Pơk uănh mông nar djăt: 19/4/2021

VOV4.M’nông: Du nau ton lah nsum đah Trung Quốc ndrel Mỹ geh tât nau rdâng đah nau tât khuch ngăn mpeh rgâl mhe trôk nar mhe geh mpeh Trung Quốc mbơh lơ 18/4. Nau ton lah nsum mpeh Trung Quốc mbơh jêh rnôk tâm nchră geh tâm 2 nar lơ 15 ndrel 16/4 ta Thượng Hải đah nŭih kan bah Tổng thống Mỹ mpeh nau rgâl mhe trôk nar John Kerry ndrel nŭih ndrel gưl kan bah Trung Quốc Giải Chấn Hoa. Tĭng nê, bar ding tâm ban nau kâp rnơm rơh rƀŭn gưl prêh mpeh nau kan trôk nar yor Mỹ ƀư tâm lơ 22-23/4 tât. Bar ding kŏ ton mra tâm rgop âk lơn tâm nau kan âk ding mpeh rklaih nau kan geh tât trôk nar. Ton lah nsum lah rjăp “Trung Quốc ndrel Mỹ dôl ma nsôih n’hâm tâm boh ndrel ăp dak êng ndrel rklaih nau rŭng răng trôk nar ndrel rdâng nsing tâm nau geh rjăp, ndal bah nau kan”./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương