Giọt đắng Ban Mê

Nhạc: Hoàng Mạnh Tòan  - Lời thơ: Trần Đình Nhân

Biểu diễn: H’Zina {yă

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương