Pơk uănh mông nar djăt: 21/4/2021


VOV4.Mnông – Ơi kônh wa n’hanh lĕ băl mpôl ! Nar aơ, 10/3 âm lịch, lah nar Giỗ Tổ Hùng Vương. Tĭng Mpôl rdâk ƀư Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2021 lah năm ngoay jêng n’gor Phú Thọ ƀư tơm. Bah mang ăp nău ƀư lễ way ơm, gay tĭng ăp nău ntrŭnh njrăng n’gang srê Covid-19, gưl hội mbra knŭng ƀư du đêt nău văn hóa dân gian way ơm. Ăp nkô̆ nău gưl lễ geh:

Lễ hội Đền Hùng

 

Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân n’hanh Lễ mpoh nhang Tổ Mẫu Âu Cơ tâm nar 17/4 (jêng lah nar 6/3 âm lịch); Lễ giỗ Tổ Hùng Vương n’hanh lễ an nkao ta rup ndah Phù điêu Wa Hồ nkoch bri đah cán bộ, tahen Đại đoàn quân Tiên phong nar 21/4 (jêng lah nar 10/3 âm lịch); Lễ mpoh nhang nkah gĭt ăp Kđăch Hùng bah ăp ntŭk tâm n’gor (bah nar 1 tât 7/3 âm lich). Mpeh gưl hội, tâm rơh aơ, ta ntŭk lễ hội, knŭng ƀư ăp nău ƀư văn hóa dân gian way ơm kơt: gô̆ gâr kông, Rgum tâm rlong nklâm, gâm bánh chưng n’hanh juh bánh giầy.


Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương