Ghi nhớ lời già làng căn dặn

(Chúa vế rơkong krâ pơlê pơchân)

                                    Dân ca: Sêdang

Biểu diễn: A Luih

                                    Làng Têa Rơsa, xã Đak Trăm, huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương