Pơk uănh mông nar djăt: 11/6/2021

 

VOV4.M'nông:  Nar 9/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hŏ ký si ƀŭt n'glêh an rgum n'hao, ntăm an wa Đỗ Tiến Sỹ ƀư Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Na nễ, nău n'glêh an n'hao rgum, ntăm an wa Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên năm kan 2020-2025, Kruanh mpôl đại biểu Quốc hội khóa XIV n'gor Hưng Yên ƀư Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nău n'glêh an geh nău tam ntơm bah nar 9/6. Wa Đỗ Tiến Sỹ deh năm 1965; Ƀon tơm: xã Đình Dù, nkuâl Văn Lâm, n'gor Hưng Yên. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Toán. Lor rnôk ƀư Tổng Giám đốc VOV, wa Đỗ Tiến Sỹ hŏ tă ƀư rlău âk ntŭk gŭ kan: Groi Bí thư, Groi Bí thư Rnâng kan, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Kruanh HĐND n'gor Hưng Yên.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương