Sáng tác: Trần Kiết Tường

Biểu diễn: Trọng Tấn

Nguồn: VTV1

https://www.youtube.com/watch?v=y5597X_nwFc

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương