih ngak sarak di Quốc hội ka bruk patagok kinh tế - xã hội song kadung jien karja thun 2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 200

Bộ Y tế họp đấh hân zêl cha groong cr’ay bạch hầu, đợ apêê k’ay dưr bấc lấh 3 chu lâng c’moo 2019

Bộ Y tế họp đấh hân zêl cha groong cr’ay bạch hầu, đợ apêê k’ay dưr bấc lấh 3 chu lâng c’moo 2019

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 243

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 11-7-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 11-7-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 235

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sồr lơh loh kơnòl ătbồ dà lơgar bè broă lam cau lòt lơh broă tàm lơgar ndai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sồr lơh loh kơnòl ătbồ dà lơgar bè broă lam cau lòt lơh broă tàm lơgar ndai

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 216

Trong jang 5 hơyak rơ\ih kơdră che\p pơgơ\r: Hơlen hơdăh, tơbăt hơdăh, tơpăt

Trong jang 5 hơyak rơ\ih kơdră che\p pơgơ\r: Hơlen hơdăh, tơbăt hơdăh, tơpăt

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 250

Pơkâ 5 tơdroăng rah xo mơngế cheăng: Krá kak, tơbleăng, tơdrăng

Pơkâ 5 tơdroăng rah xo mơngế cheăng: Krá kak, tơbleăng, tơdrăng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 348

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi hneăng hôp râ pá xôp ăm hlo, tơdroăng rah xo mâu kăn pơkuâ hneăng cheăng kố ai hên ki hơ’leh nếo. Tung mê, tơdroăng pêi 5 troăng rah xo mơngế pêi cheăng châ Khu xiâm kal kí pơkâ nhên [a\ mâu ngế pơtối châ rah xo nếo [a\ roh apoăng veăng [ă khu râ kăn cheăng Đảng. {a\ tơdroăng pêi 5 troăng, kuăn pơlê pơkuâ dêi hnoăng cheăng châ mơnhông rơdêi, tơmiât pêi la ngiâ cho rah xo khu râ kăn [o# ai hiâm mơno le\m, tu\m ivá pêi, rơkê, kâi pôu râng hnoăng cheăng châ pơcháu tung hneăng la ngiâ.

5 hdră ruah mă mnuih ngă bruă: tliêr kjăp, hâo hưn klă, kpă ênuah

5 hdră ruah mă mnuih ngă bruă: tliêr kjăp, hâo hưn klă, kpă ênuah

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 313

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 6 hoi 19/6/2020

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 6 hoi 19/6/2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 263

Pơkâ dêi Khu xiâm kal kí ‘na pơkuâ ngăn hneăng tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i hneăng má 14 [ă tâ ph^u rah xo kăn Ho#i đong hnê ngăn rêm râ hneăng 2021-2026

Pơkâ dêi Khu xiâm kal kí ‘na pơkuâ ngăn hneăng tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i hneăng má 14 [ă tâ ph^u rah xo kăn Ho#i đong hnê ngăn rêm râ hneăng 2021-2026

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 284

VOV4.Sêdang - Rôh pôk kăn Kuo#k ho#i hneăng má 14 [ă mâu kăn Ho#i đong hnê ngăn rêm râ hneăng hơnăm 2021 – 2026 tiô tối kô châ po a hâi t^ng lơ 23/5/2021. Kố cho tơdroăng kal kí ki kal kân dêi tơnêi têa vâ tăng rah, pôk xo mâu kăn ki kơhnâ rơkê, tơxâng pleăng dêi tuăn hiâm, loi tơngah [ă hnoăng pro kăn ăm kuăn pơlê tung Kuo#k ho#i [ă Ho#i đong hnê ngăn rêm râ hneăng ki nếo, kum kơhnâ tung mơjiâng, ‘mâi mơnhông [ă bro klêi luât Tơnêi têa, luât pơkuâ pơlê pơla tiô troăng hơlâ dêi kuăn pơlê, xua kuăn pơlê, kum kuăn pơlê, xua tơdroăng pơkuâ dêi Đảng Ko\ng san Việt Nam. Hbrâ ăm tơdroăng cheăng ki kal kố, Khu xiâm pơkuâ tơdroăng kal kí hiăng pơkâ ‘na pơkuâ rôh pôk kăn xiâm Kuo#k ho#i hneăng má 15 [ă rôh pôk khu kăn Ho#i đong hnê ngăn rêm râ hneăng hơnăm 2021 – 2026.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 31/3/2020

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 31/3/2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 244

Phòng chống dịch Covid-19: bản tình ca biên giới

Phòng chống dịch Covid-19: bản tình ca biên giới

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 817

VOV4.VN - Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua tại khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa, các lực lượng chức năng đã lập chốt, tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vượt biên trái phép vào nội địa, ngăn chặn nguy cơ đưa mầm bệnh từ biên giới vào trong lãnh thổ.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa: Tôu tuăn hneăng hôp la xuân athế pêi cheăng kâ [ă tơdroăng rêh ối kuăn pơlê

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa: Tôu tuăn hneăng hôp la xuân athế pêi cheăng kâ [ă tơdroăng rêh ối kuăn pơlê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 184

VOV4.Sêdang - Mơ’nui măng t^ng hdrối, a Pơlê kong kân Đà Nẵng, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn hiăng troh lăm pôu, pêi cheăng [ă mâu kăn pơkuâ ngăn kong pơlê, pơlê kong kân a mâu tíu ki pêi cheăng kâ kân xiâm dêi Tơdế tơnêi têa [ă Tây Nguyên ‘na hnoăng cheăng mơnhông pêi cheăng kâ - rêh ối pơlê pơla, ki rơhêng vâ tối cho tơdroăng ki ăm mung liăn vâ mơjiâng pro tơmeăm khoăng tơchôam. Rơtế veăng pêi cheăng amê, ai pôa Trương Hòa Bình, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn, pôa Phạm Bình Minh, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn mâu kăn dêi rêm khu râ, kơvâ cheăng; khu kăn dêi 12 to kong pơlê ki pêi cheăng kâ, mâu khu mơdró kâ ki ai liăn hên. Tơpui a roh hôp mê, Ngế pro xiâm hnê ngăn hiăng pơkâ thế mâu kăn pơkuâ ngăn mâu kong pơlê athế hbrâ rơnáu pêi pro mâu tơdroăng cheăng vâ po hneăng hôp kân Đảng la xuân athế pơtối tô tuăn vâ mơnhông tơdroăng rêh kâ ối dêi kuăn pơlê; kơhnâ khât tung tơdroăng pơkuâ ngăn, pơkâ thế, ôh tá xâu tơdroăng ki lơ pro khéa tuăn hiâm dêi pó tung hneăng hôp kân.

Hb^l dưi mkhư\ klei ruă buôr ]uh ko# ko\ng đo\k ti Lăn Dap Kngư?

Hb^l dưi mkhư\ klei ruă buôr ]uh ko# ko\ng đo\k ti Lăn Dap Kngư?

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 214

Dhar bruă Quốc hội: bi mklă klei đua klam kriê dlăng knu\k kna kơ bruă bao nao mnuih nao ngă bruă ti ala ta] êngao

Dhar bruă Quốc hội: bi mklă klei đua klam kriê dlăng knu\k kna kơ bruă bao nao mnuih nao ngă bruă ti ala ta] êngao

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 252

Bơta pal jăt 5 broă săc rwah kuang bàng: Kơ\ jơl jăp, loh làng, song dơ pă

Bơta pal jăt 5 broă săc rwah kuang bàng: Kơ\ jơl jăp, loh làng, song dơ pă

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 255

Khua dêh ]ar: Bơwih brơi kơ jơnum prong samơ\ ăt khom bơwih brơi mơn bruă bơwih [ong huă hăng tơlơi hơd^p mơda mơnuih [ôn sang

Khua dêh ]ar: Bơwih brơi kơ jơnum prong samơ\ ăt khom bơwih brơi mơn bruă bơwih [ong huă hăng tơlơi hơd^p mơda mơnuih [ôn sang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 238

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 3 ꪣꪳ 25 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 8 ꪜꪲ 2020

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 3 ꪣꪳ 25 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 8 ꪜꪲ 2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 269

Hvái ngăn hneăng hôp râ kơpêng a tơring: Mơdêk hnoăng cheăng hbrâ mâu ngế ăm hneăng hôp

Hvái ngăn hneăng hôp râ kơpêng a tơring: Mơdêk hnoăng cheăng hbrâ mâu ngế ăm hneăng hôp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 229

VOV4.Sêdang - Tơdroăng hbrâ rơnáu mơngế ahdrối rêm hneăng hôp cho kal khât, kố cho xiâm kối, ôh tá xê vâ ăm to châ tơ-[rê Hneăng hôp mê ối pêi pro châ tơ-[rê mâu pơkâ dêi Hneăng hôp mơ’no. Laga, hvái ngăn Hneăng hôp Đảng [o# râ kơpêng ăm hlo ai mâu Hneăng hôp ôh tá tơku\m po rah xo mâu kăn pơkuâ xiâm (Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng, Kăn pho\ pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng) a roh hôp má môi Khu pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng hneăng nếo. Krê mâu tơdroăng ki ai mơngế châ rah xo ối tung Khu pơkuâ, la ôh tá tro [a\ tơdroăng tơkêa rah xo mê kô châ khu râ kăn pơkuâ hneăng hdrối hbrâ rơnáu [a\ khu râ kăn kơpêng k^. Tơdroăng ki ai khât mê pơkâ thế tơdroăng hbrâ rơnáu mơngế ôh tá xê to hbrâ pêi krá tơniăn tiô pơkâ, mê ối pơkâ tơdroăng ki tơdâng, pôu râng hnoăng cheăng dêi khu râ kăn pơkuâ cheăng Đảng tung hbrâ rơnáu.

Hneăng hôp a râ kong pơlê: Tiô tuăn kuăn pơlê [ă hlối tâ ph^u rah xo kăn pơkuâ hnê ngăn Đảng tung hneăng hôp

Hneăng hôp a râ kong pơlê: Tiô tuăn kuăn pơlê [ă hlối tâ ph^u rah xo kăn pơkuâ hnê ngăn Đảng tung hneăng hôp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 179

VOV4.Sêdang - Pơkâ 35 dêi Khu xiâm kal kí ‘na Hneăng hôp Đảng [o# mâu râ vâ chê troh Hneăng hôp khu râ kăn lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng ai tối nhên: ‘’Pêi pro ki apoăng rah xo kăn pơkuâ hnê ngăn Đảng a hneăng hôp a mâu tíu khu râ kăn Đảng tơru\m, môi tuăn khât’’. Pêi pro tiô pơkâ, hên Hneăng hôp ki apoăng a râ cheăm, tơring hiăng tơku\m po châ tơ-[rê [a\ rah tơdrêng khu râ kăn pơkuâ hnê ngăn Đảng a hneăng hôp. Tơdroăng rah tơdrêng khu râ kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng a Hneăng hôp ôh tá xê to tơdroăng hbrâ rơnáu nhên ‘na mơngế mê ối cho ing tuăn ki vâ tơru\m, mơnhông tuăn ngôa rơkê khu pú hên, loi tơngah, ai ivá pêi cheăng tiô pơkâ, hnoăng cheăng. Troăng rak Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tơdrêng a Hneăng hôp hiăng mơdêk ki loi tơngah dêi Đảng [a\ kuăn pơlê.

Hlá mơ-éa luât pơkâ to\ng kum ăm mâu ai hnoăng [ă kăch măng (‘mâi hơ’leh)

Hlá mơ-éa luât pơkâ to\ng kum ăm mâu ai hnoăng [ă kăch măng (‘mâi hơ’leh)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 206

VOV4.Sêdang - Luât kơjo kum mâu ngế ki ai hnoăng [ă kăch măng ki ‘mâi rơnêu, châ mâu kăn cheăng tung Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tơpui tơno a rôh hôp po tung khế 8 kố nah. Mâu kăn hiăng pơkâ thế, rak tơniăn 12 khu ki châ kâ liăn kơjo kum ai hnoăng tiô luât pơkâ nôkố. Tơdrêng amê hnối hriăn ngăn nhên ‘na tơdroăng [ă mơnhên ngế mố đo#i ki hiăng hlâ tung rôh hiăng hơniâp le\m.

Rơkong hơ’muăn tối dêi mâu ngế gak tíu ki po leh hâi tơniăn krê

Rơkong hơ’muăn tối dêi mâu ngế gak tíu ki po leh hâi tơniăn krê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 303

VOV4.Sêdang - Tung mâu phim, um ciné, um ki xup chôu phut pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng apoăng pơchuât Hlá mơ-éa Pơtâng tối tơbleăng mơjiâng tơnêi têa Việt Nam Yân chuh Ko\ng hoa a Plông kân Ba Đình roh mê nah cho a hâi lơ 2/9/1945, ai 20 ngế lêng ki veăng kring vế, gak ngăn Plông ki po leh. Kố cho khu lêng ki râng pháu hơnêa, tu\m têk mâu tơmeăm ki vâ gak ngăn, kring vế tơniăn ăm Pôa Hồ [ă mâu kăn pơkuâ cheăng kăch măng tơnêi têa pin a plông kân ki mê.

Bhiệc bhan Vu lan nắc ta bhrợ têng trực tuyến

Bhiệc bhan Vu lan nắc ta bhrợ têng trực tuyến

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 195

Mâu ngế ki rơkê kơhnâ châ ô eăng a Hneăng hôp tơ’noăng [lêi trâng tâi tâng khu lêng roh má 10

Mâu ngế ki rơkê kơhnâ châ ô eăng a Hneăng hôp tơ’noăng [lêi trâng tâi tâng khu lêng roh má 10

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 256

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 23/6 kố nah, drêng po Hneăng tơ’noăng kho\m [lêi trâng tung tâi tâng khu lêng rôh má 10, hơnăm 2015 – 2020. 5 hơnăm hdrối nah, sap ing tơdroăng tơ’noăng kho\m [lêi trâng tung khu lêng hiăng hlo ai lối rơpâu ngế ki djâ troăng ahdrối, rơkê tung pêi pro mơdêk thăm hriâm tâp [ă pêi pro tiô troăng hơlâ, hiâm mơno, túa rêh ối Hồ Chí Minh [ă rôh mơhnhôk mơdêk khôi hmâ, pleăng tơdroăng ki rơkê, tơxâng [ă inâi ‘’Mô đo#i Pôa Hồ’’ chal ki nếo.

Tơợ râu zr’năh xr’dô zêl pruh a râp a bhuy đh’rưah bhrợ pa dưr râu yêm têêm Bha ar xrặ 2: Đớc lơi âng ahay, bhrợ t’vaih chr’năp pr’hay pr’ăt tr’mông ha y chroo

Tơợ râu zr’năh xr’dô zêl pruh a râp a bhuy đh’rưah bhrợ pa dưr râu yêm têêm	Bha ar xrặ 2: Đớc lơi âng ahay, bhrợ t’vaih chr’năp pr’hay pr’ăt tr’mông ha y chroo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 573

Năc đhăm k’tiêc pa bhlâng bâc râu bil hư coh c’xêê c’moo chiến tranh, Quảng Trị dưr vaih cruung đác ma bhuy, muy đhị xay p’căh ooy râu c’rơ k’rơ pa bhlâng âng acoon manuyh Việt Nam grơơ nhool, râu chr’năp pr’hay âng xa nay bh’rợ đồng chí, âng râu liêm crêê âng acoon manuyh coh prang k’tiêc k’ruung lâng apêê pr’zơc coh bha lang k’tiêc. K’tiêc k’ruung têêm ngăn, Quảng Trị dưr vaih đhị tr’lum âng râu pr’liêm, zr’ziêng, râu chr’năp liêm âng acoon manuyh lâng kiêng râu têêm ngăn bhui har.

Tơbâ Hâi Mô đo#i rong râ-hlâ hía 27/7: Kô ôh tá ai xếo rơpo\ng kơtiê ki ai hnoăng tơnêi têa

Tơbâ Hâi Mô đo#i rong râ-hlâ hía 27/7: Kô ôh tá ai xếo rơpo\ng kơtiê ki ai hnoăng tơnêi têa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 281

VOV4.Sêdang - Nôkố, tung lâp tơnêi ai 9 rơtuh 200 ngế ki ai hnoăng [ă kăch măng. Troh nôkố, ai 21 to kong pơlê, pơlê kong kân tung lâp tơnêi têa ôh tá ai xếo rơpo\ng kơtiê ối tung rơpo\ng ki ai hnoăng tơnêi têa. Mâu kong pơlê dế pơtối tơbleăng mâu troăng hơlâ to\ng kum, mơ-eăm pơkâ tơleăng pôi tá ăm ai xếo rơpo\ng kơtiê ối rơpo\ng ki ai hnoăng tung hơnăm kố

Đừng để mất nét văn hóa độc đáo người Thủy

Đừng để mất nét văn hóa độc đáo người Thủy

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1562

VOV4.VN - Theo nhiều nghiên cứu, tộc người Thủy ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang có nguồn gốc từ Trung Quốc. Gần một thế kỷ di cư sang sinh sống tại huyện Lâm Bình, đến nay người Thủy chỉ còn 114 người với những nét văn hóa, tín ngưỡng khá độc đáo và thú vị.

C|răn hơdră anăp nao Jơnum Ping gah dêh ]ar tal 13:5 tal ruah mơnuih ngă khua: Kơjăp phik, lăi pơthâo abih bang, rơđah rơđông

C|răn hơdră anăp nao Jơnum Ping gah dêh ]ar tal 13:5 tal ruah mơnuih ngă khua: Kơjăp phik, lăi pơthâo abih bang, rơđah rơđông

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 320

Tợợ râu zr’năh xr’dô zêl pruh a râp a bhuy đh’rưah bhrợ pa dưr râu yêm têêm

Tợợ râu zr’năh xr’dô zêl pruh a râp a bhuy đh’rưah bhrợ pa dưr râu yêm têêm

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 292

C’xêê 7, c’bhuh ma nưih chô chơơc tươc đhăm k’tiêc Quảng Trị ma bhuy chr’năp zâp t’ngay ting bâc a năm. Apêê đoo tươc đâu đoọng lum lêy ping xal, băt hương hay tươc ma nưih đong, chăp hay apêê anh hùng liệt sỹ âi lâh chêêt bil đoọng ha yêm têêm, độc lập t’ngay đâu.

Amâo lo\ dôk go\ êsei [un hla\m go\ sang mnuih mâo brua\ tu\ dưn ho\ng cách mạng

Amâo lo\ dôk go\ êsei [un hla\m go\ sang mnuih mâo brua\ tu\ dưn ho\ng cách mạng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 283

Hà Giang: 2 anh em dũng cảm cứu người trên sông Lô

Hà Giang: 2 anh em dũng cảm cứu người trên sông Lô

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 595

VOV4.VN - Sáng ngày 21/7, thời điểm nước sông Lô dâng cao tại Hà Giang, 2 anh em ruột sinh năm 1984 và 1985 là: Nguyễn Mạnh Hà - Nguyễn Văn Ninh ở thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên đã phát hiện và đã cứu được một nạn nhân trên sông Lô.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25-7-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25-7-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 213

Pa zêng phóng sự: Tơợ tr’zêl tr’penh ahay đh’rứah bhrợ pa dưr hoà bìnhBha ar xrặ pr’lứch: Bhrợ pa liêm hoà bình đhị k’tiếc anh hùng

Pa zêng phóng sự: Tơợ tr’zêl tr’penh ahay đh’rứah bhrợ pa dưr hoà bìnhBha ar xrặ pr’lứch: Bhrợ pa liêm hoà bình đhị k’tiếc anh hùng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 442

​Chô ooy Quảng Trị bêl đâu, lấh mơ đợ Thành cổ Quảng Trị, tâm k’ruung Thạch Hãn, ping xal liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, ping xal liệt sĩ Quốc gia Đường 9, địa đạo Vịnh Mốc nắc zâp ngai dzợ bơơn lêy bấc đhị đhăm crâng cao su t’viêng liêm, đợ vel bhươl taanh dzặc zươl lại, zr’lụ du lịch biển Cửa Tùng, Cửa Việt... Đợ c’léh chr’nắp nâu đoọng lêy mưy đhị k’tiếc k’noọ lêy cơnh cắh dzợ vêy râu choom ma mung xang tr’zêl tr’penh ahay, Quảng Trị nắc ơy pa chô k’rơ, dưr váih nắc đhị lướt chô pấh âng đợ cr’noọ ooy tr’zêl tr’penh ahay lâng cr’noọ cr’niêng hoà bình âng pa zêng acoon manứih Việt Nam.

Đas jos thiêz siv nênhx hnuz 13-5-2020

Đas jos thiêz siv nênhx hnuz 13-5-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 389

Radio nău ngơi Việt Nam: Bôk pơk nău ngơi mha êng đah nkô| “Wa Hồ bah he”

Radio nău ngơi Việt Nam: Bôk pơk nău ngơi mha êng đah nkô| “Wa Hồ bah he”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 362

Rơ’jiu xiâm Việt Nam: Tơdroăng mơ’no rơ’jiu ki tối ‘na ‘’Pôa Hồ dêi pin’’

Rơ’jiu xiâm Việt Nam: Tơdroăng mơ’no rơ’jiu ki tối ‘na ‘’Pôa Hồ dêi pin’’

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 265

Cribơyai Pơrjum Dà lơgar: Ờ go\ di tài bơh rơndăp tăp sèng mờ tơrmù lơyah jơnau sồr tơl khà mu\t tàm Dà lơgar

Cribơyai Pơrjum Dà lơgar: Ờ go\ di tài bơh rơndăp tăp sèng mờ tơrmù lơyah jơnau sồr tơl khà mu\t tàm Dà lơgar

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 178

Pazêng c'rọol k’roọc "liêm bhlầng" coh đề án k’ha riêng tỷ đồng zên đhị Nghệ An

Pazêng c'rọol k’roọc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 790

Lâng pazêng đợ zên k’nặ 13 tỷ đồng đoọng bhrợ têng 67 c’rọol k’roọc, nâu đoo nắc bơơn lêy c’rọol k’roọc “liêm bhlầng” đhị chr’hoong da ding ca coong k’tiếc Nghệ

T’mooi bhrợ bha ar đhị tang bhuông păr chô tợơ Đà Nẵng

T’mooi bhrợ bha ar đhị tang bhuông păr chô tợơ Đà Nẵng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 609

Ha bu t’ngay 26/7, t’mooi vêy mặt đọong bhrợ têng bha ar đhị tang bhuông păr Đà Nẵng zăng bấc. Bấc bhlầng nắc k’bhuh apêê t’mooi lướt du lịch x’rịa tuần lâng păr chô ting t’ngay c’xêê âng đay

Thừa Thiên Huế: Bhrợ 8 đhị đương zêl cha groong cha mêết y tế

Thừa Thiên Huế: Bhrợ 8 đhị đương zêl cha groong cha mêết y tế

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 246

Gong phun jua pơhiăp Việt Nam: Hơdră pôr pơhing yôm hơmâo anăn “Wa Hồ [ing ta”

Gong phun jua pơhiăp Việt Nam: Hơdră pôr pơhing yôm hơmâo anăn “Wa Hồ [ing ta”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 320

Sang mđung asa\p blu\ Việt Nam mđung hdră mđung asa\p mâo ana\n “Awa Hồ drei

Sang mđung asa\p blu\ Việt Nam mđung hdră mđung asa\p mâo ana\n “Awa Hồ drei

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 298

Tơdroăng tơpui ‘na hneăng hôp tíu xiâm Đảng: Ôh tá xê ing tơdroăng rah hdrối mê lơ kơju hnoăng cheăng Đảng

Tơdroăng tơpui ‘na hneăng hôp tíu xiâm Đảng: Ôh tá xê ing tơdroăng rah hdrối mê lơ kơju hnoăng cheăng Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 194

Anih jơnau đơs Việt Nam: Broă pờ jơnau đơs kuơ màng mờ tơngu me “Bác Hồ he dê”

Anih jơnau đơs Việt Nam: Broă pờ jơnau đơs kuơ màng mờ tơngu me “Bác Hồ he dê”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 406

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 6 ꪣꪳ 2 ꪁ ꪾ ꪹꪚꪙ 10 ꪜꪲ 2020

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 6 ꪣꪳ 2 ꪁ ꪾ ꪹꪚꪙ 10 ꪜꪲ 2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 285

Klei blu\ hrăm klei bi k[^n Gưl dlông, amâo djo\ ôh kyua klei kah mbha mtru\n he\ hnơ\ng ]ua\n mu\t hlăm Gưl dlông

Klei blu\ hrăm klei bi k[^n Gưl dlông, amâo djo\ ôh kyua klei kah mbha mtru\n he\ hnơ\ng ]ua\n mu\t hlăm Gưl dlông

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 201

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 15-10-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 15-10-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 194

Bơơn năl 9 cha năc t’mêê crêê Covid-19, prang k’tiêc vêy 459 cha năc ca ay Covid-19

Bơơn năl 9 cha năc t’mêê crêê Covid-19, prang k’tiêc vêy 459 cha năc ca ay Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 258

Mơdêk hnoăng cheăng [ă hbrâ mâu ngế ki rơkê rak ngăn rơchôa hbrâ ví xía vâ xua kong prâi pro ôh tá tơniăn

Mơdêk hnoăng cheăng [ă hbrâ mâu ngế ki rơkê rak ngăn rơchôa hbrâ ví xía vâ xua kong prâi pro ôh tá tơniăn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 259

VOV4.Sêdang - {ă ki xiâm cho mơdêk ivá ‘na hnoăng cheăng, mơdêk tơdroăng ki hbrâ rơnáu, tuăn hiâm pôu râng hnoăng cheăng tung rak ngăn, rak vế ‘noăng rơchoâ, long têa vâ hbrâ ví khía mơhot têa kân lân lu [ă pơkâ tơleăng tơdroăng ki pro xôi luât ‘na ‘noăng rơchoâ, long têa, Khu xiâm ngăn ‘na hbrâ ví khía mơhot têa kân lân lu, ối tung Khu xiâm ngăn chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê tơku\m po Hneăng hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi hnê hriâm kih thuât rak ngăn ‘noăng, rơchoâ, long têa vâ hbrâ ví xía vâ xua khía mơhot têa kân lân lu ăm khu pơkuâ rak ngăn ‘noăng rơchoâ, long têa mâu kong pơlê, pơlê kong kân ki ai ‘noăng rơchoâ, long têa sap ing râ má 3 troh râ ki tơviah [ă mâu kong pơlê ki ai ‘noăng rơchoâ sap ing râ má 3 troh râ ki tơviah.

Điện Biên Kích hoạt lại chốt chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Điện Biên Kích hoạt lại chốt chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 324

VOV4.VN - Trước những diễn biến mới của dịch covid 19, các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số của tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 31/7/2020)

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa: pêi pro túa pơkâ ‘’hbrâ mơdât pơreăng môi tiah plâ xâ’’ a râ ki nếo

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa: pêi pro túa pơkâ ‘’hbrâ mơdât pơreăng môi tiah plâ xâ’’ a râ ki nếo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 206

VOV4.Sêdang - A hneăng hôp mơ’nui tơdrêng tung lâp tơnêi têa ‘na hbrâ, tơplâ mơdât pơreăng Covid-19 po a kơxê lơ 2/8, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng thế mâu khu râ, kơvâ cheăng xiâm, mâu kong pơlê, pơlê kong kân hmiân tuăn, hbrâ rơnáu, kho\m kâi châ mơdât tơdroăng tâ tú dêi pơreăng Covid-19 hneăng má péa a Việt Nam. Tiô tơdroăng kô ôh ti ăm pơreăng châ pơtối tâ tú tung kơpong rơdâ, ôh tá ăm ai tíu ki tro tâ tú nếo la ôh tá kâi châ mơdât. Mâ tá tơngôu la xuân ôh tá préa pro\ng, lối kơ xâu, ah ôh tá teăm pêi pro mâu tơdroăng ki vâ hbrâ mơdât.

Nắc tợơp đoọng đhanuôr ặt pa tuông-Đà nẵng pa zay z’lâh pr’luh Covid-19

Nắc tợơp đoọng đhanuôr ặt pa tuông-Đà nẵng pa zay z’lâh pr’luh Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 776

Bêl m’pâng ha dưm tợơp t’ngay 28/7, thành phố Đà Nẵng nắc đoọng đhanuôr ặt pa tuông ting cơnh Chỉ thị 16 âng Thủ tướng Chính phủ đhị 6 quận lâng lâh 1 ức cha nắc đhanuôr.

Đhanuôr Đà Nẵng coh zr’lụ ga ving ặt đương coh pleng boo đương bơơn xét nghiệm Covid-19

Đhanuôr Đà Nẵng coh zr’lụ ga ving ặt đương coh pleng boo đương bơơn xét nghiệm Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 821

Ra diu t’ngay 31/7 ngành y tế Đà Nẵng lêy bhrợ xét nghiệm Covid-19 đoọng ha đhanuôr xọoc ặt đhị zr’lụ crêê ta ga ving.

Kon pơ lei pơ jei băl pơm pơ dro\ng, pơ jing tơ ring tơ rang ‘nao

Kon pơ lei pơ jei băl pơm pơ dro\ng, pơ jing tơ ring tơ rang ‘nao

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 168

Mđ^ ktang klei đua klam lehana\n klei pral kdal mơ\ng êpul thơ\ng kơ bruă kriê dlăng guê gang êa mkhư\ gang klei truh tơl mơ\ng yan adiê ngă

Mđ^ ktang klei đua klam lehana\n klei pral kdal mơ\ng êpul thơ\ng kơ bruă kriê dlăng guê gang êa mkhư\ gang klei truh tơl mơ\ng yan adiê ngă

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 194

Nhâm mâng quyền bơơn đươi đợ bh’nơơn bh’rợ giáo dục zập liêm, pa dưr dal râu liêm choom đợ manuyh pa bhrợ đoọng ha đhanuôr acoon coh

Nhâm mâng quyền bơơn đươi đợ bh’nơơn bh’rợ giáo dục zập liêm, pa dưr dal râu liêm choom đợ manuyh pa bhrợ đoọng ha đhanuôr acoon coh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 377

Nghị quyết số 24-NQ/TW t’ngay 12/3/2003 âng Hội nghị Trung ương g’luh t’pâl khoá IX ơy xay moon bâc bh’rợ xay bhrợ chính sách acoon coh đoọng nhâm mâng pazêng râu quyền âng đhanuôr acoon coh, râu đêêc nắc: Pa dưr zập prang chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội lâng an ninh – quốc phòng coh zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong; pa têệt râu dưr vaih âng kinh tế lâng bh’rợ bhr’lậ pazêng râu căh liêm crêê âng xã hội, xay bhrợ liêm choom chính sách acoon coh; t’bhlâng pa dưr, pa choom p’xoọng manuyh pa bhrợ; t’bhlâng bhrợ pa dưr apêê cán bộ manuyh acoon coh coh xa nay bh’rợ dưr vaih zazum âng đhanuôr acoon coh Việt Nam zazum.

K’r’bhâu pr’loọng đong đhanuôr coh Nam Đông ta bhúch đác ch’ngaách

K’r’bhâu pr’loọng đong đhanuôr coh Nam Đông ta bhúch đác ch’ngaách

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 265

Bấc c’moo đăn đâu, k’r’bhâu pr’loọng đong đhanuôr coh 5 chr’val da ding k’coong âng chr’hoong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ta luôn ta bhuch đác đươi. Tr’nơơp hân noo xơớt gooh, đhr’năng ta bhuch đác ting t’ngay k’rơ lâh mơ bêl pleng k’tiêc p’răng puyh đanh đươnh. Bha ar xrặ âng PV Lê Hiếu đhị miền Trung.

Kuang bàng Quốc hội tă pơgồp jơnau đơs tàm rơndăp cih ală Sră nggal bơh Đảng dê

Kuang bàng Quốc hội tă pơgồp jơnau đơs tàm rơndăp cih ală Sră nggal bơh Đảng dê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 141

Kuo#k ho#i tơpui tơdroăng ki xiâm săm phoăng tơpui xôi vâi hmâng vâ

Kuo#k ho#i tơpui tơdroăng ki xiâm săm phoăng tơpui xôi vâi hmâng vâ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 121

Hneăng hôp mâu kăn Kuo#k ho#i veăng hnê tối mâu tơdroăng chêh tung hlá mơ-éa dêi Đảng

Hneăng hôp mâu kăn Kuo#k ho#i veăng hnê tối mâu tơdroăng chêh tung hlá mơ-éa dêi Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 190

Nghệ An: Mưa lũ lớn làm chia cắt nhiều huyện miền núi

Nghệ An: Mưa lũ lớn làm chia cắt nhiều huyện miền núi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 625

VOV4.VN - Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, mưa lớn kéo dài từ ngày 29/10 cho đến 30/10 khiến nhiều địa phương ở Nghệ An ngập sâu, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã bị chia cắt cục bộ ở một số địa phương.

Thủ tướng: bơ\ jang kiơ\ trong jang kăl “ tơ jră j^ hơ bu\h nhen tơ jră aya\t” tơ\ jăl jang ‘nao

Thủ tướng: bơ\ jang kiơ\ trong jang kăl “ tơ jră j^ hơ bu\h nhen tơ jră aya\t” tơ\ jăl jang ‘nao

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 260

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 2-9-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 2-9-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 215

Kỷ niệm 75 năm thành lập: VOV sẽ phát triển với tầm nhìn và khát vọng mới

Kỷ niệm 75 năm thành lập: VOV sẽ phát triển với tầm nhìn và khát vọng mới

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 631

VOV4.VN - Chiều 6/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Hneăng hôp kô pro ăm Đảng hiăng tơru\m môi tuăn thăm tơru\m nếo

Hneăng hôp kô pro ăm Đảng hiăng tơru\m môi tuăn thăm tơru\m nếo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 180

VOV4.Sêdang - Tung [ai chêh nếo kố [a\ dó inâi: ‘’Hbrâ rơnáu [a\ tơku\m tơtro Hneăng hôp 13 dêi Đảng, djâ tơnêi têa mot tung môi hneăng mơnhông mơdêk nếo’’, pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng vêh tối rơkong dêi Pôa Hồ hnê: ‘’Hneăng hôp kô pro ăm Đảng pin ru\m môi tuăn thăm rế tơru\m môi tuăn luâ tâ kơ mê nếo, troăng tơmiât pêi [a\ tơdroăng pêi hiăng môi tuăn, la kal athế thăm môi tuăn luâ tâ mê nếo’’.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 2-10-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 2-10-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 195

Kuăn pơlê pêi chiâk deăng tơ’noăng pro kro mơdro\ng, mơjiâng thôn pơlê nếo

Kuăn pơlê pêi chiâk deăng tơ’noăng pro kro mơdro\ng, mơjiâng thôn pơlê nếo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 244

Phênhv nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 15-10-2020

Phênhv nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 15-10-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 299

Hneăng hôp Đảng [o# rêm râ cho rôh hôp tơpui tơdroăng kal tơpui trâu rơdâ tung lâp tơnêi têa

Hneăng hôp Đảng [o# rêm râ cho rôh hôp tơpui tơdroăng kal tơpui trâu rơdâ tung lâp tơnêi têa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 150

Đoàn ơruh pơnu Cộng sản Hồ Chí Minh dà lơgar tă pơgồp jơnau đơs tàm sră nggal Pơrjum dờng Đảng

Đoàn ơruh pơnu Cộng sản Hồ Chí Minh dà lơgar tă pơgồp jơnau đơs tàm sră nggal Pơrjum dờng Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 182

Plâ mơdât pơreăng kơtăng khât [ă mơ-eăm mơnhông cheăng kâ​

Plâ mơdât pơreăng kơtăng khât [ă mơ-eăm mơnhông cheăng kâ​

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 251

VOV4.Sêdang - A rôh hôp Chin phuh tiah hmâ khế 7 po tung mâu hâi dêi apoăng khế 8, hlo mâu tơdroăng ki ôh tá tơniăn dêi pơreăng Covid-19 vêh tâ tú nếo, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh pơkâ thế rêm râ, kơvâ cheăng athế tơku\m ivá vâ hbrâ mơdât pơreăng. Tâng pơreăng chía kơdroh, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế mâu khu xiâm, kơvâ cheăng, kong pơlê mơ-eăm vâ mơdêk tơdroăng cheăng kâ a kơlo ki hên má môi tâng chiâng, teăng ăm châ 2 – 3 % môi tiah tối tơbleăng dêi mâu khu tơru\m kong têa ê.

Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020

Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 869

VOV4.VN – 5 năm qua, Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã đạt thành quả nhất định trong việc thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền.

Pôa Lê Khả Phiêu, kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng hneăng hdrối tung tuăn hiâm dêi mâu vâi pú

Pôa Lê Khả Phiêu, kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng hneăng hdrối tung tuăn hiâm dêi mâu vâi pú

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 187

VOV4.Sêdang - Hdrối vâ xo pêi hnoăng cheăng pro kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, pôa Lê Khả Phiêu cho môi ngế lêng, ngế kăn [o# hiăng xông tơ-[rê ing tơdroăng cheăng tơplâ a mâu tíu ing peăng Kơnho\ng, Tơdé troh peăng Hdroh tơnêi têa [ă tơplâ a kong têa Kul: Klêi mê xo pêi hnoăng cheăng pro Ngế pơkuâ xiâm kal kí Lêng Việt Nam, mê tung hiâm mơno mâu lêng, đi đo ai to tơdroăng pâ dêi rơpó pơla vâi pú, [ă ngế pơkuâ hnê djâ lêng ki rơkê tu\m tơdroăng, hlối rêh ối le\m oh tá pơkrip, tơdrăng khât.

Tối ‘na tơdroăng rêh ối-pêi cheăng dêi pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hneăng hdrối dêi Đảng Ko\ng san Việt Nam

Tối ‘na tơdroăng rêh ối-pêi cheăng dêi pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hneăng hdrối dêi Đảng Ko\ng san Việt Nam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 176

Tsaz yênhx ta suôz luk Hmôngz hnuz 14-10-2020

Tsaz yênhx ta suôz luk Hmôngz hnuz 14-10-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 203

Rôh kơ-êng [ă tiâ dêi Kuo#k ho#i, ‘’Tro tuăn hên ngế-tơdrăng, pôu râng cheăng tơná‘’

Rôh kơ-êng [ă tiâ dêi Kuo#k ho#i, ‘’Tro tuăn hên ngế-tơdrăng, pôu râng cheăng tơná‘’

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 169

Chuyện người thầy cắm bản

Chuyện người thầy cắm bản

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 791

VOV4.VN - Với những thầy, cô giáo công tác ở vùng núi cao, điều kiện khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, món quà 20/11 chỉ là những lời chúc, nói ở trên lớp, ngoài sân. Đôi khi các em ngắt được ít hoa rừng đem tặng, chứ không bán mua gì cả, đó là sự khác biệt.

Pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hneăng hdrối: Ngế kuăn ki têm rơpiât dêi Thanh Hóa

Pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hneăng hdrối: Ngế kuăn ki têm rơpiât dêi Thanh Hóa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 187

VOV4.Sêdang - Tung plâ rơxông cheăng kăch măng, a hnoăng cheăng ki lâi, pôa Lê Khả Phiêu xuân đi đo pêi klêi hnoăng cheăng ki kal a ngiâ Đảng, Tơnêi têa, khu lêng [ă kuăn pơlê. {ă pơlê xiâm Thanh Hóa, tíu ki pôa Lê Khả Phiêu kot mâ [ă xông kân, tuăn mơno mê rế trâu hngế tâ. Tâng tối pôa kơtê hiâm, kuăn pơlê Thanh Hóa bô bố xuân s^ng khéa, pâ kơ pôa – môi ngế kuăn ki rơkê le\m, hơ-ui pâ đi đo [ă pơlê xiâm.

Khua g^t gai Đảng êlâo dih Lê Khả Phiêu hlăm ai tiê [^ng găp

Khua g^t gai Đảng êlâo dih Lê Khả Phiêu hlăm ai tiê [^ng găp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 260

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 15 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 8 ꪜꪲ 2020

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 15 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 8 ꪜꪲ 2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 286

Kơdră tang măt Kuo#k ho#i tơgop nơ\r lơ\m rim Tơdrong tơchơ\t kơ Đảng

Kơdră tang măt Kuo#k ho#i tơgop nơ\r lơ\m rim Tơdrong tơchơ\t kơ Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 165

Các tỉnh miền núi tăng cường ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Các tỉnh miền núi tăng cường ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 987

VOV4.VN - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có văn bản gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc jao angan Anh hùng tapaon nyaom bol pan phao krong ka sang doh rayo sap ndom VN, Huân chương Lao động hạng Nhất ka rayo sap ndom VN, Huân chương Độc lập hạng Nhất ka Ban Thời sự (VOV1), Huân chương Lao động hạng Nhất ka Ban Đối ngoại (VOV5).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc jao angan Anh hùng tapaon nyaom bol pan phao krong ka sang doh rayo sap ndom VN, Huân chương Lao động hạng Nhất ka rayo sap ndom VN, Huân chương Độc lập hạng Nhất ka Ban Thời sự (VOV1), Huân chương Lao động hạng Nhất ka Ban Đối ngoại (VOV5).

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 173

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 12-9-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 12-9-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 214

Tơlơi phiăn djru ba sang ano\ gum hơkru\ lo\n ia đưm (pơplih pơkra phrâo)

Tơlơi phiăn djru ba sang ano\ gum hơkru\ lo\n ia đưm (pơplih pơkra phrâo)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 226

Nău nkoch bah ăp nu^h mât njrăng Lễ đài nar bah tâm lơh tâm su

Nău nkoch bah ăp nu^h mât njrăng Lễ đài nar bah tâm lơh tâm su

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 234

Đài P’rá Việt Nam lưm apêê lang cán bộ, nhân viên apêê đơn vị đhị zập lang

Đài P’rá Việt Nam lưm apêê lang cán bộ, nhân viên apêê đơn vị đhị zập lang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 179

Pơrjum dờng geh lơh ai Đảng in neh tam klăc sơlơ tam klăc rlau

Pơrjum dờng geh lơh ai Đảng in neh tam klăc sơlơ tam klăc rlau

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 158

Pak^ng hneăng hôp Kuo#k ho#i: Hnê tối pái tơdroăng tơ-[rê ki kal tung 10 hơnăm la ngiâ

Pak^ng hneăng hôp Kuo#k ho#i: Hnê tối pái tơdroăng tơ-[rê ki kal tung 10 hơnăm la ngiâ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 111

Rượu cần của người S'tiêng

Rượu cần của người S'tiêng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 497

VOV4.VN - Với loại rượu cần ngọt, người S’tiêng dùng lá vỏ cây Krạ để ủ rượu, lá này giúp cho rượu có vị thơm ngon. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 13/11/2020)

Tước cố đô Huế, chơơc năl lịch sử cung đình bhua Nguyễn

Tước cố đô Huế, chơơc năl lịch sử cung đình bhua Nguyễn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 177

Cố đô Huế căh muy tr’haanh bâc ngai năl tu cruung k’tiêc liêm pr’hay năc dzợ coh đâu zư đơc c’leh lịch sử coh cung đình bhua Nguyễn cơnh lâng apêê bh’rợ choh bhrợ bâc ơl. Coh đêêc, Đại Nội Huế năc muy coh apêê c;kir âng C’bhuh c’kir Cố đô Huế âi bơơn UNESCO xay moon năc C’kir Văn hóa bha lang k’tiêc. C’năt t’ruih “Chơơc bơơn năl zâp đhị liêm pr’hay” t’ngay đâu, đha nuôr lâng pr’zơc tươc lum lâng t’bơơn năl râu liêm pr’hay âng Đại Nội Huế, đhị âng bhua Nguyễn ăt bhrợ coh prang 140 c’moo (1805-1945).

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 7 hoi 31/10/2020

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 7 hoi 31/10/2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 163

Tíu xiâm Đoần droh rơtăm ko\ng sản Hồ ChíMinh veăng hnê tối tung hlá ơ-éam hneăng hôp dêi Đảng

Tíu xiâm Đoần droh rơtăm ko\ng sản Hồ ChíMinh veăng hnê tối tung hlá ơ-éam hneăng hôp dêi Đảng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 129

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 5-9-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 5-9-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 185

Xor xưv faz Baz hnuz 11-9-2020

Xor xưv faz Baz hnuz 11-9-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 216

Xor xưv faz Baz hnuz 22-9-2020

Xor xưv faz Baz hnuz 22-9-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 198

Đại hội 13 bah Đảng ntơm nar pah kan ngăn

Đại hội 13 bah Đảng ntơm nar pah kan ngăn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 188

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh nhất trong năm nay

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh nhất trong năm nay

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 656

VOV4.VN - Đêm nay rạng sáng ngày mai (30/12), miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh nhất trong năm nay. (ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Klei bi k[^n pro\ng gưl 13 đảng k]ưm hrue ma\ brua\ kla\ klơ\ng

Klei bi k[^n pro\ng gưl 13 đảng k]ưm hrue ma\ brua\ kla\ klơ\ng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 148

Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê sơn đờm ngai lơh broă ngan ngồn

Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê sơn đờm ngai lơh broă ngan ngồn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 240

Bắc Hà điểm đến du lịch mùa đông

Bắc Hà điểm đến du lịch mùa đông

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1438

VOV4.VN - Bắc Hà- huyện miền núi của tỉnh Lào Cai hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi các hoạt động lễ hội du lịch mùa đông như: Giải đua ngựa xã Na Hối, Hội thi múa khèn Mông, Mâm cơm Bắc Hà….

Hneăng hôp má 13 dêi Đảng pơxiâm pêi cheăng hâi apoăng

Hneăng hôp má 13 dêi Đảng pơxiâm pêi cheăng hâi apoăng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 205

Kơ\p kờ` ngan bơtàu tơnguh dà lơgar, tam gơl pa bơceh pa

Kơ\p kờ` ngan bơtàu tơnguh dà lơgar, tam gơl pa bơceh pa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 309

Kỳ vọng “Một Việt Nam trỗi dậy”

Kỳ vọng “Một Việt Nam trỗi dậy”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 546

VOV4.VN - Đại hội Đảng lần thứ XIII thổi bùng lên ý chí dân tộc - nó mạnh mẽ và quyết liệt với tinh thần tất cả đứng lên để giúp đất nước trở thành một quốc gia hiện đại trong vòng 1/4 thế kỷ tới - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương - Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore.

Làng bol- Cau tờm mờ jơnau kờ` bơh bơta bơtàu tơnguh dà lơgar dê

Làng bol- Cau tờm mờ jơnau kờ` bơh bơta bơtàu tơnguh dà lơgar dê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 296

Jơnum Ping gah tal 13 pơphun hrơi mă bruă sit nik

Jơnum Ping gah tal 13 pơphun hrơi mă bruă sit nik

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 172

Pơm le#h hop ako\m 13 kơ Đảng đei iung jang lơ\m năr pơgơ\r blu\ng a

Pơm le#h hop ako\m 13 kơ Đảng đei iung jang lơ\m năr pơgơ\r blu\ng a

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 138

Mơngế cheăng a Tíu xiâm má 13 thế cho ki rơkê dêi Đảng, dêi hdroâng mơngế

Mơngế cheăng a Tíu xiâm má 13 thế cho ki rơkê dêi Đảng, dêi hdroâng mơngế

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 174

Kuăn pơlê - mơngế xiâm [ă rêi ki mơnhông tơnêi têa

Kuăn pơlê - mơngế xiâm [ă rêi ki mơnhông tơnêi têa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 103

Mơdât Covid-19: Hlo chía tơ-[rê la pôi tá tơngôu

Mơdât Covid-19: Hlo chía tơ-[rê la pôi tá tơngôu

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 144

Kơdo\ng pơgang klin hăng khom pơđ^ kyar bơwih [ong

Kơdo\ng pơgang klin hăng khom pơđ^ kyar bơwih [ong

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 294

TƠBĂT HƠDĂH CHĂL SƠNĂM ER&H BƠ| JANG KƠ {OK KHẢ PHIÊUTổng Bí thư so Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

TƠBĂT HƠDĂH CHĂL SƠNĂM ER&H BƠ| JANG KƠ {OK KHẢ PHIÊUTổng Bí thư so Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 173

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 14/8/2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 14/8/2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 280

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hoi 9/12/2020

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hoi 9/12/2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 171

Rùp să “ Cau ling Wa Hồ” tàm broă lơh niam chài đơs crih tam ya mờ sră ba\o

Rùp să “ Cau ling Wa Hồ” tàm broă lơh niam chài đơs crih tam ya mờ sră ba\o

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 118

Găh ‘ngoăih hop ako\m Kuôk ho#i: Tơ gop nơ\r ăn Hla ar kăl: Pêng tơ drong jang ‘lơ\ng tơ roi tơ băt tơm 10 sơ năm tru\h

Găh ‘ngoăih hop ako\m Kuôk ho#i: Tơ gop nơ\r ăn Hla ar kăl: Pêng tơ drong jang ‘lơ\ng tơ roi tơ băt tơm 10 sơ năm tru\h

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 148

Hneăng hôp má 13 sap lơ 25/01/2022 troh lơ 02/02/2021 a pơlê kong xiâm Hà Nội

Hneăng hôp má 13 sap lơ 25/01/2022 troh lơ 02/02/2021 a pơlê kong xiâm Hà Nội

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 125

{ơrô Kuo#k ho#i tơbleăng tơdroăng cheăng pêi tung hơnăm 2021

{ơrô Kuo#k ho#i tơbleăng tơdroăng cheăng pêi tung hơnăm 2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 169

VOV giành 5 giải thưởng tại giải báo chí Búa liềm vàng

VOV giành 5 giải thưởng tại giải báo chí Búa liềm vàng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 483

VOV.VN - Tối 13/1, tại Hà Nội đã diễn ra trao Lễ Công bố và Trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ V, năm 2020. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giành 5 giải thưởng, trong đó có 1 Giải A.

Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ơi Lê Khả Phiêu: Sa c\ô ană hơdip hiam [ơi plơi pla Thanh Hoá

Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ơi Lê Khả Phiêu: Sa c\ô ană hơdip hiam [ơi plơi pla Thanh Hoá

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 185

Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ơi Lê Khả Phiêu amăng pran jua [ing gop

Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ơi Lê Khả Phiêu amăng pran jua [ing gop

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 191

Sră nggal là sră kuơmàng, lời wơl sùm sùm ai tơnơ\ do in

Sră nggal là sră kuơmàng, lời wơl sùm sùm ai tơnơ\ do in

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 196

Um ‘’Mô đo#i Pôa Hồ’’ tung pêi mơhno túa le\m tro, nge# thuât [a\ hlá tơbeăng

Um ‘’Mô đo#i Pôa Hồ’’ tung pêi mơhno túa le\m tro, nge# thuât [a\ hlá tơbeăng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 167

Pơm le#h hop ako\m XIII đơ\ng năr 25/01/2021 tru\h năr 02/02/2021 tơ\ Hơn^h tơm Hà Nội

Pơm le#h hop ako\m XIII đơ\ng năr 25/01/2021 tru\h năr 02/02/2021 tơ\ Hơn^h tơm Hà Nội

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 283

Chương trình phát thanh quam Tay thứ 5 mự 31 căm bườn 12 pì 2020

Chương trình phát thanh quam Tay thứ 5 mự 31 căm bườn 12 pì 2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 200

Tam gơl pa kơrnoat lơh sa- ală bơta pơlam ai tu\ tơngai tus in

Tam gơl pa kơrnoat lơh sa- ală bơta pơlam ai tu\ tơngai tus in

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 185

Mơjiâng kuăn mơngế nếo: Pơxiâm ăm tơdroăng ki loi tơngah mơ-eăm dêi mâu ngế hơnăm ối nếo

Mơjiâng kuăn mơngế nếo: Pơxiâm ăm tơdroăng ki loi tơngah mơ-eăm dêi mâu ngế hơnăm ối nếo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 191

Hneăng hôp 13 dêi Đảng – Mơhnhôk mâu vâi rơxông nếo tung mơnhông mơdêk tơnêi têa

Hneăng hôp 13 dêi Đảng – Mơhnhôk mâu vâi rơxông nếo tung mơnhông mơdêk tơnêi têa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 185

Pơrjum dờng dơ\ XIII bơh ngai 25/01/2021 tus ngai 02/02/2021 tàm càr lơgar Hà Nội

Pơrjum dờng dơ\ XIII bơh ngai 25/01/2021 tus ngai 02/02/2021 tàm càr lơgar Hà Nội

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 186

Xor xưv faz Baz hnuz xiêz 07.01.2021

Xor xưv faz Baz hnuz xiêz 07.01.2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 160

‘Mâi hơ’leh luât pêi cheăng kâ-mâu tơdroăng mơhno troăng ăm mâu hơnăm pơtối

‘Mâi hơ’leh luât pêi cheăng kâ-mâu tơdroăng mơhno troăng ăm mâu hơnăm pơtối

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 185

Bêl sóng pa xul p’rá Cơ Tu chô tươc ooy pazêng bhươl cr’noon da ding k’coong c’noong k’tiêc

Bêl sóng pa xul p’rá Cơ Tu chô tươc ooy pazêng bhươl cr’noon da ding k’coong c’noong k’tiêc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 590

T’ngay 18/3, Trạm phát sóng FM tự động đhị da ding Quế, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ơy vêy ta đươi. Tơợ đâu, râu liêm choom âng sóng âng Đài P’rá Việt Nam, coh đêêc vêy t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu ơy vaih prang bhươl cr’noon ch’ngai bha dăh, crêê cơnh cr’noọ cr’niêng tơợ đanh đươnh âng đhanuôr coh zr’lụ da ding k’coong c’noong k’tiêc. Trạm phát sóng FM vêy ta bhrợ đhị da ding Quế năc ting pa dưr pr’hay lâh mơ pr’ăt tr’mông tinh thần âng đhanuôr Cơ Tu. Bh’rợ phát sóng âng Đài p’rá Việt Nam, coh đêêc vêy t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu năc tước đăn lâh mơ lâng đhanuôr Tây Giang, pazêng zr’lụ đăn đêêc lâng prang k’tiêc k’ruung pr’zớc Lào, bhrợ đoọng ha đhanuôr n’năl đơơh c’lâng xa nay, chính sách âng Đảng lâng Nhà nước, ting n’năc vêy chr’năp ga măc pa bhlâng năc bhrợ đoọng ha đhanuôr zư lêy p’rá Cơ Tu công văn hoá âng đhanuôr Cơ Tu.

{ON LAN- MPÔL TƠM N’HANH NTRO|NG TÂT BAH NĂU HUN HAO NEH DAK

{ON LAN- MPÔL TƠM N’HANH NTRO|NG TÂT BAH NĂU HUN HAO NEH DAK

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 148

Tơlơi dưi gum hrom dưm kơnar amăng hơdôm bruă mă bôh thâo

Tơlơi dưi gum hrom dưm kơnar amăng hơdôm bruă mă bôh thâo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 178

Đồng bào các dân tộc sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đồng bào các dân tộc sẵn sàng cho ngày bầu cử

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 229

VOV4.VN - Thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho cuộc bầu cử, tại các địa phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng đến người dân, đặt biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nhờ vậy, bà con các dân tộc đã ý thức và sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 20/5/2021)

Hơmet pơ ‘lơ\ng trong jang mu\k drăm – dôm trong pơcho\h ‘nao ăn chăl tru\h au kơnh

Hơmet pơ ‘lơ\ng trong jang mu\k drăm – dôm trong pơcho\h ‘nao ăn chăl tru\h au kơnh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 181

Nghệ An: hàng trăm gia súc chết do giá rét

Nghệ An: hàng trăm gia súc chết do giá rét

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 631

VOV4.VN - Rét đậm rét hại những ngày qua khiến nhiều nơi khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An xuất hiện băng giá. Nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt là về đêm khiến hàng trăm gia súc của người dân chết do giá rét.

Bơ\t bơtàu kòn bơnus pa: Lơh tơngkah wơl bơta kơ\p kờ` ngan brồ guh bơh cau kơnòm să dê

Bơ\t bơtàu kòn bơnus pa: Lơh tơngkah wơl bơta kơ\p kờ` ngan brồ guh bơh cau kơnòm să dê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 139

Kon pơ lei – tơ ‘ngla păng tơ drong tơm đơ\ng tơ drong tơm hơ to\k tơ iung te\h đak

Kon pơ lei – tơ ‘ngla păng tơ drong tơm đơ\ng tơ drong tơm hơ to\k tơ iung te\h đak

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 129

Loi tơngah kân ‘na hneăng ki mơnhông nếo dêi tơnêi têa

Loi tơngah kân ‘na hneăng ki mơnhông nếo dêi tơnêi têa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 134

T'RUIH T'NGAY 3 TẾT (14-2-2021)

T'RUIH T'NGAY 3 TẾT (14-2-2021)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 212

T’ruih t’ngay đâu âng zi nắc pa gơi tước đhanuôr hêê c’lâng xa nay “Tr’đương tr’lum coh t’ngay tết”.

Động đất liên tiếp tại Kon Tum

Động đất liên tiếp tại Kon Tum

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 307

VOV4.VN - Vào lúc 03 giờ 18 phút hôm nay (05/05), lại xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.6 tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Đây là trận động đất thứ 6 tại Kon Tum tính từ đấu tháng 5.

Tổng bí thư so Lê Khả Phiêu lơ\m jơ hngơ\m đon bôl buăl

Tổng bí thư so Lê Khả Phiêu lơ\m jơ hngơ\m đon bôl buăl

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 222

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 9-12-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 9-12-2020

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 187

Gru ru\p “Ling tơhan Wa Hồ” amăng bruă bôh thâo, adôh suang hăng pôr pơhing

Gru ru\p “Ling tơhan Wa Hồ” amăng bruă bôh thâo, adôh suang hăng pôr pơhing

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 130

Bơ\t bơtàu kơrnoat boh lam rơcăng sơndră lài nàng ờ gơtùi sa kuề sa kùa

 Bơ\t bơtàu kơrnoat boh lam rơcăng sơndră lài nàng ờ gơtùi sa kuề sa kùa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 170

Xây dựng cuộc sống buôn làng

Xây dựng cuộc sống buôn làng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 505

Tơmâng xo rơkong hnê tối dêi Kăn xiâm hnê ngăn Kuốc ho#i hneăng hdrối

Tơmâng xo rơkong hnê tối dêi Kăn xiâm hnê ngăn Kuốc ho#i hneăng hdrối

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 126

Du lịch homestay nơi vùng biên

Du lịch homestay nơi vùng biên

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 798

VOV4.VN – Đi tiên phong làm du lịch cộng đồng ở Y Tý, chàng trai người Hà Nhì- Ly Xá Xuy đang mở lối phát triển du lịch cộng đồng trên chính mảnh đất vùng biên này.

Pơrjum dờng Đảng bộ ală kấp là dơ\ pơrjum chính trị jrô ơnàng làm uă tàm làm gùt lơgar

Pơrjum dờng Đảng bộ ală kấp là dơ\ pơrjum chính trị jrô ơnàng làm uă tàm làm gùt lơgar

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 276

Hôp mơgêi hneăng hôp dêi khu tơru\m cheăng tơku\m po hneăng hôp rêm râ

Hôp mơgêi hneăng hôp dêi khu tơru\m cheăng tơku\m po hneăng hôp rêm râ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 150

Tâ phĭu rah xo Kăn Kuô̆k hô̆i 15: Seá ngăn nhên khât vâ rah xo mâu kăn Kuô̆k hô̆i ki tơxâng

Tâ phĭu rah xo Kăn Kuô̆k hô̆i 15: Seá ngăn nhên khât vâ rah xo mâu kăn Kuô̆k hô̆i ki tơxâng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 178

Xor xưv faz Baz hnuz 24-3-2021

Xor xưv faz Baz hnuz 24-3-2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 222

Jơnum min khua apăn bruă pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar bơkơtuai kơ bruă pơkrem prăk, pơgăn bruă prai prăk

Jơnum min khua apăn bruă pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar bơkơtuai kơ bruă pơkrem prăk, pơgăn bruă prai prăk

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 126

Thái Nguyên Xây dựng thương hiệu chè gắn với phát triển du lịch

Thái Nguyên Xây dựng thương hiệu chè gắn với phát triển du lịch

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 802

VOV4.VN - Xây dựng thương hiệu chè gắn với làm du lịch, nhiều gia đình ở Tân Cương và chủ các cơ sở chè cơ sở sản xuất chè đã xây dựng không gian thẩm trà và những điểm lưu trú, sẵn sàng đón tiếp du khách trải nghiệm ngay tại gia đình.

Ndis shuôk têz qơư hnuz xiêz 5/6/2021

Ndis shuôk têz qơư hnuz xiêz 5/6/2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 84

Nsum ti kơl prăk nkrem njrăng, n'gang nuh srê Covid-19

Nsum ti kơl prăk nkrem njrăng, n'gang nuh srê Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 111

Hlá mơ-éa chêh tơdroăng kal cho hlá mơ-éa ki apoăng, ‘măn rak ta troh ah ​​

Hlá mơ-éa chêh tơdroăng kal cho hlá mơ-éa ki apoăng, ‘măn rak ta troh ah ​​

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 158

Pơ jing trong jang tang găn vă ư\h kơ đei sa pơ j^p

Pơ jing trong jang tang găn vă ư\h kơ đei sa pơ j^p

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 162

Kuô̆k hô̆i hneăng 14 pêi cheăng klêi tŭm tơdroăng

Kuô̆k hô̆i hneăng 14 pêi cheăng klêi tŭm tơdroăng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 146

Chủ tịch nước biểu dương nhiều nhà báo nỗ lực trong phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch nước biểu dương nhiều nhà báo nỗ lực trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 469

VOV4.VN - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng đến toàn thể các thế hệ những người làm báo cả nước.

Ling tơngklàs tiah đah Jum dà lơgar Việt Nam tàm jơnau kah yau tam lơh tơngklàs jơi bơtiàn

Ling tơngklàs tiah đah Jum dà lơgar Việt Nam tàm jơnau kah yau tam lơh tơngklàs jơi bơtiàn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 148

Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 13.5.2021

Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 13.5.2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 174

Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang

Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 260

VOV4.VN - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết, bên cạnh việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, theo quy định của Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, lực lượng Cảnh sát giao thông có thẩm quyền xử phạt vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 20/2/2021

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 20/2/2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 132

Ƀai hŏk iŏk đei đơ̆ng ‘măng pôk rơ̆ih: Tơ drong vang lăp đon păng hơ năp jang đơ̆ng 70 triệu bơ ngai tăh hla

Ƀai hŏk iŏk đei đơ̆ng ‘măng pôk rơ̆ih: Tơ drong vang lăp đon păng hơ năp jang đơ̆ng 70 triệu bơ ngai tăh hla

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 86

Ia Ƀlung rim bơyan pơdơi prong ăt lĕ tơlơi lăp kiăng đing nao

Ia Ƀlung rim bơyan pơdơi prong ăt lĕ tơlơi lăp kiăng đing nao

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 127

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 5/6/2021

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 5/6/2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 97

Hneăng hôp tâi tâng roh má pái dêi Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa

Hneăng hôp tâi tâng roh má pái dêi Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 143

Mơ-eăm châ 18% mâu kăn Kuô̆k hô̆i cho kuăn ngo

Mơ-eăm châ 18% mâu kăn Kuô̆k hô̆i cho kuăn ngo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 134

Đài P’rá Việt Nam pa đhêy pa xưl đhị trạm pa xưl Tây Giang lâng Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đoọng âng đơơng k’bhuh máy pa xưl chô ooy trạm pa xưl Đỉnh Quế

Đài P’rá Việt Nam pa đhêy pa xưl đhị trạm pa xưl Tây Giang lâng Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đoọng âng đơơng k’bhuh máy pa xưl chô ooy trạm pa xưl Đỉnh Quế

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 593

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 15-3-2021

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 15-3-2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 251

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 12-7-2021

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 12-7-2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 154

Mơnhông ivá cheăng ki tơrŭm tâi tâng hdroâng mơngế tung hbrâ tơplâ mơdât pơreăng

Mơnhông ivá cheăng ki tơrŭm tâi tâng hdroâng mơngế tung hbrâ tơplâ mơdât pơreăng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 93

Nău tă ơm gĭt rhuăt luh bah rơh bầu cử: Nău tâm ban nuih n'hâm n'hanh dơn kan bah 70 rkeh cử tri

Nău tă ơm gĭt rhuăt luh bah rơh bầu cử: Nău tâm ban nuih n'hâm n'hanh dơn kan bah 70 rkeh cử tri

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 137

Tâ ph^u rah xo Kăn kuo#k ho#i hneăng 15: Tiô pơkâ, rơkê tơ-[rê mâu kăn Kuo#k ho#i cho xiâm

Tâ ph^u rah xo Kăn kuo#k ho#i hneăng 15: Tiô pơkâ, rơkê tơ-[rê mâu kăn Kuo#k ho#i cho xiâm

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 125

Pa luih trạm phát sóng FM căh vêy ngai ăt pa bhrợ đhị da ding Quế, tỉnh Quảng Nam

Pa luih trạm phát sóng FM căh vêy ngai ăt pa bhrợ đhị da ding Quế, tỉnh Quảng Nam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 169

Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 12 căm bườn 7 pì 2021

Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 12 căm bườn 7 pì 2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 131

Ƀai mơhriâm ki hlo nhên a hneăng tâ phĭu: Môi hiâm mơno ƀă pôu râng hnoăng cheăng dêi 70 ngế kuăn pơlê

Ƀai mơhriâm ki hlo nhên a hneăng tâ phĭu: Môi hiâm mơno ƀă pôu râng hnoăng cheăng dêi 70 ngế kuăn pơlê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 175

Klâk têa rêm rôh troh rơnó pơtê hriâm cho tơdroăng athế mơdât

Klâk têa rêm rôh troh rơnó pơtê hriâm cho tơdroăng athế mơdât

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 92

Vang tơ gŭm Anih mong jên tang găn jĭ Covid-19

Vang tơ gŭm Anih mong jên tang găn jĭ Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 79

Cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn trở lại hoạt động bình thường từ ngày 18/08/2021

Cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn trở lại hoạt động bình thường từ ngày 18/08/2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 208

VOV4.VN - Thông tin từ tỉnh Lạng Sơn cho biết, hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn (phía Trung Quốc là Pò Chài, Quảng Tây) sẽ trở lại bình thường kể từ ngày 18/8/2021.

Kỳ họp thứ Nhất, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ Nhất, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 266

VOV4.VN - Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20/7 tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp lần này có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa 15 khi sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước và quyết định các kế hoạch kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, để triển khai thực hiện trong cả 5 năm tới.

Indonesia - mô hình khởi nghiệp bảo vệ môi trường

Indonesia - mô hình khởi nghiệp bảo vệ môi trường

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 554

VOV4.VN - Mô hình kinh doanh mang sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng của một công ty khởi nghiệp ở In-đô-nê-si-a, không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Veăng ‘no ivá mơno kum Khu xiâm râng liăn hbrâ, tơplâ, mơdât COVID-19

Veăng ‘no ivá mơno kum Khu xiâm râng liăn hbrâ, tơplâ, mơdât COVID-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 89

Liên kết vùng để tăng cường tiêu thụ lúa gạo

Liên kết vùng để tăng cường tiêu thụ lúa gạo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 322

VOV4.VN - Tại cuộc họp trực tuyến với Tổ công tác đặc biệt phía Nam và đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra chiều ngày 17/8 tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng, phải linh hoạt tháo gỡ khó khăn về lưu thông giữa các địa phương trong sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi cung ứng.

Kring vế vâi hdrêng ôh tá tro tơdjâk tơdroăng ki ‘mêi tung măng internet - Cho hnoăng cheăng pêi dêi ngế ki lâi?

Kring vế vâi hdrêng ôh tá tro tơdjâk tơdroăng ki ‘mêi tung măng internet - Cho hnoăng cheăng pêi dêi ngế ki lâi?

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 117

Hâk tơngăm châ tơ-ƀrê hneăng tâ phĭu rah xo kăn Kuô̆k hô̆i ƀă Hô̆i đong rêm râ

Hâk tơngăm châ tơ-ƀrê hneăng tâ phĭu rah xo kăn Kuô̆k hô̆i ƀă Hô̆i đong rêm râ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 119

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 10.5.2021

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 10.5.2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 209

Vai trò các vị “À Cha” trong đời sống của đồng bào Khmer

Vai trò các vị “À Cha” trong đời sống của đồng bào Khmer

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 647

VOV4.VN - Nghi lễ nào của đồng bào Khmer cũng cần có một “À Cha”. À Cha là người hướng dẫn dồng bào hành lễ đúng trình tự.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY - NÙNG (Vằn xo 5 bươn 10 pi 2021)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY - NÙNG (Vằn xo 5 bươn 10 pi 2021)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 403

Chương trình khay heng tiểng Tày – Nùng cúa Đài Cằm phuối Việt Nam vằn xo 5 bươn 10, mì bại phấn lăng nẩy: - Slảnh Lạng Sơn au tàng mạng khảu dủng sle tiểm ngòi tảng làn fiểc bấu páo chăn, hết chá chỉa mả sle khảm quá bại cạm tiểm ngòi, tảng làn pỉnh lả, lẩp slì chắc đảy bại cần ngở pền pỉnh vạ tảng làn pỉnh lả đảy đây. - Chang phấn“Pằng dạu cúa cần hết nà rẩy”, tuần nẩy phuối mừa bại dưởng liệng mò vài công bẻo. -Xày xáu fấn tin mừa hết kin – slinh slổng dú lai tỉ chang nặm mường, chương trình tó mì bại tàng sli, lượn phác thâng pỉ noọng tỉnh Đài.

Mâu thái pơkeăng – ƀok thái pơkeăng kơvâ mô đô̆i to prôk troăng veăng kum pơlât a kơpong ai pơreăng

Mâu thái pơkeăng – ƀok thái pơkeăng kơvâ mô đô̆i to prôk troăng veăng kum pơlât a kơpong ai pơreăng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 96

Bộ Nông nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu cung ứng tiêu thụ nông sản phía Bắc

Bộ Nông nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu cung ứng tiêu thụ nông sản phía Bắc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 306

VOV4.VN - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tiêu thụ, sản xuất tại các địa phương đang có nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ, có thể làm đứt gãy những chuỗi sản xuất nông sản. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng hệ thống điều hành cơ sở dữ liệu cung cầu nông sản khu vực phía Bắc, cập nhật dữ liệu sản xuất, cung, cầu, điểm bán toàn miền Bắc.

Ngui niam bơta pràn tam klăc dờng jơh gùt jơi bơtiàn tàm broă lơh rơcăng sơndră kòp

Ngui niam bơta pràn tam klăc dờng jơh gùt jơi bơtiàn tàm broă lơh rơcăng sơndră kòp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 85

Đề xuất hỗ trợ hơn 130.000 tấn gạo cứu đói cho hơn 8,6 triệu người dân

Đề xuất hỗ trợ hơn 130.000 tấn gạo cứu đói cho hơn 8,6 triệu người dân

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 270

VOV4.VN - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 2726, gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Khua dêh čar: Jak iâu mơnuih ƀon sang thâo pơmin yua tơlơi suaih pral kơ abih bang hăng yua kơ tơlơi đĭ kyar mơng lŏn ia

Khua dêh čar: Jak iâu mơnuih ƀon sang thâo pơmin yua tơlơi suaih pral kơ abih bang hăng yua kơ tơlơi đĭ kyar mơng lŏn ia

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 96

“Gùng ai lòt phan lơh geh bơh sươn sre in”: pal tă bơsong ală bơta kal ke bơh đah ƀòn lơgar

“Gùng ai lòt phan lơh geh bơh sươn sre in”: pal tă bơsong ală bơta kal ke bơh đah ƀòn lơgar

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 107

Đại biểu Quốc hội làm thế nào để dân mến, dân thương?

Đại biểu Quốc hội làm thế nào để dân mến, dân thương?

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 332

VOV.VN - Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV hôm nay (20/7) khai mạc có rất nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với cả nhiệm kỳ. Đó là những đòi hỏi, yêu cầu mới, với những nhiệm vụ cao hơn cho mục tiêu phát triển đất nước không chỉ 5 năm, 10 năm mà còn hướng tới năm 2045 đưa Việt Nam thành nước phát triển thu nhập cao.

Ală y, bác sỹ ling klàng lòt gùng dong kờl tàm tiah kòp

Ală y, bác sỹ ling klàng lòt gùng dong kờl tàm tiah kòp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 99

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa krếo thế kuăn pơlê hbrâ rơnáu rak vế ivá tơná, xua vâ mơnhông mơdêk tơnêi têa

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa krếo thế kuăn pơlê hbrâ rơnáu rak vế ivá tơná, xua vâ mơnhông mơdêk tơnêi têa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 116

‘’Troăng pơto tơ’lêi hlâu tơmeăm chiâk deăng’’ kal tah lôi mâu tơdroăng ki tơvâ ing mâu kong pơlê

‘’Troăng pơto tơ’lêi hlâu tơmeăm chiâk deăng’’ kal tah lôi mâu tơdroăng ki tơvâ ing mâu kong pơlê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 125

Thủ tướng Chính phủ Quyết định xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố

Thủ tướng Chính phủ Quyết định xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 362

VOV4.VN - Sáng ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1415 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

“Jơlan klă ba hyu gơnam tam”: kiăng hmâo jơlan pơtlaih mơng plơi pla

“Jơlan klă ba hyu gơnam tam”: kiăng hmâo jơlan pơtlaih mơng plơi pla

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 95

Tơrŭm tơdroăng pâ nhuô̆m, tơdjuôm ivá tơkâ luâ pơreăng kân

Tơrŭm tơdroăng pâ nhuô̆m, tơdjuôm ivá tơkâ luâ pơreăng kân

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 81

Mpồl ling klàng lơh ngan dong kờl ƀòn dờng Hồ Chí Minh rcang sơndră kòp

Mpồl ling klàng lơh ngan dong kờl ƀòn dờng Hồ Chí Minh rcang sơndră kòp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 126

VOV trao quà ủng hộ Thanh Hoá phòng chống dịch Covid-19

VOV trao quà ủng hộ Thanh Hoá phòng chống dịch Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 395

VOV4.VN - Sáng nay, đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các nhà tài trợ đã trao 500kg gạo và hơn 7.400 sản phẩm nước giải khát thương hiệu JOY hỗ trợ nhân dân và các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá.

Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 10 căm bườn 5 pì 2021

Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 10 căm bườn 5 pì 2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 238

Chủ động phương án ứng phó dịch Covid-19 phục vụ bầu cử

Chủ động phương án ứng phó dịch Covid-19 phục vụ bầu cử

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 269

VOV4.VN - Chiều tối ngày 16/5, Bộ Y tế điện UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức rà soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa phương; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử.

Chinh phục "sống lưng khủng long" mùa lau trắng

Chinh phục

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 14037

VOV4.VN - Bình Liêu nằm cách thành phố Hạ Long, Quảng Ninh khoảng 100km. Nơi đây có khá nhiều cột mốc nổi tiếng nằm rải rác trên cung đường tuần tra biên giới, là điểm đến thiêng liêng cho bất cứ ai muốn chinh phục. Đặc biệt, hành trình chinh phục cột mốc 1305 phải băng qua con đường giữa các đỉnh núi được dân phượt gọi là “sống lưng khủng long”.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz 13.5.201

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz 13.5.201

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 94

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác tại Mozambique

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác tại Mozambique

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 598

VOV4.VN - Ngày 18/5, tại Đại lộ mang tên Bác ở thủ đô Maputo của Mozambique, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trong Cộng đồng người Việt ở sở tại đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2021).

Ngế tê mơdró mơ-eăm tơkâ hluâ pơreăng kân

Ngế tê mơdró mơ-eăm tơkâ hluâ pơreăng kân

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 44

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 362

VOV4.VN - Sáng 20-7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội , thủ đô Hà Nội.

Châu Phi sẽ bắt đầu nhận 400 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

Châu Phi sẽ bắt đầu nhận 400 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 556

VOV4.VN - Châu Phi sẽ bắt đầu nhận lô 400 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 Johnson & Johnson đầu tiên vào tuần tới.

Ki tơ-ƀrê rôh hôp má môi, Kuô̆k hô̆i hneăng 15 cho rôh pơxiâm apoăng ăm hneăng ki nếo

Ki tơ-ƀrê rôh hôp má môi, Kuô̆k hô̆i hneăng 15 cho rôh pơxiâm apoăng ăm hneăng ki nếo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 99

“Trong hiôk ăn tơmam drăm chŏh jang sa”: kăl hơmet pơ ‘lơ̆ng tang găn đơ̆ng păh khŭl kơdră chĕp pơgơ̆r tơring

“Trong hiôk ăn tơmam drăm chŏh jang sa”: kăl hơmet pơ ‘lơ̆ng tang găn đơ̆ng păh khŭl kơdră chĕp pơgơ̆r tơring

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 118

Hơnăm hriâm nếo: Tơkôm “Pơla dế ôh tá ai pơreăng” ​vâ kơjo ăm hok tro lâm 1

Hơnăm hriâm nếo: Tơkôm “Pơla dế ôh tá ai pơreăng” ​vâ kơjo ăm hok tro lâm 1

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 56

“Lá chắn thép” ngăn chặn dịch Covid-19 trên vùng biển Tây Nam

“Lá chắn thép” ngăn chặn dịch Covid-19 trên vùng biển Tây Nam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 331

VOV4.VN - Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã không quản khó khăn, kiên trì bám biển thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

Kuăn pơlê tơmâng khât tơdroăng pơkâ kum mâu kuăn pơlê ki trâm xơpá xua pơreăng kân COVID-19

Kuăn pơlê tơmâng khât tơdroăng pơkâ kum mâu kuăn pơlê ki trâm xơpá xua pơreăng kân COVID-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 111

Khu lêng kơhnâ tŏng kum Pơlê kong kân Hồ Chí Minh hbrâ mơdât pơreăng

Khu lêng kơhnâ tŏng kum Pơlê kong kân Hồ Chí Minh hbrâ mơdât pơreăng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 123

Kỹ thuật ướp xác cổ đại 7000 năm của Chile được đưa vào danh sách Di sản Thế giới

Kỹ thuật ướp xác cổ đại 7000 năm của Chile được đưa vào danh sách Di sản Thế giới

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 639

VOV4.VN - Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất trên thế giới thuộc về nền văn hóa Chinchorro của Chile vừa được bổ sung thêm vào Danh sách Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO).

Thế giới vượt 200 triệu ca mắc Covid-19 – WHO “ra sức” kêu gọi công bằng vaccine

Thế giới vượt 200 triệu ca mắc Covid-19 – WHO “ra sức” kêu gọi công bằng vaccine

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 638

VOV4.VN - Thế giới vừa vượt mốc 200 triệu ca mắc Covid-19 và sẽ còn tiếp tục gia tăng. “Đại dịch chưa thể kết thúc” – Đó là tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi cơ quan này quan ngại việc phân phối vaccine không công bằng giữa các nước, cũng là tuyên bố của Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khi nhiều người dân “nhất quyết” không đi tiêm chủng.

Vâ troh Hneăng hôp kân 13: Mơjiâng luât hbrâ mơdât vâ pôi tá ai ngế kâ kơluâ

Vâ troh Hneăng hôp kân 13: Mơjiâng luât hbrâ mơdât vâ pôi tá ai ngế kâ kơluâ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 203

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 12-4-2021

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 12-4-2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 129

Kal thế ai tơdroăng pêi pro kơdroh xơpá ƀă tơniăn ton tung rêh ối pơlê pơla

Kal thế ai tơdroăng pêi pro kơdroh xơpá ƀă tơniăn ton tung rêh ối pơlê pơla

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 146

Quân dân biên giới chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19

Quân dân biên giới chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 212

VOV4.VN - Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 chưa ai khẳng định được sẽ kết thúc vào thời gian nào, điều này cũng đồng nghĩa với việc trên các tuyến biên giới, lực lượng BĐBP vẫn đang phải ngày đêm “ăn lán, ngủ rừng” để kiên quyết ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 24/11/2021)

Kring vế ƀă hbrâ mơdât ‘mêi tuăn ngôa ăm vâi hdrêng tung mâu kơpong klâ krê

Kring vế ƀă hbrâ mơdât ‘mêi tuăn ngôa ăm vâi hdrêng tung mâu kơpong klâ krê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 75

PHIÊN CHỢ VÙNG CAO

PHIÊN CHỢ VÙNG CAO

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 103

Khánh thành Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hà Nội

Khánh thành Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hà Nội

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 322

VOV4.VN - Chiều 31/8, Bộ Y tế tổ chức khánh thành Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 với quy mô 500 giường tại quận Hoàng Mai, Hà Nội (trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội).

Anih radiô nơ̆r pơ ma Việt Nam pơ gơ̆r lêh ăn bơ ngai năm jang tơ gŭm tơ̆ dôm dêh char pơ găh Pơ băh

Anih radiô nơ̆r pơ ma Việt Nam pơ gơ̆r lêh ăn bơ ngai năm jang tơ gŭm tơ̆ dôm dêh char pơ găh Pơ băh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 59

Bài chòi Quảng Nam:VỀ ĐÂY VỚI PHỐ TÌNH THÂM

Bài chòi Quảng Nam:VỀ ĐÂY VỚI PHỐ TÌNH THÂM

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 298

Nam bơsram pa: Ngui niam “tŭ jiơ niam” nàng ai lài kơnòm bơsram ơdŭ 1 in

Nam bơsram pa: Ngui niam “tŭ jiơ niam” nàng ai lài kơnòm bơsram ơdŭ 1 in

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 68

Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 3 căm bườn 9 pì 2021

Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 3 căm bườn 9 pì 2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 161

Hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 la thế rak tơniăn ăm tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê

Hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 la thế rak tơniăn ăm tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 103

Sơnăm hŏk ‘nao: Pơgĕnh “khei ‘năr sơđơ̆ng” vă pơ ‘nhŏ ăn hŏk tro lăm 1

Sơnăm hŏk ‘nao: Pơgĕnh “khei ‘năr sơđơ̆ng” vă pơ ‘nhŏ ăn hŏk tro lăm 1

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 94

Mâu tíu ki tơ-ƀrê pơtối rak vế ing tơdroăng mơ-eăm cheăng kâ 8 khế hdrối kố nah

Mâu tíu ki tơ-ƀrê pơtối rak vế ing tơdroăng mơ-eăm cheăng kâ 8 khế hdrối kố nah

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 118

Rơ’jíu Việt Nam tơkŭm po Leh lo lăm pleăng hnoăng cheăng a mâu kong pơlê peăng Hdroh tơnêi têa

Rơ’jíu Việt Nam tơkŭm po Leh lo lăm pleăng hnoăng cheăng a mâu kong pơlê peăng Hdroh tơnêi têa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 132

Pơtlaih anô̆ hruă pơkă kual kiăng bơwih ƀong kual guai lŏn ia ngă tui anô̆ gal

Pơtlaih anô̆ hruă pơkă kual kiăng bơwih ƀong kual guai lŏn ia ngă tui anô̆ gal

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 115

Lữ đoàn 170 Tiah 1 Ling dà lềng lơh jat niam bơhiàn yau

Lữ đoàn 170 Tiah 1 Ling dà lềng lơh jat niam bơhiàn yau

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 93

Yêu thương lan tỏa - “vaccine tinh thần” giúp người dân thế giới vượt qua đại dịch

Yêu thương lan tỏa - “vaccine tinh thần” giúp người dân thế giới vượt qua đại dịch

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 330

VOV4.VN - Phong tỏa, giãn cách hay cách ly dường như đã trở nên quá quen thuộc với người dân thế giới kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện hơn 1 năm qua. COVID-19 đã tạo ra một vách kính vô hình ngăn cách mỗi người, song lại cho chúng ta thấy trân quý những điều tưởng chừng đơn giản, là được xích lại đủ gần, để sẻ chia và an ủi, tạo ra nguồn sức mạnh quý giá giúp con người vượt qua khủng hoảng.

Pa têêt dài lâh mơ n’năng sóng: P’rá Việt Nam lâng cr’noọ xa nay lânvg cr’noọ cr’niêng t’mêê

Pa têêt dài lâh mơ n’năng sóng: P’rá Việt Nam lâng cr’noọ xa nay lânvg cr’noọ cr’niêng t’mêê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 247

Đhalum bêl haanh deh 76 c’moo T’ngay bhrợ t’vaih Đài P’rá Việt Nam, Đài Phát sóng Nam Trung bộ âng Đài P’rá Việt Nam năc phát sóng đoọng ha pazêng tỉnh coh toor biển Nam Trung bộ lâng zr’lụ biển Đông. P’rá Việt Nam năc pr’zơc lươt đh’rưah lâng đhanuôr ta bơơn a chông axiu lâng apêê pa bhrợ coh biển, ting zư nhâm mâng chủ quyền biển đảo chr’năp ga măc âng k’tiêc k’ruung coh làn sóng phát thanh. Bh’rợ bhrợ têng Đài phát sóng zr’lụ Nam Trung bộ năc dợ bhrợ teneg liêm choom xa nay bh’rợ ga măc chr’năp pa dưr nhâm mâng kinh tế biển Việt nam tươc c’moo 2030, cr’noọ bh’rợ tươc c’moo 2045. PV Kim Thanh ta moóh t’cooh Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài P’rá Việt Nam ooy xa nay n’nâu:

Đài Tiếng nói Việt Nam - 76 năm đồng hành cùng dân tộc

Đài Tiếng nói Việt Nam - 76 năm đồng hành cùng dân tộc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 235

VOV4.VN - Tự hào về truyền thống vẻ vang 76 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam xác định nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay là phải xây dựng một tập thể vững mạnh, toàn diện, đoàn kết xây dựng một cơ quan báo chí lớn mạnh, ngày càng có vị trí trong lòng công chúng trong nước và quốc tế - Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ.

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Châu Phi: Tăng cường kết nối, cùng phát triển bền vững

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Châu Phi: Tăng cường kết nối, cùng phát triển bền vững

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 40

VOV4.VN - Ngày 9/9, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Châu Phi: Tăng cường kết nối, Cùng phát triển bền vững” nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và các quốc gia châu Phi.

Nông dân Lào Cai nuôi gà bằng... nhạc

Nông dân Lào Cai nuôi gà bằng... nhạc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 448

VOV4.VN - Lắp đặt hệ thống loa nghe nhạc vào khu chăn nuôi để chăm sóc gà, thay đổi giống lúa và hoa màu mới để canh tác, nuôi cá lồng bè... là cách làm của nhiều hộ gia đình nông dân ở Lào Cai.

Hơmet pơ ‘lơ̆ng trong pơ prŏ jang vă mŭk drăm tơring sơlam tĕh đak atŏk tơ iung

Hơmet pơ ‘lơ̆ng trong pơ prŏ jang vă mŭk drăm tơring sơlam tĕh đak atŏk tơ iung

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 110

Tah tơdroăng ki pá tung pơkâ mơnhông cheăng kâ kơpong tơkăng kong pơtối mơnhông tơ-brê tơmeăm khoăng ai hlâu

Tah tơdroăng ki pá tung pơkâ mơnhông cheăng kâ kơpong tơkăng kong pơtối mơnhông tơ-brê tơmeăm khoăng ai hlâu

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 113

Hơnăm hriâm nếo 2021 -2022: Hên hĭn tơdroăng ki tô tuăn xua COVID

Hơnăm hriâm nếo 2021 -2022: Hên hĭn tơdroăng ki tô tuăn xua COVID

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 82

Tă bơsong bơta gơkòl rơndăp ù tiah nàng lơh sa tiah nhàr lơgar ngui niam bơta pràn

Tă bơsong bơta gơkòl rơndăp ù tiah nàng lơh sa tiah nhàr lơgar ngui niam bơta pràn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 119

Hà Giang: Tăng cường phòng chống dịch trong trường học

Hà Giang: Tăng cường phòng chống dịch trong trường học

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 312

VOV4.VN - Hà Giang là một trong số ít các tỉnh học sinh được đến trường, không phải học trực tuyến, tuy nhiên các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 được nhà trường và các em học sinh thực hiện nghiêm túc.

Hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em là con của sản phụ nhiễm Covid-19

Hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em là con của sản phụ nhiễm Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 42

VOV4.VN - Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 ở nước ta đã và đang tác động nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sức khoẻ người dân, trong đó có trẻ em và phụ nữ đang mang thai.

Lưh đoân 170 kơpong 1 Lêng têa kơxĭ mơnhông pêi cheăng tiô khôi vâi krâ nah

Lưh đoân 170 kơpong 1 Lêng têa kơxĭ mơnhông pêi cheăng tiô khôi vâi krâ nah

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 61

Pơhrua nao dong 5100 klai prăk kơ bruă pơgang, pơgăn klin: Kơnuk kơna pơsit “Tơlơi suaih pral mơnuih ƀôn sang đing nao hlâo”

Pơhrua nao dong 5100 klai prăk kơ bruă pơgang, pơgăn klin: Kơnuk kơna pơsit “Tơlơi suaih pral mơnuih ƀôn sang đing nao hlâo”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 113

Vi ƀan Pơkuâ Kuô̆k hô̆i pơkâ mâu tơdroăng pêi pro tơdrêng tung hbrâ, mơdât pơreăng COVID-19

Vi ƀan Pơkuâ Kuô̆k hô̆i pơkâ mâu tơdroăng pêi pro tơdrêng tung hbrâ, mơdât pơreăng COVID-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 111

Tơdroăng pơkâ Kuo#k ho#i cho xiâm ki vâ Chin phuh xúa mâu pơkâ pêi tơdrêng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19

Tơdroăng pơkâ Kuo#k ho#i cho xiâm ki vâ Chin phuh xúa mâu pơkâ pêi tơdrêng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 61

Bơtơl 5 rbô 100 tơmàn đong ai broă lơh rơcăng sơndră kòp in: Chính phủ đơs nền “pràn kơldang să jan in là broă lơh lài khà dùl”

Bơtơl 5 rbô 100 tơmàn đong ai broă lơh rơcăng sơndră kòp in: Chính phủ đơs nền “pràn kơldang să jan in là broă lơh lài khà dùl”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 106

Kum tơ’nôm 5.100 rơtal liăn ăm hbrâ, tơplâ, mơdât pơreăng: Chin phuh mơnhên ‘’ivá kuăn pơlê cho kơjo kum ahdrối’’

Kum tơ’nôm 5.100 rơtal liăn ăm hbrâ, tơplâ, mơdât pơreăng: Chin phuh mơnhên ‘’ivá kuăn pơlê cho kơjo kum ahdrối’’

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 115

Hnê hriâm râ má môi athế hbrâ rơnáu [ă pơreăng kân COVID-19

Hnê hriâm râ má môi athế hbrâ rơnáu [ă pơreăng kân COVID-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 66

Tơ mơ̆t dơ̆ng 5100 ti hlak jên ăn tơ drong jang tang găn jĭ: Khŭl kơ dră teh đak sơ kơ̆t hơ dăh “ jơ hngơ̆m pran kon pơ lei ‘noh kăl hloh”

Tơ mơ̆t dơ̆ng 5100 ti hlak jên ăn tơ drong jang tang găn jĭ: Khŭl kơ dră teh đak sơ kơ̆t hơ dăh “ jơ hngơ̆m pran kon pơ lei ‘noh kăl hloh”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 117

Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 13 căm bườn 8 pì 2021

Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 13 căm bườn 8 pì 2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 127

Bơto bơtê kấp dùl pal rơcăng lài tam dră wơl mờ kòp dờng Covid-19

Bơto bơtê kấp dùl pal rơcăng lài tam dră wơl mờ kòp dờng Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 94

Glông jơlan nao pơ̆ Trường Sa: Ƀơi ƀat tô pơgiăng bơyan bơnga

Glông jơlan nao pơ̆ Trường Sa: Ƀơi ƀat tô pơgiăng bơyan bơnga

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 83

Thun hrăm phrâo 2021-2022: Lu tơlơi bơngŏt yua klin Covid-19

Thun hrăm phrâo 2021-2022: Lu tơlơi bơngŏt yua klin Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 96

Ntop 5100 rmen prăk an nău kan njrăng, n'gang nuh srê: Chính phủ lah rjăp “n'hâm suan ƀon lan lah an dâk lor bôk năp”

Ntop 5100 rmen prăk an nău kan njrăng, n'gang nuh srê: Chính phủ lah rjăp “n'hâm suan ƀon lan lah an dâk lor bôk năp”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 112

Jơnum min khua apăn bruă pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar pơsit hơdôm bruă ječ ameč amăng tơlơi pơgang klin Covid-19

Jơnum min khua apăn bruă pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar pơsit hơdôm bruă ječ ameč amăng tơlơi pơgang klin Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 95

Mâu kong pơlê thế tơbleăng pro hlối troăng kơxái phôn krếo tơdrêng, mâu khu ngăn pơkeăng lăm troh tơrêm kơpong kuăn pơlê

Mâu kong pơlê thế tơbleăng pro hlối troăng kơxái phôn krếo tơdrêng, mâu khu ngăn pơkeăng lăm troh tơrêm kơpong kuăn pơlê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 125

Cấp phát gạo cho người dân các tỉnh gặp khó khăn do dịch Covid-19

Cấp phát gạo cho người dân các tỉnh gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 199

VOV4.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 1409 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tổng số gạo được cấp là hơn 4.117 tấn.

Đài P’rá Việt Nam pa luih Trung tâm Phát sóng k’tiếc k’ruung Chiêu Lầu Thi

Đài P’rá Việt Nam pa luih Trung tâm Phát sóng k’tiếc k’ruung Chiêu Lầu Thi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 179

Xa nay bh’rợ pa xiêr đharựt 2021- 2025: Bhrợ t’vaih bh’rợ bhrợ cha đoọng pa xiêr râu ta bhúch k’van đharựt

Xa nay bh’rợ pa xiêr đharựt 2021- 2025: Bhrợ t’vaih bh’rợ bhrợ cha đoọng pa xiêr râu ta bhúch k’van đharựt

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 259

Uỷ ban pazêng râu xa nay bh’rợ xã hội âng Quốc hội t’mêê bhrợ têng bh’rợ ch’mêệt lêy, prá xay ooy xa nay cr’noọ âng k’tiêc k’ruung pa xiêr đharựt nhâm mâng lâng râu liêm crêê coh xã hội cr’chăl c’moo 2021- 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, akaok mBan tacei pato pakat negar pacang caga jit COVID-19 dang akaok nyaom biai online haong 63 tỉnh, ban piah ginum biai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, akaok mBan tacei pato pakat negar pacang caga jit COVID-19 dang akaok nyaom biai online haong 63 tỉnh, ban piah ginum biai.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 77

Thủ tướng ndom lac dom jalan pacang caga jit brei hu ngak yau tacei pato; pacang jit ruak njaom tame, pambak tabiak, abih di nyu lac di dom labik hu rilo labik ngak kong, dom ban praong, pasang iek veik jalan tacei pato, peih ngak dom bruk pacang caga jit

Cau lơh sa kă bro lơh ngan sơrlèt gan kòp dờng

Cau lơh sa kă bro lơh ngan sơrlèt gan kòp dờng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 73

Mưa lớn gia tăng nguy cơ sạt lở ở miền núi

Mưa lớn gia tăng nguy cơ sạt lở ở miền núi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 235

VOV4.VN - Các địa phương đặc biệt đề phòng những đợt mưa lớn tiếp theo và nguy cơ cao về sạt lở ở khu vực miền núi và các tuyến giao thông chính - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp.

Pơtô hrăm gưl sa khŏm prăp lui hlâo bruă pơgang klin Covid-19

Pơtô hrăm gưl sa khŏm prăp lui hlâo bruă pơgang klin Covid-19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 70

Tuyên Quang: Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

Tuyên Quang: Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 341

VOV4.VN - Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng 70 triệu cây xanh và trở thành một địa phương điển hình về phát triển lâm nghiệp bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân.

Quảng Bình bhrợ têng bấc bh’rợ hơnh deh 110 t’ngay n’niên âng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quảng Bình bhrợ têng bấc bh’rợ hơnh deh 110 t’ngay n’niên âng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 75

Mdah dŭm klei mmuin kdlưn hĭn mơ̆ng klei bi lông “Mmuiñ bĕ Việt Nam”

Mdah dŭm klei mmuin kdlưn hĭn mơ̆ng klei bi lông “Mmuiñ bĕ Việt Nam”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 136

Rak mâu khôi túa lĕm tro tung mâu hâi Têt lo hơnăm nếo

Rak mâu khôi túa lĕm tro tung mâu hâi Têt lo hơnăm nếo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 63

Kơxô̆ liăn tŏng kum 26 rơpâu rơtal liăn hôm châ xo môi tiah púi vâ há?

Kơxô̆ liăn tŏng kum 26 rơpâu rơtal liăn hôm châ xo môi tiah púi vâ há?

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 86

VOV Công diễn và Trao giải cuộc thi “Hát lên Việt Nam”

VOV Công diễn và Trao giải cuộc thi “Hát lên Việt Nam”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 146

VOV4.VN – 17-18/12 sẽ là 2 đêm Công diễn và Trao giải cuộc thi "Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam" do VOV tổ chức.

Pơphun hrơi adôh hơdôm tơlơi adôh mơ-ak hloh amăng tal pơplông “Hát lên Việt Nam”

Pơphun hrơi adôh hơdôm tơlơi adôh mơ-ak hloh amăng tal pơplông “Hát lên Việt Nam”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 103

Các trường học vùng cao tăng cường phòng chống dịch Covid 19

Các trường học vùng cao tăng cường phòng chống dịch Covid 19

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 161

VOV4.VN - Dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch năm học mới tại nhiều địa phương trong cả nước. Ở Hà Giang, Điện Biên cùng 1 số tỉnh thành vùng cao khác, học sinh được đến trường, không phải học trực tuyến, tuy nhiên các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 được nhà trường thực hiện rất nghiêm túc. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 13/9/2021)

Lễ hội “Ngày của người chết” - nét văn hóa riêng có của người Mexico

Lễ hội “Ngày của người chết” - nét văn hóa riêng có của người Mexico

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 5487

VOV4.VN – Ngày 31/10, trong khi cả thế giới đang ngập tràn trong lễ hội Halloween thì người dân Mê-hi-cô (Mexico) cũng háo hức chuẩn bị cho một lễ hội lễ hội “rùng rợn” không kém của riêng mình - Lễ hội “Ngày của người chết”. Đây là một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất của người Mê-hi-cô. 0:00

Sự học nơi tận cùng biên cương tổ quốc

Sự học nơi tận cùng biên cương tổ quốc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 375

VOV4.VN - Các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Thanh Hoá với đôi chân trần bé nhỏ đang hàng ngày băng rừng lội suối đến trường “Tìm con chữ”. Còn những người thầy nơi miền biên viễn cũng đang hàng ngày vượt qua khó khăn, bám trường, bám bản, cùng các em viết nên câu chuyện cổ tích đầy cảm động về sự học ở huyện biên giới Mường Lát tỉnh Thanh Hoá.

Tuyên Quang: Doanh nghiệp càng sản xuất càng lỗ.

Tuyên Quang: Doanh nghiệp càng sản xuất càng lỗ.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 403

VOV4.VN - Từ đầu năm đến nay, tại Tuyên Quang, có 153 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Mặc dù đã được sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương, nhưng những doanh nghiệp có hàng xuất khẩu đang gặp rất nhiều khó khăn, càng sản xuất càng lỗ, do cước vận tải biển tăng quá cao.

Xuất cấp gần 740 tấn gạo cho tỉnh Bình Định hỗ trợ người dân bị hạn hán

Xuất cấp gần 740 tấn gạo cho tỉnh Bình Định hỗ trợ người dân bị hạn hán

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 32

VOV4.VN - Tỉnh Bình Định sẽ nhận 739,86 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân có đất lúa không sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 do hạn hán.

Bảo hiểm Y tế kơnòm bơsram, cau bơsram dờng là broă lơh kuơmàng tàm broă lơh jăt Bảo hiểm Y tế jơh gùt làng bol

Bảo hiểm Y tế kơnòm bơsram, cau bơsram dờng là broă lơh kuơmàng tàm broă lơh jăt Bảo hiểm Y tế jơh gùt làng bol

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 94

Krâ on tơhrik bâ a Trường Sa

Krâ on tơhrik bâ a Trường Sa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 26

Nhiều hộ Mông ở Thanh Hoá sập bẫy tiền ảo đa cấp

Nhiều hộ Mông ở Thanh Hoá sập bẫy tiền ảo đa cấp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 320

VOV4.VN - Trong khi vẫn còn rất vất vả để mưu sinh thì hàng chục hộ dân người H’Mông ở huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa lại không ngần ngại mang tiền triệu đi đầu tư vào tiền ảo, đa cấp.

Tơdroăng ki veăng ‘no kal khât dêi kơvâ ngăn pơkeăng tung tơdroăng rak ngăn khăm pơlât kuăn pơlê

Tơdroăng ki veăng ‘no kal khât dêi kơvâ ngăn pơkeăng tung tơdroăng rak ngăn khăm pơlât kuăn pơlê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 61

“Giao thông sạch” - Ngày chủ nhật không ô tô tại châu Âu

“Giao thông sạch” - Ngày chủ nhật không ô tô tại châu Âu

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 784

VOV4.VN - “Ngày Chủ nhật không ô tô”- xu hướng “Giao thông sạch” được nhiều quốc gia châu Âu hưởng ứng tích cực cuối tuần qua nhằm giảm tác động xấu đến môi trường.

Hră pơgang gah ia jrao kơ čơđai sang hră, ƀing hrăm gưl dlôngYak nao yôm phăn amăng ngă tui hră pơgang gah ia jrao abih bang mơnuih ƀôn sang

Hră pơgang gah ia jrao kơ čơđai sang hră, ƀing hrăm gưl dlôngYak nao yôm phăn amăng ngă tui hră pơgang gah ia jrao abih bang mơnuih ƀôn sang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 74

Hà Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống COVID-19 tới từng thôn bản

Hà Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống COVID-19 tới từng thôn bản

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 433

VOV4.VN - Việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số về phòng chống dịch đang được các cấp, các ngành ở Hà Giang đặc biệt quan tâm, trong đó có việc thay đổi thói quen trong tổ chức tiệc cưới, việc tang tại các thôn bản.

Hbrâ nhên mâu tơdroăng chêh pơtroh ăm rôh hôp má 2, Kuô̆k hô̆i hneăng 15

Hbrâ nhên mâu tơdroăng chêh pơtroh ăm rôh hôp má 2, Kuô̆k hô̆i hneăng 15

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 84

Ƀaoh hiêm khăm pơlât ăm hok tro, sinh viên: Thăm vâ kum tâi tâng kuăn pơlê châ veăng rôe ƀaoh hiêm khăm pơlât

Ƀaoh hiêm khăm pơlât ăm hok tro, sinh viên: Thăm vâ kum tâi tâng kuăn pơlê châ veăng rôe ƀaoh hiêm khăm pơlât

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 83

Lào Cai: Chr’hoong Bát Xát pa zay cha groong đhr’năng bơơn k’diic, pay k’điêl tơợ p’niên k’tứi

Lào Cai: Chr’hoong Bát Xát pa zay cha groong đhr’năng bơơn k’diic, pay k’điêl tơợ p’niên k’tứi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 93

Lalăm ahay, đhr’năng bơơn k’diic, pay k’điêl tơợ p’niên k’tứi lâng tr’pay lâng ma nuyh coh k’bhuh xoọng đhị apêê chr’val da ding ca coong, đhanuôr acoon coh dưr vaih bấc k’rơ đhị tỉnh Lào Cai. Đhr’năng nâu ting cr’đơơng tước vaih đhr’năng đha rựt đha răh zr’năh k’đhap, cr’ay cr’naanh lâng apêê đhr’năng lơơng coh pr’ặt tr’mông đhanuôr. Tu cơnh đêêc, bấc c’moo hay, tỉnh Lào Cai ơy vêy bấc c’rơ pa zay coh bh’rợ xay moon, t’pâh, t’bhlầng k’chụt lơi đhr’năng nâu.

17 đơn vị gr’họot moon ting zooi coh c’moo Du lịch k’tiếc k’ruung 2022

17 đơn vị gr’họot moon ting zooi coh c’moo Du lịch k’tiếc k’ruung 2022

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 47

Troăng prôk troh ƀă Trường Sa: Tung toăng tuk pơto Hơngui

Troăng prôk troh ƀă Trường Sa: Tung toăng tuk pơto Hơngui

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 91

Ha dum bhiệc bhan A Da Koonh lâng bh’rợ chợ da ding k’coong dal A Lưới

Ha dum bhiệc bhan A Da Koonh lâng bh’rợ chợ da ding k’coong dal A Lưới

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 152

Giao lưu chính luận nghệ thuật "Mãi mãi là sao sáng dẫn đường"

Giao lưu chính luận nghệ thuật

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 222

VOV.VN - Đây là chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức để chào mừng 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) (3/2/1930 – 3/2/2022).

Ntơm leo mprơ nau mprơ ueh ngăn bah nau tâm rlong “Nau mprơ Việt Nam”

Ntơm leo mprơ nau mprơ ueh ngăn bah nau tâm rlong “Nau mprơ Việt Nam”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 104

Pơgơ̆r jŏh hơri rim ƀai hơri hiôk hiŏh kơ ‘măng pơlong “Hơri bĕ Việt Nam"

Pơgơ̆r jŏh hơri rim ƀai hơri hiôk hiŏh kơ ‘măng pơlong “Hơri bĕ Việt Nam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 96

Ngă lơphet 110 thun hrơi tơkeng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngă lơphet 110 thun hrơi tơkeng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 38

ĐÔNG LUÔNG CÚA NẶM MƯỜNG PHONG NHA - KẺ BÀNG

ĐÔNG LUÔNG CÚA NẶM MƯỜNG PHONG NHA - KẺ BÀNG

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 331

Đông luông cúa nặm mường Phong Nha - Kẻ Bàng dú pạng Bắc khau pù Trường Sơn, dú slảnh Quảng Bình, đạ 2 pày đảy UNESCO chủn lẻ Mòn pèng quỷ cúa tằng tẩư fạ

Mơđah tơbleăng mâu tơdroăng hơdruê ki rơ-eăng má môi dêi roh tơ’noăng ‘’Hơdruê Việt Nam’’

Mơđah tơbleăng mâu tơdroăng hơdruê ki rơ-eăng má môi dêi roh tơ’noăng ‘’Hơdruê Việt Nam’’

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 104

Rơh kahgĭt 110 năm nar deh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 Rơh kahgĭt 110 năm nar deh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 35

Zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19: Ăt mamông crêê cơnh, liêm choom, zâl cha groong liêm choom pr’luh cr’ăy

Zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19: Ăt mamông crêê cơnh, liêm choom, zâl cha groong liêm choom pr’luh cr’ăy

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 125

G’luh pr’luh cr’ăy Covid-19 g’luh 4 dưr vaih k’rơ lâng biến thể Delta ơy bhrợ đhr’năng trơơi boọ âng pr’luh cr’ăy đơơh pa bhlâng t’piing lâng pazêng biến chủng n’lơơng coh l’lăm đêêc. Hân đhơ cơnh đêêc, mâng loom lâng cr’noọ xa nay: Xay moon c’rơ, pr’ăt tr’mông âng đhanuôr năc chr’năp pa bhlâng, lâng râu k’đhơợng xay âng Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy ơy vêy ta xăl c’lâng bh’rợ loon đơơh đoọng zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19.

Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản

Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 559

VOV4.VN - Với nhiều hoạt động ý nghĩa như, gói bánh chưng, khám chữa bệnh cho đồng bào, chúc Tết… chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã đem lại cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Thanh Hoá một không khí ấm áp khi Tết đến Xuân về.

Hìu bơsram ờdo ờdă ờ gŏ di là “zero Kovid ờ”

Hìu bơsram ờdo ờdă ờ gŏ di là “zero Kovid ờ”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 62

Sền gàr ală bơhiàn ờs mờng bơh yau tàm ngai sa tềp bơhiàn dà lơgar dê

Sền gàr ală bơhiàn ờs mờng bơh yau tàm ngai sa tềp bơhiàn dà lơgar dê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 83

Čang rơmang lŏn ia kơtang kơdrưh kơ-ang

Čang rơmang lŏn ia kơtang kơdrưh kơ-ang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 61

Hngêi trung hriâm tơniăn ôh tá xê “Zero COVID’’

Hngêi trung hriâm tơniăn ôh tá xê “Zero COVID’’

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 71

Nỗ lực xây dựng thôn bản nông thôn mới ở Hà Giang

Nỗ lực xây dựng thôn bản nông thôn mới ở Hà Giang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 688

VOV4.VN - Năm qua, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành mục tiêu nâng tổng số lên 53 xã, 45 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là nỗ lực vượt qua bao khó khăn vất vả, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân.

Đơs ală jơnau đơs crih niam ngan rlau jơh bơh dơ̆ pơrlòng “Đơs tĕ Việt Nam”

Đơs ală jơnau đơs crih niam ngan rlau jơh bơh dơ̆ pơrlòng “Đơs tĕ Việt Nam”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 113

Leh tơbâ 110 hơnăm hâi kot mâ Đăi tươ̆ng Võ Nguyên Giáp

Leh tơbâ 110 hơnăm hâi kot mâ Đăi tươ̆ng Võ Nguyên Giáp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 44

Lêh tơ băt 110 sơ năm năr rơ nĕh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lêh tơ băt 110 sơ năm năr rơ nĕh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 38

Ƀao hiêm jang pơgang hŏk tro, sinh viênHơyak gĭt kăl lơ̆m jang kiơ̆ ƀao hiêm jang pơgang đĭ đăng kon pơlei

Ƀao hiêm jang pơgang hŏk tro, sinh viênHơyak gĭt kăl lơ̆m jang kiơ̆ ƀao hiêm jang pơgang đĭ đăng kon pơlei

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 105

Dok dalam dom bruk ngak piah pahadar harei urang kamei Việt Nam 20/10, melam kabroi danak dak online “Urang kamei song bala meng langik tasik”

Dok dalam dom bruk ngak piah pahadar harei urang kamei Việt Nam 20/10, melam kabroi danak dak online “Urang kamei song bala meng langik tasik”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 132

Tuk vak tapa, oh lac kham merat dalam bruk pathau khan, pachreih ba rahra panduan nao labik karei tuk bala rah tabiak

Tơlơi gum hơgôp yôm phăn mơng Gơnong bruă ia jrao amăng bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang

	Tơlơi gum hơgôp yôm phăn mơng Gơnong bruă ia jrao amăng bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 59

Đưa dân ca thành sản phẩm du lịch ở Lạng Sơn

Đưa dân ca thành sản phẩm du lịch ở Lạng Sơn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 339

VOV4.VN - Hiện nay, Lạng Sơn có khoảng 300 lễ hội lớn nhỏ khác nhau cùng những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc diễn ra trong các lễ hội, ngày vui như: hát then đàn tính; hát Sli, hát Cò Lẩu, hát Xắng Cọ; hát Páo Dung... Tất cả đã tạo nên sự đa dạng của dân ca xứ Lạng, hướng đến phục vụ du khách. (Chương trình Sắc màu các dân tộc Việt Nam ngày 21/11/2021)

Hnam trương hŏk sơđơ̆ng ư̆h khan “zero COVID”

Hnam trương hŏk sơđơ̆ng ư̆h khan “zero COVID”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 53

Pơlât F0 a hngêi tơ-ƀrê, mơdêk pâk vaccine COVID-19 vâ tơdroăng rêh ối vêh môi tiah hmâ

Pơlât F0 a hngêi tơ-ƀrê, mơdêk pâk vaccine COVID-19 vâ tơdroăng rêh ối vêh môi tiah hmâ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 80

Hà Giang và vấn đề bảo tồn kiến trúc nhà truyền thống

Hà Giang và vấn đề bảo tồn kiến trúc nhà truyền thống

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 381

VOV4.VN- Vài năm trở lại đây trên cao nguyên đá Đồng Văn đã xuất hiện những ngôi nhà xây theo phong cách hiện đại, copy theo nguyên mẫu ngoại lai đang dần phá vỡ vẻ đẹp nguyên sơ, bản sắc độc đáo của đồng bào các dân tộc ở Hà Giang.

Khul ling tơhan Việt Nam mơng mơnuih ƀôn sang mơ̆ pơjing, yua kơ mơnuih ƀôn sang mơ̆ mă bruă

Khul ling tơhan Việt Nam mơng mơnuih ƀôn sang mơ̆ pơjing, yua kơ mơnuih ƀôn sang mơ̆ mă bruă

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 45

Jơnum min apăn bruă git gai pơ ala mơnuih ƀon sang tơña kơ Khua ding jum Kông ngăn lŏn tơnah hăng Ayuh yiăng kơ bruă wai lăng lŏn tơnah

Jơnum min apăn bruă git gai pơ ala mơnuih ƀon sang tơña kơ Khua ding jum Kông ngăn lŏn tơnah hăng Ayuh yiăng kơ bruă wai lăng lŏn tơnah

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 63

Tơbleăng tơdroăng cheăng Hô̆i đŏng hnê ngăn mâu kong pơlê, pơlê kong kân kơpong peăng Hdroh

Tơbleăng tơdroăng cheăng Hô̆i đŏng hnê ngăn mâu kong pơlê, pơlê kong kân kơpong peăng Hdroh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 47

C’bhuh thợ xây 0 đồng bhr’lâ đong đoọng k’gooh ha ma nưih đha rưt

C’bhuh thợ xây 0 đồng bhr’lâ đong đoọng k’gooh ha ma nưih đha rưt

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 50

Lâh 10 c’moo đâu, coh thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vêy muy c’bhuh thợ tình nguyện choh bhrợ lâng bhr’lâ đong ăt ha đha nuôr đha rưt đhị vel đong. C’bhuh thợ cơnh lâng pr’hoọm a dooh t’viêng, bơơn đha nuôr coh đâu chăp nhêr đơc đh’nơc năc “ C’bhuh thợ 0 đồng”.

Dơ̆ tơngkah kir sơnrai 110 nam ngai deh Đại tướng ồng Võ Nguyên Giáp

Dơ̆ tơngkah kir sơnrai 110 nam ngai deh Đại tướng ồng Võ Nguyên Giáp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 38

Bước chân Lạc Long Quân và Âu Cơ trên mái vòm lớn nhất thế giới

Bước chân Lạc Long Quân và Âu Cơ trên mái vòm lớn nhất thế giới

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 423

VOV4.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Tấm và Cám đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Dòng chảy bất tận - The Eternal Flow” sẽ diễn ra trong Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO Dubai 30/12/2021.

Hơ met F0 tơ̆ hnam đei yua, tŭn pran ƀet văc-xin Covid-19hơ nhăk tơ drong arih sa hmă hơ lơ̆k dơ̆ng

Hơ met F0 tơ̆ hnam đei yua, tŭn pran ƀet văc-xin Covid-19hơ nhăk tơ drong arih sa hmă hơ lơ̆k dơ̆ng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 50

Kiăng khŏm ngă hră pơtrun kơ tơlơi dưi ngă, tơlơi gơgrong bruă hăng mơnuih ngă bruă mơng Anom djru bruă khua mua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar

Kiăng khŏm ngă hră pơtrun kơ tơlơi dưi ngă, tơlơi gơgrong bruă hăng mơnuih ngă bruă mơng Anom djru bruă khua mua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 60

Pơkeăng ki vâi tối pơlât COVID-Tí ‘nâi ga xêt lơ ôh!

Pơkeăng ki vâi tối pơlât COVID-Tí ‘nâi ga xêt lơ ôh!

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 78

Nghệ An: Dấu chân biên phòng nơi biên ải xa xôi

Nghệ An: Dấu chân biên phòng nơi biên ải xa xôi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 337

VOV4.VN - Đưa cán bộ, chiến sĩ cắm bản, thực hiện 4 cùng với nhân dân, cách làm này đã và đang được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An triển khai với nhiều giải pháp sáng tạo, lồng ghép các mô hình phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Hướng đi cho huyện nghèo nhất nước Kỳ Sơn

Hướng đi cho huyện nghèo nhất nước Kỳ Sơn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 246

VOV4.VN – Là một 1 trong những huyện nghèo nhất cả nước, hơn lúc nào hết, huyện biên giới Kỳ Sơn cần một giải pháp phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo theo hướng bền vững- ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn.

Lơh broă sa sươn sre kung gam sơl là jrong dra nàng bơtàu tơnguh wơl mờ gơguh lơh sa

Lơh broă sa sươn sre kung gam sơl là jrong dra nàng bơtàu tơnguh wơl mờ gơguh lơh sa

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 103

Sơnơm tàm yal tơngĭt mờ bơr sơm kòp Kovid-19- jơnau gơlời wơl ngòt rơngơ̆t ngan ờ gơtùi gĭt lài

Sơnơm tàm yal tơngĭt mờ bơr sơm kòp Kovid-19- jơnau gơlời wơl ngòt rơngơ̆t ngan ờ gơtùi gĭt lài

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 78

Lào Cai: Bh’rợ đha đhâm pa liêm n’noh nhựa ta lơi

Lào Cai: Bh’rợ đha đhâm pa liêm n’noh nhựa ta lơi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 77

Ting bhrợ bh’rợ “Cha groong n’noh nhựa ta lơi” âng Bộ Tài nguyên lâng Môi trường k’đươi bhrợ, t’mêê đâu Tỉnh đoàn Lào Cai ơy pa dưr bh’rợ “Lang p’niên Lào Cai moon căh lâng n’noh nhựa pay đươi 1 chu”, đha đhâm đh’rưah pa liêm nha nhự môi trường đhị thành phố Lào Cai. Nâu đoo nắc bh’rợ ta nih liêm lâng muy vel đong zập c’moo t’pâh k’zệt ức chu t’mooi du lịch cơnh tỉnh Lào Cai.

Chiâk deăng xuân cho trăng xiâm vâ ‘mâi mơnhông pêi cheăng kâ

Chiâk deăng xuân cho trăng xiâm vâ ‘mâi mơnhông pêi cheăng kâ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 94

Mơdêk tơ-ƀrê tơdroăng cheăng dêi Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê

Mơdêk tơ-ƀrê tơdroăng cheăng dêi Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 51

Sang hră rơnuk rơnua ƀu djơ̆ “zero Covid” ôh

Sang hră rơnuk rơnua ƀu djơ̆ “zero Covid” ôh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 54

Kal pơkâ ‘na hnoăng cheăng pêi, tơdroăng cheăng pêi, hnoăng pơkuâ ƀă tơdroăng tơkŭm cheăng pêi Khu cheăng ‘na Hô̆i đong

Kal pơkâ ‘na hnoăng cheăng pêi, tơdroăng cheăng pêi, hnoăng pơkuâ ƀă tơdroăng tơkŭm cheăng pêi Khu cheăng ‘na Hô̆i đong

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 75

VOV lâng đông zooi zúp khánh thành trường vel Vẹ đhị Hoà Bình

VOV lâng đông zooi zúp khánh thành trường vel Vẹ đhị Hoà Bình

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 85

Pơđĭ tui kơjăp bruă mă mơng Khul pơ ala mơnuih ƀôn sang

Pơđĭ tui kơjăp bruă mă mơng Khul pơ ala mơnuih ƀôn sang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 41

Người giữ “hồn” cho lụa Phùng Xá

Người giữ “hồn” cho lụa Phùng Xá

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 254

VOV.VN - Nhắc đến nghề dệt lụa ở Hà Nội không chỉ có làng Vạn Phúc mà từ vài chục năm trước, Hà Nội có rất nhiều làng quê có nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải. Trong đó làng nghề Phùng Xá, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức từng được mệnh danh là “thủ phủ dâu tằm”.VOV.VN - Nhắc đến nghề dệt lụa ở Hà Nội không chỉ có làng Vạn Phúc mà từ vài chục năm trước, Hà Nội có rất nhiều làng quê có nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải. Trong đó làng nghề Phùng Xá, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức từng được mệnh danh là “thủ phủ dâu tằm”.

Mơnuih ngă hmua bŏng glăi hăng nua kơmok đĭ lu

Mơnuih ngă hmua bŏng glăi hăng nua kơmok đĭ lu

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 50

“Tháng 3 biên giới” lan tỏa tình yêu Tổ quốc

“Tháng 3 biên giới” lan tỏa tình yêu Tổ quốc

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 332

VOV4.VN - Chương trình “Tháng 3 biên giới” được tổ chức kéo dài suốt "Tháng Thanh niên” hàng năm. Trong tháng này, tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia hàng trăm công trình, phần việc ý nghĩa, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo.

Huyện Bát Xát nỗ lực phòng chống tảo hôn

Huyện Bát Xát nỗ lực phòng chống tảo hôn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 14

VOV4.VN - Huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai đã và đang có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động, quyết tâm đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kăn xiâm Đảng ƀă tơnêi têa trâm mâ Khu kăn Kuô̆k hô̆i cho mâu kuăn ngo

Kăn xiâm Đảng ƀă tơnêi têa trâm mâ Khu kăn Kuô̆k hô̆i cho mâu kuăn ngo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 60

Lào Cai: Đồng bào vùng cao thích ứng linh hoạt trong đại dịch

Lào Cai: Đồng bào vùng cao thích ứng linh hoạt trong đại dịch

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 467

VOV4.VN - 49% số ca mắc Covid 19 ở Lào Cai tập trung ở khu vực nông thôn, miền núi. Dịch bệnh ảnh hưởng lớn tới đời sống, sản xuất , tuy nhiên, bà con vùng cao đang từng bước thích ứng, đảm bảo sản xuất, ổn định.

Pơđĭ tui tơlơi pơmin ngă hơkrŭ, sut lui abih tơlơi pơmin kiăng klă mă hơjăn”

Pơđĭ tui tơlơi pơmin ngă hơkrŭ, sut lui abih tơlơi pơmin kiăng klă mă hơjăn”

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 18

Quốc hội prá xay ooy c’lâng bh’rợ ra văng pa dưr tr’mông tr’meh – pr’ăt tr’nơt lâng zên pră Nhà nước

Quốc hội prá xay ooy c’lâng bh’rợ ra văng pa dưr tr’mông tr’meh – pr’ăt tr’nơt lâng zên pră Nhà nước

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 49

Bài 2: Mô hình bán trú,“bệ phóng” của giáo dục miền núi

Bài 2: Mô hình bán trú,“bệ phóng” của giáo dục miền núi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 181

VOV4.VN - Việc phát triển giáo dục miền núi còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về cơ sở hạ tầng, vật chất, điều kiện dạy và học... Để thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo dục miền núi phải xoá bỏ điểm trường lẻ, đưa học sinh về trung tâm, thực hiện mô hình nội trú, bán trú.

Nhọc nhằn vượt núi tìm chữ

Nhọc nhằn vượt núi tìm chữ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 137

VOV4.VN - Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục là cơ hội để giáo dục nói chung, giáo dục miền núi nói riêng đổi mới, phát triển. Tuy nhiên, nếu không nhìn nhận thấu đáo 3 vấn đề lớn của giáo dục miền núi hiện nay là: cơ sở hạ tầng, vật chất; người dạy; người học, rất dễ dẫn đến đổi mới một cách hình thức, áp đặt, bởi cái sự học vùng cao còn quá nhọc nhằn

Jơnum lok 9 mơng Jơnum min khua apăn bruă git gai pơ ala mơnuih ƀon sang hăng lu bruă yôm

Jơnum lok 9 mơng Jơnum min khua apăn bruă git gai pơ ala mơnuih ƀon sang hăng lu bruă yôm

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 39

Dấu ấn “Tuần Văn hóa Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc” tại Thủ đô Hà Nội

Dấu ấn “Tuần Văn hóa Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc” tại Thủ đô Hà Nội

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 357

VOV4.VN - “Tuần Văn hóa Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội” năm 2022 được tổ chức tại khu vực vườn hoa - tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội với chuỗi hoạt động đa dạng, phong phú, tạo cơ hội để 6 tỉnh thành liên kết phát triển du lịch, quảng bá sắc màu văn hóa độc đáo của từng địa phương.

Dơ̆ pơrjum dơ̆ 09 bơh Ủy ƀan Thường vụ Quôk hội dê mờ uă tơngume kwơmàng

Dơ̆ pơrjum dơ̆ 09 bơh Ủy ƀan Thường vụ Quôk hội dê mờ uă tơngume kwơmàng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 66

Du lịch huyện Na Rì - tiềm năng và triển vọng

Du lịch huyện Na Rì - tiềm năng và triển vọng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 346

VOV4.VN - Tối 2/6, hội thảo phát triển du lịch huyện Na Rì “Du lịch - Tiềm năng và triển vọng” đã được UBND huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn tổ chức, với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và đại diện lãnh đạo ngành du lịch của nhiều địa phương trên cả nước.

Hneăng hôp roh má 9 dêi Vi ƀan pơkuâ Kuô̆k hô̆i ƀă hên tơdroăng ki kal

Hneăng hôp roh má 9 dêi Vi ƀan pơkuâ Kuô̆k hô̆i ƀă hên tơdroăng ki kal

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 54

Philippines: may quần áo từ phế liệu

Philippines: may quần áo từ phế liệu

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 806

VOV4.VN - Với mong muốn tận dụng phế liệu và bảo vệ môi trường, cô Filipina Lenora Buenviaje – một thợ may người Philippines đã may quần áo từ giấy báo, túi bóng và bao tải gạo trong suốt bảy năm qua.

Cau lơh broă sa sơrlèt gan mờ bơta gơguh giă phơng sih

Cau lơh broă sa sơrlèt gan mờ bơta gơguh giă phơng sih

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 65

Pơrjum jơh gùt Ủy ƀan Dà lơgar bè Ơruh pơnu Việt Nam dơ̆ sơnrờp

Pơrjum jơh gùt Ủy ƀan Dà lơgar bè Ơruh pơnu Việt Nam dơ̆ sơnrờp

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 68

Tơ’noăng mơgêi hriâm râ má pái phôh thông 2022: Tơku\m rơbot [ai ăm hok tro lâm 12

Tơ’noăng mơgêi hriâm râ má pái phôh thông 2022: Tơku\m rơbot [ai ăm hok tro lâm 12

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 48

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY NÙNG (Thứ Sáu- Vằn 22/4/2022)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY NÙNG (Thứ Sáu- Vằn 22/4/2022)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 183

Slảnh Gia Lai lồng lèng chay vạ chỉnh piến mằn slẳn hẩư đây dú búng mì mằn slẳn lai tải ết chang tằng nặm mường sle pang hẩư pỉ noọng mì them ngần chèn. Chang fấn “Chồm fuông quá foòng heng” tuần nẩy boong khỏi sẹ lẩn hẩư pỉ noọng chắc mừa ăn slấn slớ tướng Hoàng Lục dú búng đin piên chái Cao Bằng.

Tí tăng, tơkŭm, mơnhên inâi kơxêng kiâ mố đô̆i – xơpá troh lâi xuân athế pêi

Tí tăng, tơkŭm, mơnhên inâi kơxêng kiâ mố đô̆i – xơpá troh lâi xuân athế pêi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 34

Cầu truyền hình Khúc tráng ca hòa bình tại Hà Giang

Cầu truyền hình Khúc tráng ca hòa bình tại Hà Giang

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 106

VOV4.VN -Tại điểm cầu Hà Giang, tối qua 27/7,các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ - Khúc tráng ca hòa bình.

UBTV Quoc hoi peih bruk tangi sua saong javap jalei di urang QH

UBTV Quoc hoi peih bruk tangi sua saong javap jalei di urang QH

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 417

Page ini, di Sang QH, UBTV QH peih bruk tangi sua saong javap jalei di urang QH ngan saong 2 urang dalam Rajaei lac Akok Mentri Công Thương Nguyễn Hồng Diên saong Akok Mentri Tài nguyên saong Môi trường Trần Hồng Hà.

Sền gròi rài kis ai rlau 9 tơlak 200 rbô nă cau geh màng mờ dà lơgar in

Sền gròi rài kis ai rlau 9 tơlak 200 rbô nă cau geh màng mờ dà lơgar in

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 47

Thái Nguyên tr’ang liêm thương binh bhrợ têng cha choom

Thái Nguyên tr’ang liêm thương binh bhrợ têng cha choom

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 33

Nắc Gíám đốc HTX vận tải ôtô Tân Phú, lâng zên pa chô kr’bhâu tỷ đồng mưy c’moo, thương binh Nguyễn Đức Điểm cóh phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên nắc ơy bhrợ p’cắh bh’rợ “Thương binh khuých goo hân đhơ cơnh đêếc doọ ta lơi”. Chr’nắp lấh mơ, t’coóh nắc ơy bhrợ pa dưr cr’noọ bh’rợ dưr zi lấh zr’nắh k’đhạp đoọng ha zâp ngai đắh pr’ắt bh’rợ lêy bhrợ cha.

Rak ngăn tơdroăng rêh ối ăm lối 9,2 rơtuh ngế ai hnoăng ƀă kăch măng

Rak ngăn tơdroăng rêh ối ăm lối 9,2 rơtuh ngế ai hnoăng ƀă kăch măng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 43

Yak kiơ̆ dơ̆ng hơ yak jơ̆ng đe ƀok yă vei lăng đak dơ sĭ, chon đak sĭ

Yak kiơ̆ dơ̆ng hơ yak jơ̆ng đe ƀok yă vei lăng đak dơ sĭ, chon đak sĭ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 37

60 c’moo bh’rợ zr’ziêng Việt- Lào- 60 c’moo lươt đh’rưah

60 c’moo bh’rợ zr’ziêng Việt- Lào- 60 c’moo lươt đh’rưah

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 46

Ra diu 18/7, đhị Hà Nội ta bhrợ Bhiêc bhan hơnh deh 60 c’moo t’ngay bhrợ t’vaih bh’rợ zr’ziêng Việt Nam – Lào lâng 45 c’moo ký Hiệp ước Zr’ziêng lâng Ăt bhrợ đh’rưah bhlưa bơr k’tiêc. Đhị toor bh’rợ hơnh deh, bâc đại biểu xay moon, bh’rợ zr’ziêng bhlưa bơr k’tiêc Việt Nam- Lào coh 60 c’moo ha nua pa bhlâng chr’năp liêm lâng nhâm mâng; lươt đh’rưah tr’zooi coh zêl pruh a râp abhuy, đh’rưah bhrợ pa dưr lâng zư lêy K’tiêc k’ruung nâu câi.

Khua git gai Ping gah hăng Kơnuk kơna bưp Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang lĕ djuai ania ƀiă

Khua git gai Ping gah hăng Kơnuk kơna bưp Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang lĕ djuai ania ƀiă

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 35

Kuô̆k hô̆i: Kơjo pro ahdrối yă liăn ôh tá kơnâ, ‘mâi mơnhông cheăng kâ klêi kơ’nâi pơreăng kân

Kuô̆k hô̆i: Kơjo pro ahdrối yă liăn ôh tá kơnâ, ‘mâi mơnhông cheăng kâ klêi kơ’nâi pơreăng kân

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 48

Kuăn pơlê tung lâp tơnêi têa tơmâng vâ ’nâi hên tơdroăng tung pêi chiâk deăng

Kuăn pơlê tung lâp tơnêi têa tơmâng vâ ’nâi hên tơdroăng tung pêi chiâk deăng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 58

Về vùng “thủ phủ” cây quế ở Lào cai

 Về vùng “thủ phủ” cây quế ở Lào cai

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 1070

VOV4.VN - 10 năm trước, khi tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai mới hoàn thành, hai bên đường chỉ nhìn thấy một vùng đồi núi trọc, toàn cây sắn. Giờ đây, dọc tuyến cao tốc, những cánh rừng quế bạt ngàn một màu xanh mướt đã cho thu hoạch. Lào Cai đã sớm bứt phá nhờ khám phá ra ưu thế của cây quế.

Tiô chêng pâ pôa, gâk kring hnoăng pơkuâ têa kơxĭ rơlố

Tiô chêng pâ pôa, gâk kring hnoăng pơkuâ têa kơxĭ rơlố

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 21

Bài 3: Thách thức trước làn sóng “di cư” của giáo viên về đồng bằng

Bài 3: Thách thức trước làn sóng “di cư” của giáo viên về đồng bằng

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 151

VOV4.VN - Cùng với cơ sở hạ tầng vừa thiếu, vừa yếu thì vài năm trở lại đây, “làn sóng” giáo viên công tác tại miền núi ồ ạt chuyển về đồng bằng, khiến giáo dục miền núi đã khó càng khó khăn hơn.

Mơnhông ôm hyô thôn pơlê tung mơjiâng thôn pơlê nếo hneăng hơnăm 2021 -2025

Mơnhông ôm hyô thôn pơlê tung mơjiâng thôn pơlê nếo hneăng hơnăm 2021 -2025

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 88

Klei pah mni hră klei mrâo Ala čar 2021: Klei săn asei mơ̆ng phung čih klei mrâo hŏng lu klei čih lar bra hlăm ala ƀuôn

Klei pah mni hră klei mrâo Ala čar 2021: Klei săn asei mơ̆ng phung čih klei mrâo hŏng lu klei čih lar bra hlăm ala ƀuôn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 27

Lào Cai: Cảnh báo nguy cơ an toàn hồ đập mùa mưa bão

Lào Cai: Cảnh báo nguy cơ an toàn hồ đập mùa mưa bão

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 239

VOV4.VN - Lào Cai hiện có 107 hồ thủy lợi lớn nhỏ, nhưng hầu hết đều xây dựng từ 40 - 50 năm trước, ít được duy tu, bảo dưỡng, nên khả năng tích nước hạn chế, nguy cơ tràn, vỡ đập trong mùa mưa bão luôn hiện hữu.

Tơ drong pơ long chih hla ar kơ tơ̆ng ang teh đak 2021:Hŭt jơ hngơ̆m klơ̆m hơ kâu đơ̆ng bơ ngai chih hla ar kơ tơ̆ng ang hăm lơ ƀai chih ‘lơ̆ng hơ iă lơ̆m tơ pôl

Tơ drong pơ long chih hla ar kơ tơ̆ng ang teh đak 2021:Hŭt jơ hngơ̆m klơ̆m hơ kâu đơ̆ng bơ ngai chih hla ar kơ tơ̆ng ang hăm lơ ƀai chih ‘lơ̆ng hơ iă lơ̆m tơ pôl

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 27

Alin Giải mbao chi pakat negar mbang ka XVI thun 2021

Alin Giải mbao chi pakat negar mbang ka XVI thun 2021

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 6

Bruk jao Giải mbao chi pakat negar mbang ka XVI thun 2021 hu peih tabiak tuk melam 21/6 di Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô saong hu papar sap tapak di mangaok riyak VOV1 Di Rayo sap ndem Việt Nam, papar binguk tapa di mangaok VTV1 Rayo papar binguk Việt Nam.

Pri hră pơhing phrâo Lŏn ia 2021:Tuh rơyuh pran jua mơng pô hyu mă tơlơi pơhing phrâo hăng lu tơlơi čih ngă lar hyu prong amăng mơnuih mơnam

Pri hră pơhing phrâo Lŏn ia 2021:Tuh rơyuh pran jua mơng pô hyu mă tơlơi pơhing phrâo hăng lu tơlơi čih ngă lar hyu prong amăng mơnuih mơnam

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 19

Ch’ner báo chí K’tiêc k’ruung 2021: Râu p’zay âng phóng viên cơnh lâng bâc tác phẩm băr dzang bhưah tươc zâp ngai

Ch’ner báo chí K’tiêc k’ruung 2021: Râu p’zay âng phóng viên cơnh lâng bâc tác phẩm băr dzang bhưah tươc zâp ngai

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 81

Ch’ner báo chí k’tiêc k’ruung 2021, Hội đồng chung khảo âi bơơn chơơih pay 152 tác phẩm moot chung khảo lâng vêy pa đơp 10 ch’ner A, 22 ch’ner B, 48 ch’ner C, 35 ch’ner p’zương ha pêê tác giả vêy tác phẩm liêm pr’hay bhlâng. Ting cơnh xay moon âng apêê Hội đồng chấm Ch’ner báo chí K’tiêc k’ruung 2021, hân noo ch’ner n’nâu vêy bâc tác phẩm vaih cr’đơơng bơơn năl t’mêê, xay truih pa căh ghit, pa căh râu bhriêl choom, liêm pr’hay, đơơng pa căh pr’ăt tr’mông âng báo chí hiện đại. Muy bơr tác phẩm liêm pr’hay bhlâng vêy râu k’rong bhrợ liêm ta nih, pa bhlâng năc đợ đề tài crêê tươc pr’luh cr’ay Covid-19. Âi vêy bâc tác phẩm liêm ta nih; bhrợ ha der loom ma nưih, pa căh râu p’zay âng phóng viên, vêy cr’đơơng băr dzang dal coh vel đong.

Kuăn pơlê hbrâ ví ƀă yă phon rơvât

Kuăn pơlê hbrâ ví ƀă yă phon rơvât

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 47

Hneăng hôp tâi tâng Vi [an tơnêi têa ‘na Droh rơtăm Việt Nam má môi

Hneăng hôp tâi tâng Vi [an tơnêi têa ‘na Droh rơtăm Việt Nam má môi

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 43

Tơmâng xo tối dêi mâu droh rơtăm pâ thế Kuô̆k hô̆i, Chin phuh to\ng kum

Tơmâng xo tối dêi mâu droh rơtăm pâ thế Kuô̆k hô̆i, Chin phuh to\ng kum

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 77

Ai ivá tơmiât pêi rơkê vâ kŏng nhân mơnhên tơdroăng cheăng tơná

Ai ivá tơmiât pêi rơkê vâ kŏng nhân mơnhên tơdroăng cheăng tơná

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 69

Tâm rlong nkhôm rnê báo chí gưl neh dak 2021:Nchŏl săk bah phóng viên đah âk nău nchih ring tam tâm nău rêh

Tâm rlong nkhôm rnê báo chí gưl neh dak 2021:Nchŏl săk bah phóng viên đah âk nău nchih ring tam tâm nău rêh

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 35

Tơbleăng hdrối tơdroăng khu ‘mêi hêak pơloi mơhno tiô troăng hyôh Internet rế hên tung mâu hâi vâ chê Têt Lo hơnăm nếo

Tơbleăng hdrối tơdroăng khu ‘mêi hêak pơloi mơhno tiô troăng hyôh Internet rế hên tung mâu hâi vâ chê Têt Lo hơnăm nếo

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 27

Hơduah ĕp, tum pơƀut, pơsit anăn păn tơlang tơleh tơhan pơsăn drơi – tơnap dơ̆ hơpă ăt khom ngă mơn

Hơduah ĕp, tum pơƀut, pơsit anăn păn tơlang tơleh tơhan pơsăn drơi – tơnap dơ̆ hơpă ăt khom ngă mơn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 33

Tô̆ tui yak tơkai mơnuih nao hlâo, pơgang bul ia rơsĭ pô

Tô̆ tui yak tơkai mơnuih nao hlâo, pơgang bul ia rơsĭ pô

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 30

Tơmŭt să bơh cau lơh ƀăo dê bal mờ uă jơnau cih lơh geh uă bơta gơrề tàm mpồl bơtiàn

Tơmŭt să bơh cau lơh ƀăo dê bal mờ uă jơnau cih lơh geh uă bơta gơrề tàm mpồl bơtiàn

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 28

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 - Truyền cảm hứng bằng sự “Linh hoạt chuyển đổi – thích ứng vượt lên"

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 - Truyền cảm hứng bằng sự “Linh hoạt chuyển đổi – thích ứng vượt lên

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 89

VOV4 – Vượt lên tất cả dấu ấn mạnh mẽ nhất vẫn là các tác phẩm phản ánh cuộc chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19. Những tháng ngày gần đây, đó là sự thích ứng, chuyển đổi, linh hoạt vượt lên cũng được phản ánh trong đời sống xã hội- ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Pơtối rak vế tơdroăng ‘’Mâu hơnăm ối nêó hriê̆n plĕng’’

Pơtối rak vế tơdroăng ‘’Mâu hơnăm ối nêó hriê̆n plĕng’’

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 56

Sức sống mới nơi “Tọa độ lửa” Pha Đin

Sức sống mới nơi “Tọa độ lửa” Pha Đin

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 100

VOV4.VN - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), đèo Pha Đin là một trong những trọng điểm giao thông bị thực dân Pháp đánh phá vô cùng ác liệt. Vượt lên từ những vết thương chiến tranh, vùng đất ấy ngày nay đã đổi thay với diện mạo đô thị ngày càng khang trang, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 6/5/2022)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY-NÙNG (Thứ Ba- Vằn xo 10/5/2022)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY-NÙNG (Thứ Ba- Vằn xo 10/5/2022)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 158

Slảnh thái Nguyên có bại pày slắng cạ hẩư bại lủc slư dú bại trường slon pây xe nèm luật, cọp fấn pang hẩư bại slắm ón chắc pao ỏn an hẩư đang lầu và hẩư bản cỏn. Chang fấn “Pằng dạu cúa cần hết rẩy nà” slon pang mừa keéc chay vạ ngòi chướng co mác chẻ.

Pơphun pơčeh phrâo kiăng mơnuih mă bruă anom bơwih ƀong pơsit anih gơgrong

Pơphun pơčeh phrâo kiăng mơnuih mă bruă anom bơwih ƀong pơsit anih gơgrong

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 92

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY - NÙNG (Thứ Năm – Vằn 12/05/2022)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY - NÙNG (Thứ Năm – Vằn 12/05/2022)

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 164

Bài mừa hỏm roọng riệc slắng cạ dú piên chái slảnh Lạng Sơn đạ hết fiểc chăn đây. Chang fấn “Sức rèng vạ tởi slổng” tuần nẩy, boong hây xày tỉnh bại bài da tứ phắc kết- Thình phắc chăn quén xáu pỉ noọng

Hòa Bình: Tái canh cây có múi theo hướng phát triển bền vững

Hòa Bình: Tái canh cây có múi theo hướng phát triển bền vững

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 24

VOV4.VN – Với trên 11.500 ha cây ăn quả có múi, sau giai đoạn phát triển nóng, những vùng trồng cây ăn quả ở Hòa Bình đang phải trả giá cho việc lạm dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Việc tái canh theo hướng hữu cơ sẽ là hướng đi bền vững.

Pơrlòng jơh bơsram kâp pe nam 2022: Dơ̆ sơnrờp cih mat tus bal pơrlòng geh lơh tàm internet

Pơrlòng jơh bơsram kâp pe nam 2022: Dơ̆ sơnrờp cih mat tus bal pơrlòng geh lơh tàm internet

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 38

Đoàn ơruh pơnu mờ gơnoar broă tơnguh uă bơta gĭt wă ai rơnàng kơnòm să in bè bơhiàn kah yau, niam chài krơi is bơh jơi bơtiàn dê

Đoàn ơruh pơnu mờ gơnoar broă tơnguh uă bơta gĭt wă ai rơnàng kơnòm să in bè bơhiàn kah yau, niam chài krơi is bơh jơi bơtiàn dê

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 68

Bh’rợ tr’nêng mặt trận chô đơơng bâc râu liêm choom la lua ta nih đoọng ha xa nay bh’rợ zr’ziêng Việt Nam- Lào

Bh’rợ tr’nêng mặt trận chô đơơng bâc râu liêm choom la lua ta nih đoọng ha xa nay bh’rợ zr’ziêng Việt Nam- Lào

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 4

Coh c’xêê c’moo zâl arọp abhuy trôông dzâc acoon manuyh coh l’lăm ahay công cơnh coh cr’chăl bhrợ pa dưr k’tiêc k’ruung cơnh xoọc đâu, xa nay bh’rợ zr’ziêng bhlưa Mặt trận Lào bhrợ pa dưr k’tiêc k’ruung lâng pazêng cơ quan Việt Nam cơnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Acoon coh, Ban Tôn giáo Chính phủ ting t’ngay nhâm mâng lâh mơ lâng chô đơơng râu liêm choom ha xa nay bh’rợ zr’ziêng bơr k’tiêc k’ruung.

Tơdroăng mơnhông tơnêi têa ai hnoăng veăng ki kal dêi Kuô̆k hô̆i

Tơdroăng mơnhông tơnêi têa ai hnoăng veăng ki kal dêi Kuô̆k hô̆i

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 105

Bruă ơi ia jrao hlăk ai ngă tui tơlơi Wa Hồ

Bruă ơi ia jrao hlăk ai ngă tui tơlơi Wa Hồ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 27

Đoân droh rơtăm ƀă hnoăng cheăng mơdêk hlê plĕng ăm rơxông ối nếo ‘na khôi túa mơnhông khôi túa lĕm tro ki má môi dêi hdroâng mơngế

Đoân droh rơtăm ƀă hnoăng cheăng mơdêk hlê plĕng ăm rơxông ối nếo ‘na khôi túa mơnhông khôi túa lĕm tro ki má môi dêi hdroâng mơngế

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 48

Cheăng dêi khu ƀok thái pơkeăng hơnăm ối nếo pêi pro tiô rơkong Pôa Hồ

Cheăng dêi khu ƀok thái pơkeăng hơnăm ối nếo pêi pro tiô rơkong Pôa Hồ

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 27

Pri hlá tơbeăng Tơnêi têa 2021: Hnoăng cheăng khên tơnôu dêi Ngế chêh hlá tơbeăng ai hên ƀai chêh ki bâ eăng tung pơlê pơla

Pri hlá tơbeăng Tơnêi têa 2021: Hnoăng cheăng khên tơnôu dêi Ngế chêh hlá tơbeăng ai hên ƀai chêh ki bâ eăng tung pơlê pơla

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 37

Choh bhrợ cớ cà phê apêê tỉnh zr’lụ Tây Nguyên dzợ bấc k’đhap k’ra

Choh bhrợ cớ cà phê apêê tỉnh zr’lụ Tây Nguyên dzợ bấc k’đhap k’ra

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 53

Tấu nói Tày: MẢY TỨN CÓN MẢY KHÔM

Tấu nói Tày: MẢY TỨN CÓN MẢY KHÔM

Ngày phát hành 14:16 | 10/8/2022

Lượt nghe: 63

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao