Sáng tác: Nguyễn Văn Tý

Biểu diễn: Nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng – Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền

Khai thác nguồn: VTC3

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương