Tiến về Hà Nội

 Sáng tác: Văn Cao

Biểu diễn: Tốp ca

Khai thác: VanhoaVietTV

https://www.youtube.com/watch?v=bsauETwU2BM

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương