Mong nhà nước quan tâm đến giáo dục

Dân ca: M’nông

Biểu diễn: H’Yong

Huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương