Êman đoh kyâo (Voi kéo gỗ)

Dân ca: Êđê

Biểu diễn: Y‘Wan Niê Êban

{uôn Êa Ktur, xã Êa Ktur, huyện C|ư\ Kui`, tỉnh Dak Lak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương