Pơk uănh mông nar djăt: 25/3/2021


VOV4.M’nông – Kơp tât nar 25/3, Việt Nam lĕ geh 6 nar mô kơp dơn nuĭh ntưp mhe Covid-19 tâm ntŭk gŭ rêh. Tât aƀaơ, dak he geh dĭng lĕ 1601 nuĭh ntưp Covid-19 yor ntưp tâm dak, tâm nĕ rnoh nuĭh ntưp kơp bah nar 27/1 tât aƀaơ lah 908 nuĭh. Dĭng lĕ mâp dăch n’hanh nuĭh lăp bah nkual srê dôl dơi nkhah êng lah 36.480 nuĭh. Tâm rnoh ăp nuĭh ntưp Covid-19 dôl săm, rnoh nuĭh mô ntưp đah kaman SARS-CoV-2 lah 120 nuĭh. Tĭng bôk nău kan chuh pơk hvi lam dak, tâm nar 24/3, lam dak geh tay 1.906 nuĭh dơi chuh vaccine Covid-19. Nar 24/3, ăp n’gor Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp lĕ ntơm chuh vaccine Covid-19. Kơt nĕ tât aƀaơ, vaccine Covid-19 lĕ dơi ƀư ta lĕ rngôch 19 n’gor, nkual ƀon têh lvang 1.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương