Dân nhạc: Jêh - Triêng

Biểu diễn: Các nghệ nhân người Jêh - Triêng

Làng Dục Nhày, Ngọc Hồi-Kon Tum

Phòng Kỹ thuật -VOV Tây Nguyên khai thác

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương