Pơk uănh mông nar djăt: 17/4/2021

 

VOV4. M’nông: Tổng Giám đốc Nhih pah kan dak si lam ntŭr neh (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nar 16/4 mbơh njrăng lor mpeh hao âk rnoh nuĭh ntưp n'hanh nuĭh khĭt tă bah COVID-19 lơh tâm rnôk tât rơh ntưp tâl 3 dôl geh lam ntŭr neh. Tĭng nuĭh mât bôk kan WHO, nô nău dja lah tă bah nkre đah ăp rgâl săk mhe kaman geh nău dơi ntưp rêng ngăch, nău hao âk tâm mâp tâm nău rêh, nău mƀơk lhoi ơm ăp trong njrăng n'gang nuh srê, nô nău nuĭh ƀon lan lêt rgănh lôch jong nar duh jêr, tâm ban kơt ăp trong chuh n'gang mô hŏ geh tam âk n'hanh mô geh tâm ban. Tĭng păng, ta du đêt dak, nô nău ntưp rêng dôl tât krit nji, jay ngêt sa n'hanh câu lạc bộ măng hôm âk bêng nuĭh gŭ rgum, ăp nkual tăch ndơ hôm lah ntŭk rgum âk mpưm nuĭh đŏng, dŭt đêt nuĭh dŏng trong nkra njrăng n'gang./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương