Giữ gìn văn hoá dân tộc

                                    Dân ca: M’nông

                                    Thể hiện: Thị Brao

                                    Huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nông

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương