Pơk uănh mông nar djăt: 11/6/2021

VOV4.M’nông: Ta rơh rƀŭn mbơh vay ăp khay tâm kêng măng 10/6, ơh nau ôp bah phóng viên mpeh nau đă mmbơh nkoch mpeh nau ma Mỹ lah geh nau nchrăp pă 500 rkeh dĭng vắc xin njrăng rdâng srê Covid-19 ân ăp dak, nŭih ntoh ngơi n’gâng kan nchră nau Lê Thị Thu Hằng mbơh, Việt Nam rnê ngăn nau kan Mỹ mbơh nau kan pă kơl an vắc xin njrăng rdâng srê Covid-19 gay ma pă ân 25 rkeh dĭng vắc xin bôk năp bah lam ntur neh, tâm nê geh ăp dak Đông Nam Á ndrel Việt Nam. Tâm nau geh srê dôl ma tât jêr kơt rnôk aơ, Việt Nam ŭch ăp dak ndrel ăp ntŭk kan lam ntur neh ntô̆ n’hao nuih n’hâm tâm rnglăp, ƀư nau kan, n’hao nau pă mbơh nau, tơm prăk, dak si, ngăn lah vắc xin njrăng srê gay ndrel ntrŭt jăng lơi srê ji aơ./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương