Đất nước trọn niềm vui

Sáng tác: Hoàng Hà

Biểu diễn: Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm

Nguồn: Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=6KXKVhqQ2l4

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương