Bài ca người Giáo viên Nhân dân

Sáng tác: Hoàng Vân

Trình bày: Lương Nguyệt Anh

Khai thác Youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=OtQd-wqSobQ

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương