Dân ca: Sêdang

                                    Thể hiện: A Ruôn – Y Brô

                                    Thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương