Sáng tác: Mộng Lân

                             Biểu diễn: Tốp ca

                             Khai thác: NTV (Nghệ An TV)

                             https://www.youtube.com/watch?v=3uvm0Qt-Jhs

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương