Em là cô gái Êđê

Biểu điễn: Y Čel Niê

Đạo diễn: Nguyễn Quốc Hưng

Nguồn: Pop Music

Phòng Kỹ thuật- VOV4 Tây Nguyên khai thác Internet

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương