Pơk uănh mông nar djăt: 17/7/2019

VOV4.M’nông –  Ta Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mhe [ư tơm nar pah kan bah Tiểu ban đah ăp n’gor nkual dâng rđu\ng dak me Cửu Long n’hanh nkual [on têh Hồ Chí Minh.

Thủ tướng pah kan đah ăp n'gor nkual dâng đu\ng dak me Cửu Long

 

Thủ tướng lah rjăp, dâng rđu\ng dak me Cửu Long geh ndơ geh êng dơh an hun hao lo\ mir ueh ueh, aơ lah nău dơh ma nkual mbơh [ư joi an hun hao. Dâng rđu\ng dak me Cửu Long an dơi m^n trong uănh bah lam nkual tât năm 2045 geh tâm trong kan nsum bah lam dak. Uănh ne\ an r[o\ng tât nău tâm rgop lam nkual dâng rđu\ng dak me Cửu Long, hun hao ngăch, nâp nâl n’hanh geh trong rgâl âk ntil. Thủ tướng nkoch du đêt trong mkra khlay n’hanh đah nkual khlay nt^m nti ueh nu\ih kan; ndâk njêng nkual têh t^ng trong; mkra nău jăch ndăn bah nkual n’hanh nău rêh nu\ih [on lan.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương