Chok dê̆ kon chim bri (Bắt chim trong rừng)

Dân ca: Jêh - Triêng

Biểu diễn: Blong Veh

Xã Đak Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương