Sáng tác: Nguyễn Xuân Phương

Biểu diễn: Tam ca 3A (Làn sóng xanh Hà Nội)

Khai thác Internet: https://www.youtube.com/watch?v=S_CHQol_DQw

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương