Chị tôi

Nhạc: Trọng Đài – Thơ: Đoàn Thị Tảo

Biểu diễn: Mỹ Linh

Khai thác: Pops Music

https://coccoc.com/search?query=video+ch%E1%BB%8B+t%C3%B4i

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương