Sáng tác: Đỗ Nhuận

Biểu diễn: Tốp ca Đài TNVN

Khai thác Internet

https://coccoc.com/search?query=b%C3%A0i+h%C3%A1t+gi%E1%BA%A3i+ph%C3%B3ng+%C4%91i%E1%BB%87n+bi%C3%AAn+video+clip&tbm=vid

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương