Tanh be\ ayong dăm ju\

Nău mprơ: Jarai

Nu\ih mprơ: : Rahlan H’Lăng

Nkuăl Chư Pưh, n’gor Gia Lai

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương