Sáng tác: Trần Tiến

                             Biểu diễn: Trần Thu Hà

    Nguồn: Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=MZvj20y7tIo

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương