Sáng tác: Phạm Việt Long

Biểu diễn: Lan Anh và tập thể múa

Biên đạo: NSƯT Quỳnh Dương – Phương Linh

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BdbkpeAakQ4

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương