Pơk uănh mông nar djăt: 11/6/2021

VOV4.M’nông: Kêng măng 10/6, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ hŏ tât khâl ndrel pah kan tâm Học viện quân y. Ntoh nau ta nar pah kan, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ rnê prêh nau nsôih kŏ kŏ kơt lah nau dơi têh bah lôch 72 năm ndâk njêng ndrel têh jêng. Ngăn lah, tâm nau kan njrăng, rdâng srê Covid-19, Học viện Quân y râng nau nchrăp ƀư, săk tam ngăn tâm rơh rlau aơ.

 

 Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ hŏ tât khâl ndrel pah kan tâm Học viện quân y.

Kruanh Quốc hội Vương Đình Hụê đă học viện Quân y rgum ƀư ân ueh du đê̆ nkô̆ nau kơt: Uănh khlay nau ntĭm nti nŭih kan ân nâp ueh tĭng trong rnglăp đah nau geh dơi khoa học công nghệ ndrel jâng nau kan ntĭm nti ueh bah lam ntur neh, lŏ n’hao nau kan mât ndrel n’hao nau nâp săm, âk ntil nau kan khám săm ji, sŏk nŭih ji ƀư tơm, tâm grop nsum đah nau săm ndrel nau mĭn njêng khoa học ndrel ntĭm nti nau kan./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương